BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 21|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/人工杀姬/室友梅根 M3GAN 2022 UNRATED 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1-FGT 11.30GB & 9.25GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3604 枚
体力
31831 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-20 05:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg " M$ M6 E/ u# H9 S+ R

" ?( R6 M4 O9 q/ ~◎译 名 梅根/人工杀姬(港)/室友梅根(台)/窒友梅根/玩偶梅根  ~0 R0 V6 y/ a4 R. W  t
◎片 名 M3GAN / M3gan
7 V( S: x4 T* V" X( w% M0 l◎年 代 2022
0 @% o0 N/ z: k8 i/ j9 i  Q◎产 地 美国/新西兰
0 s& M3 l4 y5 S; C3 K' f2 G◎类 别 科幻/恐怖/惊悚) c% E, I: h& P* w( g' k1 e& j
◎语 言 英语; _# `, X, |: w" c( |; Z% x, H, @* \
◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
7 w- x, I1 m8 F% G5 [! R3 }◎IMDb评分  6.4/10 from 83,149 users
7 P& J+ P1 p  W' Y! }* ?& O◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/+ v3 i" V1 Q+ @& {/ h" H
◎豆瓣评分 6.0/10 from 35,996 users0 i7 ?/ V; e. P4 b: J
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/9 `8 \1 A7 t9 W% o! ]. E8 C
◎片 长 1 h 41 min0 ^9 i5 j8 a. y9 h* C4 M3 ~, h
◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone
4 \6 _2 Y  u& {3 t; ?' M◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper7 Z& x2 l  `  K
     温子仁 James Wan
# w8 o' A9 C  z◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams. \( h# A% w5 d+ O+ e; A
     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw% c. J8 G+ G( D* a/ I+ {0 N5 Y
     钱信伊 Ronny Chieng/ v0 v/ Y8 Y+ N) s& K. h
     珍娜·戴维斯 Jenna Davis
" U  Z6 L0 x9 c! O8 k     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez
, L9 e/ l- y1 G, }     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps4 ~) t8 {/ Q8 z" M
     洛丽·邓盖 Lori Dungey- }5 {1 T. p3 B9 N
     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten
( H+ ?# A3 c, X0 Y/ W, R     阿洛·格林 Arlo Green
: [, @1 G+ U9 Y2 K5 I  A     艾米·唐纳德 Amie Donald
, }1 ]$ ?: R8 `7 v) K- A4 s     迈克尔·萨克特 Michael Saccente
6 F; D6 f! a0 {
2 l) |) v0 C% f/ |  H◎简 介   
" Z1 a) ]6 e6 d; J' T0 e. L$ ]' M+ ?  G- z3 |8 v7 k* G  ^
 “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”6 X; D- \' S) r' h
' ]# d' b, u! P9 L- s) M% O" h
 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。/ z) I! b0 K4 w+ m' w2 `7 L$ g
+ ?, P+ S% S' O' T! ]% P
 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。
  l0 [' F3 d& n. r  {# w2 z" _& n# f
 A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.
$ p& T) H% o/ K; z+ j. a  K9 D
M3GAN.2022.UNRATED.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT 11.30 GB
: Q# B0 s( l, n8 w" e* Y; V3 Z
) E2 Q$ N  }7 G5 L$ R, EVideo
* \4 E# B1 C$ _5 nID : 1& c( A3 a# z& H9 S/ P! @+ V
Format : AVC/ B5 K" e/ w& F' I
Format/Info : Advanced Video Codec
; D2 {3 F8 ~4 A; g% HFormat profile : High@L4.1
  X* D; [: Z! j. g7 C% S$ kFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
" I9 j/ z1 l% ~$ V. p$ Y4 V& cFormat settings, CABAC : Yes
( w% f: z% d) N( I& h8 \; nFormat settings, Reference frames : 4 frames. a1 u! _) {4 C
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC2 b+ D& ]8 B  _* U/ q
Duration : 1 h 41 min
3 Y! f) W3 m' |1 M# B8 }- LBit rate : 11.5 Mb/s
1 J% z; Z4 l7 s6 qWidth : 1 920 pixels
* b2 A9 S; |9 SHeight : 804 pixels5 F* H, o! ?, S. S9 ?  ?* n" ~7 Y- W- @
Display aspect ratio : 2.40:1( W4 T& Z. S8 B9 @# h
Frame rate mode : Constant4 }$ b+ ?0 b4 @* y% {, o
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS+ N$ `3 y- N  g+ X" n8 i4 o
Color space : YUV* k& W# e: T- F! B: M
Chroma subsampling : 4:2:0
, P6 b3 L* ]' n8 i( YBit depth : 8 bits1 P5 F. a2 `: l
Scan type : Progressive
: A) J4 k, J# X' zBits/(Pixel*Frame) : 0.311: `$ d* ^, h) q- z0 U" m
Stream size : 8.18 GiB (72%)
: E, D# p) P+ O! }1 L, R( FWriting library : x264 core 148 r2748 97eaef2
; M$ }" E9 C" i' R8 u4 `Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00. R# C" B* s$ ?9 {% `( X9 d& A
Language : zxx
4 ?& Z3 h& _' b3 c( m3 UDefault : Yes
9 e0 w2 V/ r$ e/ Y$ S4 V! `& TForced : No, E% J" \1 H& K" k. P2 j  b) P

: U5 \9 S& x- X/ yAudio) o+ z: K* f# f
ID : 2
' {9 |6 d& n5 C  nFormat : DTS XLL
9 n9 U  p; z3 o; H! u6 AFormat/Info : Digital Theater Systems
. G3 S2 A" ]: d1 G/ v% ?% t( {; XCommercial name : DTS-HD Master Audio3 J0 q+ i, |( w: R1 J  N' g
Codec ID : A_DTS
! a+ C$ A- t  X' x+ B5 P# R# s4 ]Duration : 1 h 41 min
/ x' H/ R9 Y3 v0 j$ w; U# zBit rate mode : Variable- X0 J: d& i" f% a  D4 e
Bit rate : 4 313 kb/s
+ |# P. B% f  B2 ?Channel(s) : 8 channels7 j, r9 ^  o; m/ F0 M& h2 c0 ~
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss6 k7 O( o; e4 }* e0 d. l
Sampling rate : 48.0 kHz
3 G) h; L1 r1 {) z' q8 y4 }Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
: j6 R) k+ f% G9 M7 M( m6 gBit depth : 24 bits
. Z) Y9 i1 [5 M& K; fCompression mode : Lossless* e; P! X6 u; q2 i% q* [
Stream size : 3.07 GiB (27%)  I3 R/ g% h9 Y9 z/ q9 K- m. o
Title : DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4313 kbps / 24-bit
+ ^0 G$ x1 F5 j3 oLanguage : English
; J, {  X# j8 E& f1 b# EDefault : Yes
* g4 ]' e5 Y5 E7 N( C! ~Forced : No
& E6 O7 c' P- K$ Q' O- X( `- V) L( @2 l" K+ y' l% A; W
Text #1( C' T1 Y) y$ }( m( q( ]) n; M
ID : 33 C, ~5 u( o- w3 P0 [: d
Format : UTF-8
# B& P4 p; |1 \* i& }Codec ID : S_TEXT/UTF8
) x4 g8 ]- ^8 Z# \4 Z2 @Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
+ y- `( {' N! |" b8 W; c" gDuration : 1 h 32 min
8 j; o$ {* L% _7 ]( T# j' C/ }Bit rate : 72 b/s3 l* `+ ]( F+ B5 r7 Y) X( c
Frame rate : 0.244 FPS
, S4 V! C0 F  d( K7 NCount of elements : 1350
: v9 [; q7 C0 mStream size : 48.9 KiB (0%)* x8 n7 y2 y4 W, I2 K
Language : English
3 S, i4 U6 o4 s; I2 Y5 ADefault : Yes
/ h; o( s6 h  E5 ^7 \Forced : No8 {5 O/ W: W4 h( [" u

& o& ]1 W9 E5 X0 a1 a- Y. iText #2
" Y! J+ q9 q" \8 @- iID : 4
' u2 ~$ g% X4 Q8 r* r0 J1 V/ AFormat : UTF-8
6 ]8 t: F6 e$ `8 q7 uCodec ID : S_TEXT/UTF8
) n, j8 B+ r3 ~Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* U3 \* u  K0 s! j* j' a, u6 O
Duration : 1 h 32 min7 y0 X* z  q% W
Bit rate : 77 b/s: b* `2 c& [: i! q/ o, D3 T+ f
Frame rate : 0.268 FPS
; W; Y7 d* {/ V( uCount of elements : 1491
3 Q% k' F  X! Z% b6 i: ^4 [8 iStream size : 52.7 KiB (0%)
, p7 b# T) s3 x1 |Title : SDH
, F3 ~& `- ]4 @7 S8 R, [Language : English/ u0 X9 ]8 \: {- W6 A
Default : No
1 \& A( v! t1 p  UForced : No
( I: X: w2 r# {# q  g8 {0 F6 o0 \& A$ d) F
Text #3
1 B4 N( K% [+ j: m" JID : 53 c! m! G% M/ P; ^
Format : PGS& f; Y% N- C" X" Q2 s) P2 b. T
Muxing mode : zlib3 E9 l. }7 \5 Q0 K; H% [
Codec ID : S_HDMV/PGS' ^( ?" ?6 w8 w
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ T: s  H: O5 T* ~2 m1 T
Duration : 1 h 32 min
0 a+ j" N# m# ^' BBit rate : 53.9 kb/s
! I, `4 s4 s: v3 ?Frame rate : 0.540 FPS
7 b" W; m# D  Z% @" s5 lCount of elements : 3006/ T8 z# ^5 n& M9 M
Stream size : 35.8 MiB (0%)3 [: Q! N, |- ~* [' Y% w5 G
Title : SDH
4 h, g7 G& c2 \. vLanguage : English
( f, C+ R- I/ \  \' tDefault : No
2 [+ I( i" V1 P, k3 Y* e, k7 QForced : No
8 y5 g' Q1 }$ \0 [
& `9 B1 y  @1 d; U2 tText #4% B- {$ ]5 e9 y% n+ N
ID : 6
1 i# O7 j( k# wFormat : PGS
7 d  s) |( \  _2 CMuxing mode : zlib
* @+ L9 f; Y4 F6 fCodec ID : S_HDMV/PGS
$ r3 u9 U3 C' g  iCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; o/ _$ F) o0 w: [& EDuration : 1 h 40 min
/ c! a) }5 f3 u' @5 i2 q% F( u& @- E7 @Bit rate : 42.4 kb/s
  Y/ x) ?2 m6 A9 z( R1 EFrame rate : 0.453 FPS
+ n5 ~' w' U; O  `& {% GCount of elements : 27403 y! R8 j6 M3 J
Stream size : 30.5 MiB (0%)
0 W) d+ Z; k9 i6 e2 q& G; FTitle : Canadian
6 I# ~) `' M6 u5 A+ X  TLanguage : French* ]; m; u  U; M
Default : No
2 B2 n8 T5 g# U! M4 U8 HForced : No* c" T# @% l, R

, l0 z. K, L# |7 d  w! @/ a/ u6 YText #5. |  ?0 h* M5 c/ X$ Q' T5 N
ID : 7
& m/ V  m# V* o: V. [! @3 BFormat : PGS
9 o! n' q0 W. q2 y% r4 P' F# dMuxing mode : zlib
* J, c8 K/ S' ~9 nCodec ID : S_HDMV/PGS. C: f3 v. K" `; |4 D
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ N# d( v  ]  L4 k" m- f4 I
Duration : 1 h 40 min
3 R- H9 c1 V/ q3 I6 R4 }/ Q2 DBit rate : 41.0 kb/s
% O, A9 |: d2 G& e$ iFrame rate : 0.408 FPS  E$ _; F2 S! T' m9 u9 z  K" Q7 x
Count of elements : 2468  V5 _8 ]$ G2 L# C  k, U! ]" k
Stream size : 29.5 MiB (0%)
9 s( \$ Z6 N$ `; m( CTitle : Latin American
$ F9 w! u# `0 U$ {2 g& jLanguage : Spanish" y) B2 B2 G/ |7 M
Default : No3 ~6 x5 p, h, K& o; ~
Forced : No7 x* ^% ~: j: p, W3 A5 n

: d5 q- B1 r9 sMenu8 T' P9 e4 O$ q4 H
00:00:00.000 : en:Chapter 01
* Q7 v: b6 o6 I) B# r00:03:55.569 : en:Chapter 02# N6 c2 e0 V* x. x$ f
00:10:43.518 : en:Chapter 03
" u' }; M" M7 R7 I9 D" V00:14:50.890 : en:Chapter 04. Y' E9 _8 E) x* g8 y
00:19:45.059 : en:Chapter 053 X8 E' L4 R2 O4 R  v# X7 \: ~
00:24:07.112 : en:Chapter 06
7 i8 ^8 D3 Q4 u4 l00:28:18.196 : en:Chapter 07
9 A3 N: b4 E, j7 O. t. B4 _0 \00:33:20.624 : en:Chapter 08
2 J6 o* N  f/ F) _. T! G" q5 R00:39:21.150 : en:Chapter 09' u- M8 i1 Y# `0 Q
00:45:10.583 : en:Chapter 10
2 B6 N5 }) J: I; W3 f2 P5 m00:50:49.046 : en:Chapter 11; V- f' i4 j. t
00:57:41.041 : en:Chapter 12
. k, ]  D, z2 E8 [- \/ V5 V4 \1 _& u01:01:09.541 : en:Chapter 13
, J9 S' P+ y& P, _2 d; X/ w01:05:39.394 : en:Chapter 14
6 u: Y7 T* i6 I01:09:43.763 : en:Chapter 15
5 _3 q* ~. L1 @! E1 t9 f01:15:52.965 : en:Chapter 16, K3 U- _4 t; i
01:18:28.287 : en:Chapter 17
3 v0 k8 M+ F" O: n01:21:25.839 : en:Chapter 18
1 M# [! O* b5 J5 b4 j/ I01:29:00.960 : en:Chapter 19" s  k; u$ H/ u  F0 s0 S+ b
01:33:45.745 : en:Chapter 20
M3GAN.2022.UNRATED.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT 9.25 GB
  P2 h  a: E/ Q0 {
1 |6 k0 x/ d4 U7 g  B! W9 _% ~Video+ k& I6 [, a2 r3 ~6 @
ID : 18 v+ i+ y# v2 C4 d7 m8 ]
Format : AVC% t5 f' X! m8 A
Format/Info : Advanced Video Codec
& `: @( {$ N, ^& C; r! LFormat profile : High@L4.1
* S. ]# H0 Z6 i' xFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
9 R% x( g+ `. T/ l* Q7 M9 c+ OFormat settings, CABAC : Yes
& X' \& q% {: v+ G  p( IFormat settings, Reference frames : 4 frames. x$ X: B* F5 a) c- y
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
/ q3 ^; g$ y2 f0 Y5 ?Duration : 1 h 41 min
- y7 f/ v9 S( ~5 _- XBit rate : 11.5 Mb/s; g- W* C2 j2 N. v- e* r# K
Width : 1 920 pixels
3 U; \" Y! ]8 i% p6 w  Y: HHeight : 804 pixels, [0 ]; ^' f9 ?# |
Display aspect ratio : 2.40:1! P  \# _" b& g; o. {# _8 F' A" z3 ~! @
Frame rate mode : Constant2 k' _* o, o6 _% Y1 Y# h5 l
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS, T! M7 a3 ?  @$ I- r5 G# x# h
Color space : YUV
3 A' i% y9 i' o; v1 t5 ]9 wChroma subsampling : 4:2:0
5 j+ u& W, q: d' @8 F( y# |+ ^Bit depth : 8 bits
0 ^8 |! b) k! p( r- U5 ?) z& fScan type : Progressive4 W, \% p% R, S6 i6 s! D" B- P- N
Bits/(Pixel*Frame) : 0.3110 Q" P  Q% j. e
Stream size : 8.18 GiB (88%)! u% }$ O* ^! ^) [
Writing library : x264 core 148 r2748 97eaef2
  }3 ~- M; E. N: \Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.001 y, c  ]6 o5 m$ x  Y  k7 Y- w
Language : English
6 i" g" w: \, E3 e: MDefault : Yes
- ^5 a- B# r4 dForced : No
4 O- c9 e- }7 R1 i
$ g: J/ M: o7 x9 c9 [2 oAudio
$ n$ K6 _5 S' D; U- T2 rID : 2
* d  `! F  \& M. T9 sFormat : DTS
3 \& i+ k  _; h! ^0 x$ A' LFormat/Info : Digital Theater Systems
2 [8 v  }) H( r$ c4 `# qCodec ID : A_DTS
' N" b7 `0 ]) `Duration : 1 h 41 min
3 R+ G5 n2 W3 y3 WBit rate mode : Constant8 d3 p1 U. _/ n1 p. _
Bit rate : 1 509 kb/s, Q6 K' n9 w3 f/ u! w% I- ~7 }
Channel(s) : 6 channels8 a6 v& H( i6 @
Channel layout : C L R Ls Rs LFE6 x( P7 `. D1 O, v$ f2 d
Sampling rate : 48.0 kHz( w- L3 x$ O0 [/ K0 B% N! `0 |, [6 X
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)! [  g. O9 P$ L9 ]& J0 C
Bit depth : 24 bits+ ]& B! k! C" o+ D1 r
Compression mode : Lossy
& L1 J- ?$ e1 _; h- e# NStream size : 1.07 GiB (12%)
( k- d! G1 @4 h" w4 U, _% d1 SLanguage : English
1 h$ H3 D# d; l2 S! A5 ZDefault : Yes
& w4 D- a6 X7 |6 f  R: ]$ S( ~Forced : No
' d  ^. q+ h" V$ z' X: q4 G
& Q5 x7 ~3 d9 E( r6 i) JText #12 U& x5 x  M- s3 p  j# b! O! {
ID : 3
5 F5 F7 R, @+ d9 y( n1 NFormat : UTF-8
, }! D9 f! H1 a4 dCodec ID : S_TEXT/UTF8% h4 j4 a1 U' V1 ?( x- J2 r
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text/ W0 _" b2 Q( c1 h: h- N) p
Duration : 1 h 32 min
+ x4 z. R5 i# `8 V& XBit rate : 72 b/s- w" {5 A; G4 s+ i- c
Frame rate : 0.244 FPS
9 R) D& n  D' K2 o) M" ^6 wCount of elements : 1350  R: s) c6 g- {( ]. R
Stream size : 48.9 KiB (0%)
2 {( z; d& ^3 V9 T0 f$ u3 P' p- iLanguage : English
8 g1 W. B* [7 XDefault : Yes
8 C* Z, c- F4 X, x- ^Forced : No0 @( s0 S) y1 E2 b
4 R, _& _+ Z' ^- @. m0 _. }
Text #2- ~; F+ H% S, D8 [# M
ID : 4: q2 U' \6 o5 @2 [& V% t3 u
Format : UTF-8, C" n/ {- N$ v! |$ y, [& N
Codec ID : S_TEXT/UTF8
( X; z0 y6 W" [  D, m/ QCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ l7 O$ _+ S) D) t
Duration : 1 h 32 min! E* C9 J) |9 h. ^8 h" w8 \. _
Bit rate : 77 b/s' V- ^  H! n: s/ ]% _
Frame rate : 0.268 FPS, H# `# A: b/ k  a0 F
Count of elements : 1491  W+ l5 M# {: x+ g1 ]9 @1 L
Stream size : 52.7 KiB (0%)9 e% i' z2 f( [- o  O
Title : SDH8 s8 |( G6 R9 j1 {  l
Language : English) _1 L3 u& s9 z) Z2 N* O' X
Default : No
6 W- v% x: t" }" VForced : No
$ Q+ z/ F) {4 {$ `0 v" M8 ^0 ]4 f- o" c6 o2 I
Menu& J6 R* w2 J5 l6 n3 C
00:00:00.000 : en:Chapter 01! p" Y& e2 y/ `1 [
00:03:55.569 : en:Chapter 02' F% o/ G/ l0 l3 J) E& W* d) E# h+ ~
00:10:43.518 : en:Chapter 03& s( A/ \% a4 ]  H; m
00:14:50.890 : en:Chapter 04$ `' r, A* s5 ^* d' t2 x% ~
00:19:45.059 : en:Chapter 054 S& G* S" y) B- Q5 A
00:24:07.112 : en:Chapter 060 H2 ?: g' a7 [% o- j
00:28:18.196 : en:Chapter 079 g( p  f4 F2 C9 _( W
00:33:20.624 : en:Chapter 08
" y7 \( B& J3 p8 d: a, ~0 a1 N00:39:21.150 : en:Chapter 097 w+ u% ^* t5 S6 M
00:45:10.583 : en:Chapter 10
8 C( h2 o# P# }% _8 W: ]9 F00:50:49.046 : en:Chapter 11& R+ J+ k* [9 [, p' J" X
00:57:41.041 : en:Chapter 12
1 {) ^( B1 s' n; l$ @( G  d: A+ z, ?01:01:09.541 : en:Chapter 138 t5 H' _& c" B8 e9 B* p
01:05:39.394 : en:Chapter 14& y& y2 V: O! M/ h* O' }1 q3 q
01:09:43.763 : en:Chapter 15
" I$ _/ F( h; C3 D- M! D9 ?* ^& z01:15:52.965 : en:Chapter 165 H2 p1 z1 l1 m8 `
01:18:28.287 : en:Chapter 17
4 i4 {) o  |+ w( v' t& M  z+ H9 S01:21:25.839 : en:Chapter 18% E9 O" t# H3 J
01:29:00.960 : en:Chapter 19
, s1 U. Q6 N9 H1 k01:33:45.745 : en:Chapter 20
4 _) g8 T& Z  U7 A
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

96

回帖

1765

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
1499 点
QQ
longhui16818 发表于 2023-7-8 22:00:53 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 22:12

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表