BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 36|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/人工杀姬/室友梅根 M3GAN 2022 UNRATED 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1-FGT 11.30GB & 9.25GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4432 枚
体力
33101 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-20 05:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
2 Y4 j) @3 Z$ G0 e* y/ z2 C" V( D) R  y( J2 q3 k3 f6 n; L
◎译 名 梅根/人工杀姬(港)/室友梅根(台)/窒友梅根/玩偶梅根+ l2 M" q5 t' P, H0 P
◎片 名 M3GAN / M3gan; y) F2 P4 {9 c4 u
◎年 代 2022
9 \% [* Z' @: b- q$ B# A. i7 i. }# S◎产 地 美国/新西兰, V& E, K; j& C
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚
+ g% F; Y( [- G. v4 S& t◎语 言 英语1 k& o9 y' ~, I' o
◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
/ n) C* D6 i" i, O7 \% u: I8 O, K◎IMDb评分  6.4/10 from 83,149 users& ^9 P2 n- g' e2 z( u
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/
1 [! R4 \% c, G2 ^◎豆瓣评分 6.0/10 from 35,996 users
" J% c, ]# ]- v5 z  P+ N/ D2 d/ O, e◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/
; {7 H+ c" E# @◎片 长 1 h 41 min8 ^* I2 I7 f% \% `4 U
◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone
8 ^: @1 {. R9 ^( l◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper) d/ U# Y' X' r1 |5 `9 M  Z
     温子仁 James Wan
6 x7 U4 K. s# b◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams/ N, _, A& N- [$ `) \
     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw- s$ t* D) \8 S: V8 r
     钱信伊 Ronny Chieng
6 h5 a2 _, `& {# D$ H9 v- x0 i! ?     珍娜·戴维斯 Jenna Davis9 L" k+ v9 K3 T2 f& X
     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez1 j9 [% f7 \# |1 n1 A5 l( B/ [
     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps
" h1 M5 B8 }& g6 X! ~  ?     洛丽·邓盖 Lori Dungey
; D" f* U% [2 n# D     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten/ t# Y$ d# ~( ^( Q9 A5 j2 X
     阿洛·格林 Arlo Green
; ~2 C9 t9 {' w# M  r- q$ y     艾米·唐纳德 Amie Donald
( G  |7 O! u/ W* S     迈克尔·萨克特 Michael Saccente
) a7 ?: x; x$ t- H/ `) @2 Q( L
* n% n; L! i/ a; s: M◎简 介   
, z8 i' \3 d- d, d
- M" ~$ O9 i7 l “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”$ T  v4 _2 ^. h. ~
2 [) N2 m% [* B6 u: ^6 ?+ \* U7 [
 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。6 A5 M* z$ o% G1 R& b' _

+ Q8 v3 S+ L. K( r; ?$ Z 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。
. A; C: T9 ~2 w& I. x% t
( O( y3 K  V: v3 _% t, I A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.
: q* d! j2 s; a% U# @
M3GAN.2022.UNRATED.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT 11.30 GB& i8 I5 \, S& O% S

* q' q/ R1 e1 z! {Video
& [( ~# M/ f& |. q" d0 n$ fID : 1
8 Q9 f8 z: _6 G$ IFormat : AVC+ Z8 W1 L7 S/ M2 A' e8 b9 [: g) R9 s
Format/Info : Advanced Video Codec2 e/ h0 L" J  \. G3 e( ?
Format profile : High@L4.1
  u/ Y, _" A  V1 NFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames3 n4 a, z- h, n
Format settings, CABAC : Yes
! K0 z# R9 Z1 `2 d$ z5 p1 I4 v3 j  GFormat settings, Reference frames : 4 frames
) k, r  L* G% bCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC- J8 {( A2 V# M; Q: ^
Duration : 1 h 41 min
- |, \4 v! F/ z( V) fBit rate : 11.5 Mb/s1 y, y  j* k: [1 U/ U9 z
Width : 1 920 pixels' t( p3 o* c1 X: ~  k
Height : 804 pixels9 g3 y: _+ N" I. n, V# g* P1 X
Display aspect ratio : 2.40:1
3 A6 `; e( M; |7 c# H9 EFrame rate mode : Constant1 c$ k# W5 S9 w9 H
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS5 ]. V. h7 A& b1 x' [$ O: f
Color space : YUV
" W4 f0 N# g( y7 j$ t; z: f' pChroma subsampling : 4:2:0" A4 I: K5 {1 h3 W! x" i/ g
Bit depth : 8 bits
/ O: V! I  g) R8 b) T( xScan type : Progressive+ X8 B8 y4 X! B$ `. a% z9 t' y$ |
Bits/(Pixel*Frame) : 0.311
4 Y7 F8 ]; {+ \# Z6 D( |+ {5 ?Stream size : 8.18 GiB (72%)
- ^9 T8 G: U* k$ T3 v, C7 bWriting library : x264 core 148 r2748 97eaef2: T( {; U/ Z+ R8 k- n$ s6 ?5 ?
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
& k- w, O# O9 Z% |2 a; r# C: S7 QLanguage : zxx
! x9 z$ z: u& R4 c! M: LDefault : Yes
1 G; H9 n0 a8 X6 p* Z5 u( [, uForced : No
2 R) T( G; S& u6 u/ j  D3 F7 O! \
Audio4 P& J8 C' k; U/ ~) }, p" [
ID : 2
1 l- Q& x; T, t( G9 r) ]5 \7 f/ UFormat : DTS XLL* }: r. U! J3 `- l
Format/Info : Digital Theater Systems9 t: l& Z, W# `' K+ r4 D; J
Commercial name : DTS-HD Master Audio
% R0 ~0 M$ A9 A/ `Codec ID : A_DTS: P  ]7 Q- q1 Y1 t$ _2 ~
Duration : 1 h 41 min
* i, s# N0 e# m# m# y) r; FBit rate mode : Variable
/ I8 b5 h# {/ l' pBit rate : 4 313 kb/s
: O" x4 ]7 m6 x. nChannel(s) : 8 channels; h- |2 ?3 i; y* R% |
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
8 r5 X4 A9 o0 E, W  mSampling rate : 48.0 kHz
1 o" R9 _, G+ _# @  W9 v) @: jFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
! m5 v. C' P! A- n* tBit depth : 24 bits
! D* d6 _$ Z8 h- H( s1 RCompression mode : Lossless  }# o1 A+ {8 I" ]
Stream size : 3.07 GiB (27%)& ], `0 C0 q' q2 j. Y
Title : DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4313 kbps / 24-bit
, G8 d" U7 Q# c' R% P$ HLanguage : English
- O# A/ K! ^+ t/ [# u  GDefault : Yes; s: t: v0 ^# o0 J/ g+ c/ b
Forced : No: `) C2 H1 M8 b  o
, q' b' V7 A2 M' w8 V* b
Text #1
- X9 j+ B& U/ [* ~3 O. U9 kID : 3! d% _: n+ `# d# v2 v2 f/ W
Format : UTF-8' X, ~$ Q3 C, \$ p( f- h
Codec ID : S_TEXT/UTF8) h+ n4 V% ^. F
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 U* ~6 [8 V4 B# y6 }; t; U
Duration : 1 h 32 min$ `: n6 T1 Q# C: y7 f; i' P& R; Z
Bit rate : 72 b/s$ J; g2 D" C5 }6 r/ b5 R9 c, f
Frame rate : 0.244 FPS
# t0 Q6 j8 \; i& A- B, E+ f4 WCount of elements : 1350
: v8 a# h" ?* m3 K, _4 A* x9 V' cStream size : 48.9 KiB (0%)7 J) o  O/ d( S" H
Language : English+ z+ Y3 w3 D- T8 g) x
Default : Yes( G& J, M8 [! [3 V: t) |
Forced : No% @9 B( k* A; z, L. @

% H# T( G5 p; P; w4 Q. HText #2
" B/ w$ L' x- @ID : 4$ W; }9 ]9 Z! m8 Y; {/ ~6 O* F
Format : UTF-8  v) U4 k  ^& d7 F4 S$ ~$ ~2 V
Codec ID : S_TEXT/UTF8
; F% z5 k0 E& P/ j) Z# }Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
" `: n: c" w) e, G# T6 I' lDuration : 1 h 32 min3 Z5 z" J  o" }1 ~' e
Bit rate : 77 b/s5 z1 L; ~; }, ]" w
Frame rate : 0.268 FPS
0 W' H! d' }0 ^Count of elements : 14914 e- s% z4 z) h) b0 j
Stream size : 52.7 KiB (0%)# l4 I  m; a2 L! p5 F' G# X
Title : SDH
; C( H5 A9 n/ pLanguage : English
$ j5 J4 O& C! G: x$ I& rDefault : No) g3 v, l# }, Y
Forced : No" f2 j7 p4 ~7 ?. P9 h

2 _4 b4 Y' `& b6 D( D" b- SText #39 a$ S: c! R( W) r0 R1 v9 A
ID : 5
; ]5 t2 h3 F; E! AFormat : PGS; i% x, w1 Y5 ]' u! Z, K
Muxing mode : zlib4 v  a) k( W7 g$ r% c& o, o
Codec ID : S_HDMV/PGS
& P6 b2 ~, w1 i5 T1 Y/ SCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# b. N1 R. ]  K% D
Duration : 1 h 32 min3 y) }" i$ p8 e2 N  ~
Bit rate : 53.9 kb/s1 F3 F2 i) M! l( E
Frame rate : 0.540 FPS
" |; C6 U: Y8 k) S" ^1 D* Y7 t2 ICount of elements : 3006
+ e( U% c" n8 S% y& G& @% [6 b$ OStream size : 35.8 MiB (0%)
6 @1 T: V; D" ]# LTitle : SDH
' V! v7 M% S0 A2 LLanguage : English
9 j9 f) \& E6 ^; Z+ hDefault : No
) F2 u8 v- {! h' @Forced : No
7 D$ B8 a  o1 Z) @9 d4 _
) \: ?- F0 }/ F+ k; `Text #4
& Z2 T+ |" g0 W% p* _ID : 69 @* k5 d- f7 _9 k; Q
Format : PGS- S2 X" z# u( T0 K, V" m4 `
Muxing mode : zlib
2 A3 W6 h. |5 \) o" q( oCodec ID : S_HDMV/PGS
, c' p) D* ~# p  ]! HCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ Y* W6 U, c1 A( j$ P- V
Duration : 1 h 40 min
0 L& S+ l0 z( cBit rate : 42.4 kb/s
3 U7 }! A8 X0 c- Q0 k7 ]4 kFrame rate : 0.453 FPS
  K) i3 \2 e. _* q3 bCount of elements : 2740; ^$ i$ H& q- w+ A& O/ g3 d# }
Stream size : 30.5 MiB (0%)
# ?5 W/ l& z& b6 M- sTitle : Canadian
$ o8 `1 X' _) E4 mLanguage : French6 Q" `. _+ C( N
Default : No
/ C% m1 W8 N6 EForced : No
; H/ z3 H  x$ @: r5 A
' T2 j: B: ~3 c/ b' wText #5
1 Q/ |% s% b: H' i* ^5 s8 C* N' X) aID : 7
: s2 g" c) @- S$ k9 M+ jFormat : PGS
- ^- v2 ~& Y. PMuxing mode : zlib! J4 N; A2 @2 ]& {" B% W
Codec ID : S_HDMV/PGS
; [$ {$ u+ m: R. ZCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 I  @/ ^4 s* S. ]; G/ P6 N% {0 v, T
Duration : 1 h 40 min
) Y6 a$ I# Q8 U' ^- V" oBit rate : 41.0 kb/s
- o- }# Z: G( X! [Frame rate : 0.408 FPS
: W: V. n3 P0 Q% o1 ZCount of elements : 24684 D7 q" F" f# T) i7 ]
Stream size : 29.5 MiB (0%)3 P4 G( P2 S; J' Y
Title : Latin American
, X6 y; s& M5 x: ^Language : Spanish
9 F8 z6 m# F3 B0 `Default : No& f& W) g( x, {5 f% E9 Y
Forced : No
8 @" e5 @/ t5 S8 V9 g! I
) u7 C) |- W: {- c+ SMenu
: ~; G' g2 _1 [; p00:00:00.000 : en:Chapter 011 k$ R5 A0 |* Y
00:03:55.569 : en:Chapter 02. ]  T6 O( k. D9 A: x
00:10:43.518 : en:Chapter 03
; c+ h$ [- a) S7 Y$ d3 l00:14:50.890 : en:Chapter 04
. d; H) d, m* G. R" j6 S00:19:45.059 : en:Chapter 05
8 a8 x3 k, a+ r# a- r$ j00:24:07.112 : en:Chapter 06
+ w# t, C/ C( N, F00:28:18.196 : en:Chapter 07
* B" h$ j( ]8 p3 M+ z+ S' ?00:33:20.624 : en:Chapter 08- _/ t/ Y. A4 ?" Z
00:39:21.150 : en:Chapter 09; v2 e; r4 s$ l  n4 x
00:45:10.583 : en:Chapter 10
2 V" T5 J  L1 A6 V00:50:49.046 : en:Chapter 11
9 B! ?+ R: H; T$ p- h2 q" B9 o00:57:41.041 : en:Chapter 122 ~$ p4 x- K# U
01:01:09.541 : en:Chapter 13  r9 `% o3 g9 Q( i" Z1 r% T
01:05:39.394 : en:Chapter 14( o+ m5 ^% _, Y+ n
01:09:43.763 : en:Chapter 15
  w, }# I9 ^, y" G  h# B01:15:52.965 : en:Chapter 16
) v  d6 F' Z* T: s7 Z% P6 G6 P2 b* y01:18:28.287 : en:Chapter 17
3 n, Y9 |# I' b* U9 N; J$ f& I0 f01:21:25.839 : en:Chapter 18
7 I2 z  G0 T  F8 {$ y* R01:29:00.960 : en:Chapter 199 a9 D4 V3 m1 k" s( S( o. Q
01:33:45.745 : en:Chapter 20
M3GAN.2022.UNRATED.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT 9.25 GB$ W: C( }" R% M

; Y) x; P3 M% z9 }! QVideo) [1 S$ _: s9 u; z/ L$ Y
ID : 1
6 z7 N3 v% R4 z) U+ r, R/ G4 KFormat : AVC1 S5 i0 T2 p. [* J/ S3 T3 g/ l
Format/Info : Advanced Video Codec
* \$ n  u1 J6 o8 z* l' \Format profile : High@L4.13 |) f+ c. v5 p7 M1 p. D. g
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
: Z6 J/ }- o1 GFormat settings, CABAC : Yes
) M; w7 m/ ^7 g( K/ pFormat settings, Reference frames : 4 frames
# u+ S% J( }' u5 q, O; L( Q5 FCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
- f; o. x5 i& o2 |Duration : 1 h 41 min0 J) }: k8 }6 y
Bit rate : 11.5 Mb/s0 \3 X. X! O+ c. t+ ~
Width : 1 920 pixels
( |: A! C6 D$ c% m+ }Height : 804 pixels) k/ f: p: T& q8 u, T: ^  \
Display aspect ratio : 2.40:1$ `+ c0 W4 \# k! T  I  y; W
Frame rate mode : Constant7 {# d# X( [" }9 u
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
% h. f# X, U8 [; q& k. ^Color space : YUV0 n/ A* t0 Z& p; F
Chroma subsampling : 4:2:0- K5 O  y  ?' D5 `9 ]/ i* p
Bit depth : 8 bits% H' ?: A  L8 Q! Q1 ^8 M, d* T
Scan type : Progressive
$ X& `" v% ^3 QBits/(Pixel*Frame) : 0.3119 ?2 c1 l1 w% L5 S$ t  f, i9 H6 s
Stream size : 8.18 GiB (88%)
+ J; g4 C. n( I- zWriting library : x264 core 148 r2748 97eaef2! O; O9 o( M+ b- u% Q
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
$ |+ u( Q. R# q" K; J( o& M- jLanguage : English* x* O) S5 Y0 a& b
Default : Yes
% Z9 D: j4 V! c8 a  [7 xForced : No: o9 W* y5 ^1 t* M4 F: n
& K7 k  m- B& f2 c' f0 |1 F* Z+ {
Audio  P; ^2 z5 ]. \( S4 h7 _% u
ID : 2
: T0 d/ b) T  \$ [! oFormat : DTS& n+ W# f' b* Y" y# D: \5 \
Format/Info : Digital Theater Systems# h( d: D; O1 J/ e1 @
Codec ID : A_DTS
/ K# M& O( ^5 l3 w* t7 I- X. w+ J* s) b- VDuration : 1 h 41 min
! }0 N6 b( ?" q" CBit rate mode : Constant
1 q) O7 Y% L5 m. d* C5 MBit rate : 1 509 kb/s. b1 ^& Z- p) ]! @' v9 Q
Channel(s) : 6 channels3 B$ r+ n/ s8 G& f% y
Channel layout : C L R Ls Rs LFE1 O3 t1 k$ e' S
Sampling rate : 48.0 kHz! b  ?/ S, a% O) W5 _. a
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
9 {) z0 ^( H# J! o* WBit depth : 24 bits
  R6 B) F6 H, X# C3 O$ Q! oCompression mode : Lossy
; q" L. C7 R% ], @8 V% G4 zStream size : 1.07 GiB (12%)6 H7 R; b( Y% }6 q$ X& c
Language : English
4 W6 V/ a" F' k& P* v# @  ZDefault : Yes
2 ^) C' H4 `  ^# GForced : No
, p, B* ]4 }% g- N1 [1 K4 T
0 _7 M) U1 R% @6 Z2 r; m, l: TText #1
0 ]& T  M! h  h/ TID : 3  z8 i0 P5 ~2 W$ s1 E
Format : UTF-8
, W2 p: g! t' D( NCodec ID : S_TEXT/UTF8
& V) |0 C$ b9 z6 C2 \Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
* D  ~$ j$ ]# P. _- J: eDuration : 1 h 32 min' J: k8 E) d) B8 H# g4 |
Bit rate : 72 b/s" k  U, f: r, E0 t
Frame rate : 0.244 FPS
" c) o6 U; d' P5 p! I7 W5 lCount of elements : 13504 p3 Y" Y! i) {7 P
Stream size : 48.9 KiB (0%)$ g% e: ~+ o1 W# g# F  }
Language : English
9 w0 G# T) j  I, D- lDefault : Yes! X  s# \) o! e; a) t
Forced : No) L6 W3 V/ {3 x5 {% T  W7 o
% d8 z$ ^4 {- {
Text #2# R8 j8 L6 e7 o3 Z: \  R
ID : 4+ _( S1 }: f1 e8 ?9 D8 u' ?2 C- D9 j
Format : UTF-8+ E3 H1 C# q' J6 x( ~6 O9 |2 i* b
Codec ID : S_TEXT/UTF8
7 r# Y6 K0 @9 I3 D  E: I( \Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
. e# U  W, E2 ?! b3 N) N* KDuration : 1 h 32 min% |( j* E: I/ k' v! z- F# |
Bit rate : 77 b/s
1 Q# @. {9 e) z4 p+ TFrame rate : 0.268 FPS9 h* [/ T4 W+ q9 |+ L
Count of elements : 1491
) N) w" L. A! F, b7 MStream size : 52.7 KiB (0%)
, m% r' n7 o& S; {Title : SDH* V2 w) B# V, g) z- x# B. G
Language : English
0 h5 w+ g3 E" w+ F2 cDefault : No6 S4 ]8 N3 H' Z( n5 N4 X
Forced : No# |% k0 f  O7 g% L5 @
' Z. K0 `: i* g* ]
Menu' Q: u0 i- D% k9 l; _0 M* n* f
00:00:00.000 : en:Chapter 01
/ @" Z4 m1 ~: b  r1 E% d! n00:03:55.569 : en:Chapter 022 R, S# B. d: v! p! f
00:10:43.518 : en:Chapter 03( l- S, @0 g/ A
00:14:50.890 : en:Chapter 04# i, Q- n1 A6 b- L
00:19:45.059 : en:Chapter 05. ~/ }9 _+ ]! X6 B" n
00:24:07.112 : en:Chapter 06
( D# j% W5 {# Z, ]# S3 q00:28:18.196 : en:Chapter 07
- D* Q9 `/ \7 m' i$ p% c- m7 _, `! O00:33:20.624 : en:Chapter 085 a7 H- ]7 P( t% L1 A* y( y" w/ N
00:39:21.150 : en:Chapter 09- ~+ A! R2 d# z8 a% M2 x3 H
00:45:10.583 : en:Chapter 10, G/ u( b9 U" ^: M+ g; W% V( b! U9 X7 O
00:50:49.046 : en:Chapter 11
' l; A$ g& o0 m# V2 p00:57:41.041 : en:Chapter 12
. X1 e" q' g4 F' u( L01:01:09.541 : en:Chapter 136 E- [$ O" S5 Z% z
01:05:39.394 : en:Chapter 14
( w8 s- q* L2 \( w' O" l01:09:43.763 : en:Chapter 155 q3 H4 g6 f  p1 l8 m0 b
01:15:52.965 : en:Chapter 16
/ b# S5 M& s7 f: T& o* F01:18:28.287 : en:Chapter 17
4 G* s/ G) }8 E6 `. E6 q: }01:21:25.839 : en:Chapter 18
3 ?/ a& W  a6 {" n01:29:00.960 : en:Chapter 199 a) V6 v) S/ v
01:33:45.745 : en:Chapter 20
* n4 q- b* u. g9 \  X8 b
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

143

回帖

2394

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
2022 点
QQ
longhui16818 发表于 2023-7-8 22:00:53 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-6-21 08:56

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表