BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 12|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/室友梅根/人工杀姬 M3GAN 2022 UNRATED 1080p BluRaycd x264-MiMESiS 13.71GB & 13.73GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4370 枚
体力
32983 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-28 23:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

, P; }3 \" x# D
0 W# r( Z# w% Z% L# t1 F◎译 名 梅根/室友梅根(台)/人工杀姬(港)/窒友梅根/玩偶梅根7 C) E& \5 V. t- W
◎片 名 M3GAN / M3gan/ W# u* \- Q( v) x0 w2 g+ T
◎年 代 2022
: M8 ]0 h# {0 d; y◎产 地 美国/新西兰
) P- x. r; \, p9 }3 ?0 F◎类 别 科幻/恐怖/惊悚
* x& t8 O# [6 [; R, M; l1 }% f2 q◎语 言 英语. ^# P% L0 f8 x
◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
& w1 A; f+ N* G% \$ N& ?$ v- R◎IMDb评分  6.4/10 from 86,748 users
4 `' |/ N) ~: c9 _◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/; p6 Z7 Q! O/ Y! K) B
◎豆瓣评分 6.0/10 from 42,763 users, R# ]) `3 u7 n% ~/ B
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/1 a' ~, Y) ~9 B. h; e8 x+ [: T
◎片 长 1 h 41 min' X- C: o: v; w! D8 |. c' J- Q5 |
◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone5 b/ d2 q( L: |+ R
◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper
/ F* k5 o) N7 k% g     温子仁 James Wan/ t! y* N& \0 D( W
◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams- Q$ V* d' L8 t1 i
     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw6 d6 C6 ?$ `8 a: T
     钱信伊 Ronny Chieng2 s" \- j1 U5 l# f* h9 j- m
     珍娜·戴维斯 Jenna Davis9 d! _6 ~1 t5 x8 b) y
     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez
# v! R- I# ~/ T$ |     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps; j% j  [# T) h# F, s
     洛丽·邓盖 Lori Dungey; l5 d  I( E2 G1 V+ B% X% ~  ^
     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten4 q$ x9 q1 l# |( U0 l
     阿洛·格林 Arlo Green
7 @' b4 H3 l) {9 k1 @) |! U8 g3 }     艾米·唐纳德 Amie Donald, I2 w: Q& q3 J" X
     迈克尔·萨克特 Michael Saccente
. s. w& j3 z. ^: d: g3 V$ w
8 E1 U2 I  H' w◎简 介   8 ?9 m6 G, K5 \( l. k
, f  G' X- t  r' B: w
 “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”
8 D1 m% A4 Z7 t. V# F- I) w# [" b) I4 |. |
 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。
, J9 `5 f$ a; C0 R; [9 W; t2 ^8 T+ h0 V
 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。* Q  }1 t2 a2 b2 [2 J
$ _; [& j; |: B% F
 A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.
. a1 U1 O) K3 P$ S' s
M3GAN.2022.UNRATED.1080p.BluRayCD.x264-MiMESiS 13.71 GB
* h) c3 h6 `5 h, f! a' Z2 T8 Z- S5 U4 G% A4 Y$ x2 L; @+ V
Video
1 N+ u6 \" T" y  A) hID : 1
3 ^" ^, `- A/ P+ J2 n; x+ K9 BFormat : AVC& a. N1 n8 }+ B! Z# w
Format/Info : Advanced Video Codec
2 E' Q* _' P  x7 {5 D# Q; mFormat profile : High@L4.1
' D' I1 G2 L( A; FFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
8 [5 Z  g6 a, ?1 l# G5 A( o" q! x) kFormat settings, CABAC : Yes! m9 ]/ T/ ^3 m8 }
Format settings, Reference frames : 5 frames/ I/ T& _" v& b
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
4 X1 r4 A, n* G- HDuration : 1 h 41 min
2 D2 A" N1 {5 T+ @+ O9 |" ^9 oBit rate : 16.2 Mb/s8 ]3 u! Y* i8 z4 B% r
Width : 1 920 pixels: m3 K5 k. t' v# [+ C" k
Height : 804 pixels
+ P1 l8 s; d' H! j5 tDisplay aspect ratio : 2.40:1: H; h4 x" `* c+ u# w+ l
Frame rate mode : Constant
: G. r7 U. j- ?Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS# Z8 _! \. k2 ^; R3 N* {5 ^) m" e
Color space : YUV5 n4 Q( p/ G4 m8 E; w6 ?% b
Chroma subsampling : 4:2:0
* n1 D; A2 C; r% K  P; aBit depth : 8 bits
* l! e$ P8 d; J' U$ J  rScan type : Progressive5 [- {+ a4 g$ q& }- D% F/ ]
Bits/(Pixel*Frame) : 0.437
' |; Y& c( V: X, EStream size : 11.5 GiB (84%)2 Q/ j/ H; D+ K9 B
Writing library : x264 core 164 r3106 eaa68fa" x# I: ^! @/ i2 T
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
) W1 H8 n8 p! d% I0 V& Z' mDefault : Yes  w" R& u3 m( Z( h1 i; v( y! q
Forced : No
1 o) s% ^8 B( t& n! OColor range : Limited; ~- j1 u' |3 ?$ z) n0 t
Matrix coefficients : BT.709
- H# g0 h, C' o5 S
4 K6 K/ M2 k! r$ `; LAudio #1: y/ |: x$ V  d  K8 l
ID : 2/ i* _( G5 M" ^3 Q+ e
Format : MLP FBA 16-ch8 j6 o8 y8 E2 O: K
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
" }% m" [' g% P- r. l( F: VCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
9 n+ V/ k& T0 g3 y2 G) ^' e$ ]6 z- lCodec ID : A_TRUEHD' |. M, m# `6 ?+ Y7 b! x- k
Duration : 1 h 41 min
/ c5 u# K" ?5 X; q$ UBit rate mode : Variable
) X( c# O& I. u3 d& \0 N7 zBit rate : 2 516 kb/s
1 T! ~1 ~) j2 Z. T( l8 r& y8 IMaximum bit rate : 3 501 kb/s$ Q6 D7 k. N( P7 _; c" S1 I- Y
Channel(s) : 8 channels" v& D6 s5 }+ _6 l. ^- Y$ t
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb* ~6 e! y1 o) O( o" ^
Sampling rate : 48.0 kHz1 }1 ?1 y, j6 b. M
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)7 @0 z) ]* h$ R7 R  M* k# P& Z
Compression mode : Lossless
( q' O! O% X/ ?2 S  [Stream size : 1.79 GiB (13%)! M6 _1 |1 h) R3 p9 |
Language : English
" W5 q. ?3 u; [Default : Yes+ r- j  e4 e8 F: s$ M; x% @
Forced : No5 H+ I9 @3 d# @( b
Number of dynamic objects : 117 n7 X+ `  ~' C, F4 ^2 u, l1 h
Bed channel count : 1 channel$ l1 ^/ W; l5 d* x+ a
Bed channel configuration : LFE" Q" y8 b; i* D, Y4 f" x: v

: K5 W' P7 `; ?" o' }Audio #2( @# n9 G+ J+ w) y. g7 y$ [
ID : 3
; |# }- h' y9 `0 {5 D8 U. F* rFormat : AC-3
8 _  ~, t2 m8 EFormat/Info : Audio Coding 3* l  e7 M3 y1 U8 a/ b6 o
Commercial name : Dolby Digital/ o+ E3 O. ~1 y5 s6 d
Codec ID : A_AC3
9 Q5 q2 A6 o* a# jDuration : 1 h 41 min* v6 R# w: o7 j0 P, N! D3 m9 ?
Bit rate mode : Constant
) W, v3 R+ Y6 r' u6 l. TBit rate : 448 kb/s- h, ?8 I$ z' O8 b) a1 S$ g5 Y1 e
Channel(s) : 6 channels
  B; c1 G( ^* |, b  o2 {3 K$ h2 FChannel layout : L R C LFE Ls Rs3 m# N- m( N8 j2 Q# _
Sampling rate : 48.0 kHz
: p: `: c* p, ?5 v' l7 Z3 t4 E0 `Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF): H8 d% C0 i$ F3 f8 u. x
Compression mode : Lossy# o5 N$ ~$ B! L( G* A6 w  T9 Z
Stream size : 326 MiB (2%)
/ D. m, d/ \- Z% L* b. aLanguage : English
: ]: R' x% j( J) WService kind : Complete Main
+ }+ X5 K* h4 p' H3 k/ V- UDefault : Yes) u1 A/ }& q3 w; K
Forced : No3 p' R/ a, k9 |* R" `9 u  P

- S5 W/ C2 R& h! OText #1
6 U( N+ Z. ?. z$ R8 M# M. QID : 4
) a* s8 p1 o0 `) X( G# @3 J# MFormat : PGS
- m% x: ^- N4 ^9 V' fMuxing mode : zlib
2 L/ @: k3 |2 h9 |( z& j* PCodec ID : S_HDMV/PGS4 E! y9 x% N4 c. A) T0 T; z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  Z" {; |' J8 r7 O8 NDuration : 1 h 32 min; b9 u% b5 D0 j) r
Bit rate : 53.9 kb/s, n$ ?& ?3 b1 m2 B; {+ j
Frame rate : 0.540 FPS
: L7 U% d. _" B5 Y. |+ eCount of elements : 3006
; R7 @; h/ y$ aStream size : 35.8 MiB (0%)
0 S' M8 x/ x% @/ c! B' u- M! Q8 ]Language : English
& S* I) h9 M$ ODefault : No9 ^4 V0 ]' o6 [2 H
Forced : No
; H3 W- a' }/ y$ T
9 U9 x5 Q# V3 u4 Q$ \7 t" _Text #2
% h% w; }! P2 _& R/ h6 ]* E3 [& ?ID : 5+ O$ T9 c) ]4 j% G; D
Format : PGS
: b. e! d$ X/ `' a4 HMuxing mode : zlib
1 p/ i4 r, u/ I" @  G; a) ~Codec ID : S_HDMV/PGS
7 \8 ]$ |/ B8 z/ I: aCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, t% s8 Y1 V& T2 H4 `) l0 p% I
Duration : 1 h 40 min2 ?# e4 V: V5 t+ Z2 G
Bit rate : 41.0 kb/s
, @/ E4 A  R, `6 ]+ xFrame rate : 0.408 FPS0 q" O9 Z0 C7 j$ H+ z
Count of elements : 2469: J0 z+ r) T: t# y9 V( j
Stream size : 29.6 MiB (0%)+ ]1 E' R0 v& f& o: g3 f- L
Language : Spanish' W( g0 n. c8 c2 g, P
Default : No! G3 v. G, b& }5 G/ p
Forced : No
0 ?3 k$ t: ?/ L6 ]  Q% X
0 c1 o" n; G& b) v. V, I" RText #3
6 a  M# Z8 x, }$ v* {ID : 6
* D8 i6 r+ |( z/ l1 x. ?4 jFormat : PGS8 t. L% F1 G% U2 r
Muxing mode : zlib
9 y* ^7 `' Z! h0 j) j9 l/ J5 `Codec ID : S_HDMV/PGS1 s7 o4 Y8 x9 x/ l( l. a
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 A  O/ N& f/ Y
Duration : 1 h 40 min! ^" w5 @* m! R3 x7 p
Bit rate : 42.4 kb/s7 {+ c# o. Y9 ?9 ?
Frame rate : 0.453 FPS# J( w" ^: S9 d2 r! m1 y" ^
Count of elements : 2741: Q: `3 S" _: `9 ?% r
Stream size : 30.6 MiB (0%)
" w; S3 M) g* I& NLanguage : French
, p  G% ]2 P9 _: [Default : No2 z; B! ^. w8 A( {$ k
Forced : No
6 K& A: Y1 b, t- V/ s
: y, m, R, W7 E, U! XText #4
5 |) y3 v. C4 {5 M/ rID : 7
. ?  e8 z0 L# I+ ~6 g  J9 Z: o0 QFormat : PGS
' w# k) e( Q) a% JMuxing mode : zlib* h. [  b! H; r. R( O0 Y
Codec ID : S_HDMV/PGS% \) x) I, s* W3 g
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ t1 L; e# x+ H) G& A- s) oDuration : 1 h 41 min# ^* I, T% I; j( R5 {7 k6 G: v
Bit rate : 120 b/s  V4 b# Z& x8 j- g' Q
Frame rate : 0.006 FPS) I" j- }! [' _  s( W  L7 L
Count of elements : 34
! K3 Z7 q+ }4 {0 M9 r% M% U9 T  a) `Stream size : 89.7 KiB (0%)2 D. H; F4 K% Z  o6 a
Language : Spanish1 a- @! p9 Y4 z. j5 e, o
Default : No" a  ~8 Z$ n! P1 ?  k
Forced : No1 z' `! i: k) y/ w1 N

$ X4 e) F$ S$ l* }6 k: CText #58 M3 J/ `. z& _' P
ID : 8+ \2 X' Y) ~  }8 h
Format : PGS
% I, U" a: t% h1 ?% {Muxing mode : zlib
: n) {# @+ S5 y1 `4 m1 @Codec ID : S_HDMV/PGS" v  `: [: ]. j2 }+ }$ c
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ s& M+ J7 [+ F! |' |" o" \+ o. p9 LDuration : 1 h 37 min/ C  R- K" [% P9 u  t9 |
Bit rate : 977 b/s! M, S7 R% i9 Q3 I7 e1 u
Frame rate : 0.014 FPS+ U( q; f$ a. y
Count of elements : 80
6 O$ e) C5 a+ l! F- ~+ b& v1 AStream size : 697 KiB (0%). t, Z6 a5 g9 K  L
Language : French
% \% O. K" r  {; Z5 O+ _: i5 xDefault : No) c6 }( k5 V, W% E. ~- ]% y
Forced : No. D6 C4 C. p7 Q. O: N( g$ f

# Z/ N4 w  a$ Q% K2 }6 d, D4 a' a1 I- ?Menu% x: C5 F, S$ b) t
00:00:00.000 : Chapter 015 v+ m5 Q# M$ G7 r. y3 k) Z: v9 T
00:03:55.569 : Chapter 029 I8 I( Y8 g, w! c% }* B
00:10:43.518 : Chapter 03
, E, T2 ]. r  F+ ~2 k+ M9 o00:14:50.890 : Chapter 04+ T! K! l' H: M
00:19:45.059 : Chapter 05
4 |2 q2 E3 F2 R5 l, m00:24:07.112 : Chapter 06
  t$ [0 G3 s0 g2 N% J% N% C00:28:18.196 : Chapter 07; }8 h1 z" O+ H/ H5 e( q4 d
00:33:20.624 : Chapter 08$ h# U0 _9 Y& [. k8 C# T  c5 r
00:39:21.150 : Chapter 09( }9 M2 P7 H( E) o' w) m
00:45:10.583 : Chapter 100 U2 u; E: l' ~* v8 m( L
00:50:49.046 : Chapter 116 x! q( `' B" x/ D4 j9 u
00:57:41.041 : Chapter 12
4 t  E7 s2 D* `3 h01:01:09.541 : Chapter 13
: @% D' ?' Q; g, p% o01:05:39.394 : Chapter 145 N9 w$ W/ C  V+ K9 t8 z
01:09:43.763 : Chapter 15
9 q" N8 G3 ^$ t8 t$ z% W6 z2 X01:15:52.965 : Chapter 16
' q9 _0 Q5 i! @: o! K& D) V3 [01:18:28.287 : Chapter 172 X; q' x# s+ m2 ?& m
01:21:25.839 : Chapter 18
. }) V  T3 Z8 M8 X5 S01:29:00.960 : Chapter 19
: ]+ k: E# x: P' l01:33:45.745 : Chapter 20
M3GAN.2022.THEATRICAL.1080p.BluRaycd.x264-MiMESiS 13.73 GB
/ S+ y, a7 _' a' x7 I
" u! L  p& k$ Q7 J2 N$ AVideo
- S9 W/ F" T" SID : 12 V7 M- M3 E% M/ j/ Q
Format : AVC# D9 M3 e( \6 @) }( g
Format/Info : Advanced Video Codec
& E/ ?7 b+ n, J# E6 }/ X4 F) FFormat profile : High@L4.1
' u; {6 ^& H1 j  J# ^Format settings : CABAC / 5 Ref Frames( ?# x7 F6 Q" @- d& F
Format settings, CABAC : Yes' ?8 O9 s) V4 t; F9 {9 O7 q8 X4 g) S
Format settings, Reference frames : 5 frames* J7 C/ T. j( L" G/ Q
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
4 l! m& q( V: h% T& s: u" c- wDuration : 1 h 41 min; Q! c$ D8 P0 n* b6 q* j9 L$ t
Bit rate : 16.2 Mb/s
3 C/ V  V5 f0 o" Z) ~) K) e# uWidth : 1 920 pixels: s; J( B$ u) F; }" t
Height : 804 pixels) x" W8 r) Y* z, x$ m0 G. Z1 W, ?
Display aspect ratio : 2.40:1
( F3 X) |2 ^4 L4 J8 uFrame rate mode : Constant
0 i" e5 V/ l. g  hFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS% ]4 `* E* S/ k( J* i; t
Color space : YUV
( C4 ~- `$ d5 I9 f' o9 k5 X9 kChroma subsampling : 4:2:00 @2 I7 E3 r+ W: X( T
Bit depth : 8 bits2 t2 D$ h' m& z. u0 x
Scan type : Progressive
: q4 U& U1 X* {& l( U( W1 x* n% dBits/(Pixel*Frame) : 0.437
$ a5 ], s( A& R  W% j+ oStream size : 11.5 GiB (84%). Y- s- r; M1 W6 ]) m, p
Writing library : x264 core 164 r3106 eaa68fa
: b5 N% \( K6 i3 E: q- TEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00* A' K8 F8 F; y$ H9 x
Default : Yes3 ~1 z) C- Z. j+ U
Forced : No; Y" W! \& j0 m, ~
Color range : Limited
" `# j( K  R: Z' P! J- C, _Matrix coefficients : BT.709
4 a! B; d( r; [6 T) g! A' s$ F. {7 Z5 k! w
Audio #1
3 q! z4 ^( y9 L/ G; `& v# X8 B4 R- kID : 2" R/ {! ^) F2 D* P& x3 I/ j
Format : MLP FBA 16-ch
  k. a( x0 ]) NFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
, \0 |! C+ k! q  }& `- }) rCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
; s) u( K0 B8 H, A2 TCodec ID : A_TRUEHD
5 m: s7 a( E+ V$ _Duration : 1 h 41 min( u3 ~( d0 B  ]/ u' e( i
Bit rate mode : Variable5 \  v0 t! I" K$ o
Bit rate : 2 526 kb/s2 Q) z5 Z" e" H& [
Maximum bit rate : 3 501 kb/s* P; a' n8 p5 J: g
Channel(s) : 8 channels6 [# X2 X& Q) y0 {: I' X$ X& H
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
( g  N/ t; K$ U% V# Q* {# RSampling rate : 48.0 kHz
8 o' V7 e% x- O; f0 ^Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
- [' I! Y. A0 t, ~& VCompression mode : Lossless
, y# q+ Y6 M  A# M3 vStream size : 1.80 GiB (13%)
* ?- F2 l! c; A1 `5 }% R2 LLanguage : English
, w" H' U/ M+ |; O2 n# {Default : Yes9 v' z7 S. W. P6 n+ F+ G. \
Forced : No: P' ]3 v' Y4 z: k8 D' B
Number of dynamic objects : 11
( `# u9 o$ F, r3 V' [Bed channel count : 1 channel; p- @& x0 S9 x, p
Bed channel configuration : LFE
" U7 {- e( Q4 n& I. l# i1 u/ _! K# ]; x6 \* f7 [
Audio #2- w1 L6 v# `, [- F+ s- V& |
ID : 3
& F0 }/ D/ d9 b0 [" i2 O/ }: l5 N- pFormat : AC-3
* t+ E( c9 v/ j8 S( _) M, B+ _( P# yFormat/Info : Audio Coding 3
! h7 p- [+ \2 J5 ^Commercial name : Dolby Digital
) x! s0 a$ B$ TCodec ID : A_AC3( n- W5 p# G$ v% h5 d
Duration : 1 h 41 min
  c3 h; W8 T% O9 rBit rate mode : Constant
* D+ w& k0 E$ u% c5 G2 {: yBit rate : 448 kb/s  y7 l0 K5 n. y" I* d5 _* [1 N9 c1 |
Channel(s) : 6 channels: [+ X( r5 ?6 B6 \. ]
Channel layout : L R C LFE Ls Rs( p2 P8 v+ ?& _5 c3 t
Sampling rate : 48.0 kHz  Y: Y* P' {/ }7 r
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
; [; P( @+ f" \1 D$ p$ V! xCompression mode : Lossy
. n/ d% y! f* c  P1 }' ?Stream size : 327 MiB (2%)5 x7 I' F- V# f. u* }
Language : English
9 k* [, v1 p, a: F. J8 E  AService kind : Complete Main
" n9 X' J" |# O" o0 e. BDefault : Yes
/ F3 A+ k( I5 \( R& MForced : No9 @# o& `# ?4 W; v1 \; Z

4 w; M- v  a" J. [/ B" }9 E& o: [Text #1
* C$ v! |9 [5 t$ y+ CID : 4& L, h( V' g" g: a* K7 i
Format : PGS- y( {/ C, M: u9 I* P
Muxing mode : zlib: K4 G# i, q, s2 c% ~
Codec ID : S_HDMV/PGS5 X* J6 A( d; q) V' |& r' g
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( I. @6 U. u" ^
Duration : 1 h 32 min
4 S, Y: N2 ^  M- C  b3 CBit rate : 53.8 kb/s
0 _. Y9 X' `: XFrame rate : 0.541 FPS  A) W# t9 q: |% v. R
Count of elements : 3012
& {3 _# h8 g. h, g( n: i" ^0 @Stream size : 35.7 MiB (0%)8 N: @- P" [7 W* t
Language : English4 c' p6 Q1 c# T* j4 m
Default : No& s) o/ i* K" E* m1 o, M4 ]
Forced : No
- C7 c3 i1 p, D( B1 z, x! N
  c* V6 Q3 q8 g  N% n* f" Q, |Text #2% {& Y/ \8 c& Y, a" d$ ?
ID : 5
; G* F* |  @6 P9 T" GFormat : PGS
- w3 V' i- V; S# W' J+ IMuxing mode : zlib
& I' F  P5 ~: tCodec ID : S_HDMV/PGS
9 q8 _! J. q+ A  O" P, {Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! Z2 W. o+ b0 j3 i4 {, PDuration : 1 h 40 min/ s/ @+ @; O, a, f$ T$ `  k
Bit rate : 41.0 kb/s/ I; ?  Z% ~  A" H3 R
Frame rate : 0.408 FPS! A( N+ y. P) D0 o* R$ d( p
Count of elements : 2469
7 V0 [5 ^7 w2 u9 M! _Stream size : 29.6 MiB (0%)! s: E( g* B+ z+ M
Language : Spanish
5 w% }; \" {6 y* U* h6 }% UDefault : No
. D* l; t) M0 F( D; R, g" _Forced : No" M7 ^0 w9 J$ }1 M0 Q5 {

! {! }% D: {9 _8 |Text #3
) p+ \1 n: y. aID : 6
2 R0 ~5 h6 B! i& ]Format : PGS
  |7 _4 a/ }. S: e7 k3 s* bMuxing mode : zlib1 B) E" q4 w$ @
Codec ID : S_HDMV/PGS
2 B8 {8 {% l6 S# QCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; u4 i, M+ p( \6 k! A, o* DDuration : 1 h 40 min( s/ [' B# P* h1 J
Bit rate : 42.3 kb/s
) w# b/ x$ a* b, L8 LFrame rate : 0.453 FPS" Z# {( \$ ]7 I6 A! a& I6 l
Count of elements : 2743
" }# I/ C  V9 X" FStream size : 30.5 MiB (0%)
0 O& D% C- l2 R& T+ B7 ?Language : French
5 a0 f3 M% x& [Default : No
3 C9 E0 J8 f( k5 I9 h8 |Forced : No3 \9 `8 S* s7 J$ c6 Z, I
: B1 [3 Q$ \1 e0 j7 J
Text #4/ w  ~0 U" _" r4 \3 m2 ?/ ^6 I
ID : 7
; ]3 p2 I7 S: W. I  _/ x, tFormat : PGS. M  P' L8 y/ R$ F" B- g
Muxing mode : zlib
' O; C' p' K' h7 |Codec ID : S_HDMV/PGS
; Q+ a3 c6 E% w. f" `/ BCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: v8 d) @0 p! x: G# \# y& y
Duration : 1 h 41 min9 z5 h$ G: C( {% Y, d6 e
Bit rate : 120 b/s
/ {. V; r, a. _" y$ aFrame rate : 0.006 FPS
4 J5 g' a( |! f; g6 DCount of elements : 34
& Q' t/ @/ K" L5 _Stream size : 89.7 KiB (0%): X7 @: g: I$ o# P
Language : Spanish
2 s; D5 B( b3 `5 KDefault : No( ~; q* e  Q$ l) U
Forced : No7 h% }3 {5 A. E& E, c2 J

) V/ u8 P# z8 L1 FText #5
1 ~# u: y; F" E& {6 D, [ID : 8" k3 {2 e# k, D0 A
Format : PGS
. c8 L! _4 F' o4 {% UMuxing mode : zlib# Q' M! \: v; S  w
Codec ID : S_HDMV/PGS: {: Y" O) k9 z1 p5 A" R0 Q3 ^) e
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, H" w4 Q2 ^! a2 I
Duration : 1 h 37 min
2 q3 C% `5 t  s7 t- `/ l- EBit rate : 976 b/s! R6 j: @3 S- I% K6 [1 M& a" L) U
Frame rate : 0.014 FPS$ [7 X1 Z! G* X  O& K' {* J
Count of elements : 80
8 [* N1 r+ S! J( l9 CStream size : 697 KiB (0%)
8 {9 T9 x: G. B3 G' mLanguage : French: H. h$ o% I& I4 q4 O2 z7 o+ g9 h
Default : No* n& L  l( \; C( x/ p
Forced : No1 C. V/ @3 N% _; T# Q0 I" Y

5 V/ s( F8 B2 Y8 ]- K* n7 q1 PMenu% C# D; W0 }' d% Q0 y
00:00:00.000 : Chapter 01
0 f) _- N4 T: q  z$ }7 J00:03:55.569 : Chapter 02) g" V' d& \: W" r7 j( }" A
00:10:42.851 : Chapter 03
/ G" U' V5 ^0 `3 D: e4 |00:14:50.223 : Chapter 04
8 R* r0 Q+ q) C( @& O. k00:19:44.392 : Chapter 05
$ I6 j8 W+ `7 q+ M/ V2 C00:24:06.445 : Chapter 06
5 Z3 u' [3 z/ E00:28:16.904 : Chapter 079 e9 A% ^- b1 Z
00:33:19.331 : Chapter 08
8 w9 Z$ I$ E7 u2 x6 g00:39:19.357 : Chapter 097 d- B7 Z; l4 f& {% e) f
00:45:08.789 : Chapter 10
$ ~, M' X# v) ~  b& m3 i( n00:50:47.252 : Chapter 11' ^, q% m& C% W4 c
00:57:35.369 : Chapter 12' P, e$ h2 e5 }1 d2 O
01:01:03.868 : Chapter 13
! P8 U1 e6 k6 _, n; I01:05:36.724 : Chapter 14
/ o) |: m: K+ _" {7 c% L0 L3 _7 [01:09:41.094 : Chapter 151 [/ L8 l. @8 m! ]. O0 ]3 H
01:15:49.670 : Chapter 160 U3 P. d5 L/ x4 g. h' K
01:18:24.366 : Chapter 171 `' x" I! W" X2 m, i
01:21:31.762 : Chapter 18+ [- P# Y9 B) ~; s% \: d9 j
01:29:06.549 : Chapter 19- q( h" ^, {+ A% ^
01:33:51.334 : Chapter 20
, I$ a' Z2 z, P9 ?01:41:55.860 : Chapter 21

1 g) S$ _6 w  G8 e$ t
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

1

主题

99

回帖

1085

积分

Sponsor

金币
198 枚
体力
664 点
wuyan7734 发表于 2023-3-29 16:45:36 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
+ S' i9 v! D/ }1 g7 eBlu-ray Film Forum is now my home!
4 ^. }* d& o9 z* A$ h

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-5-23 14:31

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表