BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 13|回复: 0
收起左侧

[科幻恐怖] 梅根/室友梅根/人工杀姬/玩偶梅根 M3GAN 2022 UNRATED 720p BluRaycd x264 DTS-FGT 4.99GB & 4.08GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4370 枚
体力
32983 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-20 05:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 N. t. C' r) p+ o0 i, g
8 e  L, q' y0 P+ B: ^: \◎译 名 梅根/室友梅根(台)/人工杀姬(港)/窒友梅根/玩偶梅根
0 Q6 t& `  O* k◎片 名 M3GAN / M3gan
  x) L3 l) Q4 c5 B0 J◎年 代 2022) O$ b9 Q/ F$ X, n
◎产 地 美国/新西兰( n% z, _* @' F6 a
◎类 别 科幻/恐怖/惊悚1 }' q8 z: L2 y# @- j: q3 _
◎语 言 英语( r3 {, }" y, C
◎上映日期 2023-03-17(中国大陆)/2023-01-06(美国)/2022-12-28(法国)
8 C: r) J/ l6 Q; E' _, M◎IMDb评分  6.4/10 from 83,149 users
3 I) F+ i  p6 l9 W7 P' p◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8760708/& M7 ?, G: Y( E1 K& y& }" d8 ~. K
◎豆瓣评分 6.0/10 from 35,996 users
# s3 a4 z) \4 c0 c4 A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30277290/
7 O6 J# s( P" K+ E◎片 长 1 h 41 min+ L4 Y, a+ ?5 d# [- {
◎导 演 热拉尔·约翰斯通 Gerard Johnstone" k6 l& y6 ?7 m4 r+ I2 V
◎编 剧 阿克拉·库珀 Akela Cooper0 h9 c6 x; v  U% L  L
     温子仁 James Wan
' w- D6 U% D3 j1 q◎演 员 艾莉森·威廉姆斯 Allison Williams
4 g, b; j+ Y4 B  {     维奥莱特·麦格劳 Violet McGraw( e. `. Y: ~) h8 R7 B- K  F
     钱信伊 Ronny Chieng- c9 |( A3 ^! u( Y+ a
     珍娜·戴维斯 Jenna Davis
: O  m5 w7 `* h; E2 h2 O     布莱恩·乔丹·阿尔瓦雷斯 Brian Jordan Alvarez
$ l+ y, S% G2 X$ A     珍·凡·伊普斯 Jen Van Epps
; @" j5 v* o+ c1 M, \     洛丽·邓盖 Lori Dungey4 _6 R* K) m- x/ @  ~7 _1 S, ?/ [
     斯蒂芬·加诺·蒙顿 Stephane Garneau-Monten
$ ]2 R& X( K. }7 R, U     阿洛·格林 Arlo Green
, ~- u, R  Q4 j5 E. Y; s     艾米·唐纳德 Amie Donald, }" J# u9 x. s% F  K, }
     迈克尔·萨克特 Michael Saccente3 `" d3 U8 _: L+ ]* G7 |1 }- z

$ Q- C# U1 W/ c" ^9 W/ [◎简 介   4 M3 t7 e6 l# `! t
: t' d( z. d3 h, S1 `; n
 “她不只是个玩具,而是这个家的一份子。”2 V5 y2 ?! Y, Z( U2 [) s
8 @0 @( c* L/ K. b3 ~. g
 梅根(M3GAN)是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶,被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛(艾莉森·威廉姆斯 饰)精心设计,梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为,并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。" a# f6 J4 K. r- n/ `- k
! B3 u3 w, u0 z; v
 当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂(维奥莱特·麦格劳 饰)的监护人之后,洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长,加上她的工作压力非常巨大,于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对,试图解决照顾凯蒂这个孤儿和纾解她工作压力这两个问题,但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。' j; c! O9 F+ |+ |& d0 J4 x5 C8 K

8 x9 _( ]9 H% S& }" ]6 O/ _9 { A robotics engineer at a toy company builds a life-like doll that begins to take on a life of its own.7 i% E8 J$ J* l+ R5 J  n0 S
M3GAN.2022.UNRATED.720p.BluRayCD.x264.DTS-FGT 4.99 GB
) ]- {" e+ F, g- U2 j
6 l9 @8 a9 l. I  XVideo
" [& L* _- s% O$ P. [5 J6 FID : 1) s+ I5 J" }$ [6 [1 {
Format : AVC7 S' g; Y1 R+ u* m( G
Format/Info : Advanced Video Codec* a! ?. X9 L3 B
Format profile : High@L4.1
8 p) O3 ]9 j. E  }% G7 h) @  cFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
0 Q( I3 O6 _' ~2 y' nFormat settings, CABAC : Yes% p( x, c, o' \$ j' X2 b9 }( _
Format settings, Reference frames : 4 frames
5 T9 F' W. H( E( QCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
5 M% R' G4 p1 l# l0 eDuration : 1 h 41 min4 W; T, b6 k0 _' a
Bit rate : 5 500 kb/s  z# V6 r6 _% g7 e4 G+ o
Width : 1 280 pixels
' M* ^! G3 s/ BHeight : 536 pixels; g4 D, t7 A! `. {( e
Display aspect ratio : 2.40:1
1 P' R& I7 z/ ^: u  Z* c4 Y9 MFrame rate mode : Constant1 X  z0 h. o; T* O4 k* I+ Q- _1 E+ x
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS4 J9 \. u( `" E$ o& j; A& D/ W% @
Color space : YUV7 J6 l' X* F; S# ^3 m( [
Chroma subsampling : 4:2:0* y8 U: x. R. D; \/ k+ a5 I
Bit depth : 8 bits
  a6 z6 w% J# X) t2 m% q; P5 t. i& CScan type : Progressive
! {, u' j5 i7 aBits/(Pixel*Frame) : 0.3341 j, z" c1 Z  G9 Z0 Y# [1 E  v7 G0 l
Stream size : 3.91 GiB (78%)
' {+ T& j3 o1 T- P6 g' o9 oWriting library : x264 core 148 r2748 97eaef2
( e3 Q6 Y# g9 P4 e0 Q$ c! D. KEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.006 Y  F+ @; r: C
Language : zxx* c9 z  B# F2 K* J* j3 Z8 i
Default : Yes( {$ r! }# q: c$ s1 R
Forced : No9 ]/ S- E& T. d6 U! J

8 Z2 W; A* D: r( g  D# V: Y6 _Audio
6 V2 e2 Z# G9 u4 G: D( PID : 2
5 _, v- `7 c& I* HFormat : DTS/ o, L( H$ [2 V1 M! a
Format/Info : Digital Theater Systems8 |0 y( U, R; y) `+ W  `, j$ O
Codec ID : A_DTS4 K+ d7 c: K0 y" ~
Duration : 1 h 41 min
. g4 S" {; v3 E' H; m/ D0 tBit rate mode : Constant8 \6 l1 A6 r- c+ Y% [3 M; U$ U
Bit rate : 1 509 kb/s
$ o% e! c/ L7 V2 }3 ]- I. PChannel(s) : 6 channels
' N% H+ K! a7 G7 a1 a0 V- l& V8 sChannel layout : C L R Ls Rs LFE
9 H' l! @- V# R  u# s0 tSampling rate : 48.0 kHz, M- b) g( b% Y0 d
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)+ B4 |1 ^4 m+ ^" ~, i
Bit depth : 24 bits) [! I- o$ U/ H$ d* @
Compression mode : Lossy
! i0 L, d& }0 m- f3 c. Z+ Z1 LStream size : 1.07 GiB (22%)
8 e2 s  z8 Q  k  l1 N6 JLanguage : English
+ T8 y( i2 i' V6 \! M0 s; j! M7 cDefault : Yes
- o) G2 k8 Z; N; o3 h2 sForced : No
  ~4 G* |" Z. u3 V8 Q+ l( ~& J# p
# L* H/ A" {% t2 m: z; s/ s7 W8 H: c, S% HText #1$ B7 Y6 x4 x! N* l* P4 I
ID : 3
: f* N/ m( J1 {Format : UTF-80 v+ o: l! r# @. _7 c
Codec ID : S_TEXT/UTF87 ?7 `" {! y' z- h) x
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ X9 d4 S+ z$ L7 u: G0 X
Duration : 1 h 32 min
  Y" y3 Q9 @8 T' I2 zBit rate : 72 b/s2 g! b  Z1 b2 d7 O" D
Frame rate : 0.244 FPS( s; ^6 e- z, R) v0 M
Count of elements : 1350' s8 K7 k9 O. w, c6 U3 ^
Stream size : 48.9 KiB (0%)
2 P4 l, |1 F& M/ y9 M: a- f. z* oLanguage : English) ?8 [1 X) k7 Z" J. U4 j
Default : Yes  u8 p. o& T1 S1 I0 i1 a; ?
Forced : No
# B9 v) [! A3 N" W5 g9 a
$ M4 y0 C$ H$ T6 @. cText #2
  `# H  J3 v& |# F& e% DID : 4
$ W4 W5 T1 K. {Format : UTF-8
2 x/ J' @8 S* c: O( i- q) ?. mCodec ID : S_TEXT/UTF8/ p; ?# E  h, P. |
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
% T0 C# [' y7 K* R. x( i3 eDuration : 1 h 32 min# `& q! L  S! N
Bit rate : 77 b/s& l: j% r0 _0 W; T, T  |
Frame rate : 0.268 FPS
( i  ^5 Y: ~9 vCount of elements : 1491! d& m' h% `9 N+ L9 f" ]0 w. Z
Stream size : 52.7 KiB (0%)
, y% T; f2 [* L, n1 ~5 n4 H; hTitle : SDH
- {# H: f9 o7 l' yLanguage : English, v% T& q) K; [% L, Y
Default : No( O0 A7 g! s% z3 W1 u* ]$ S
Forced : No& N/ I: j; |0 M. |5 q$ D4 l* Y
/ y2 b' _  z4 u& `
Menu
2 ?$ w& B) F& {: `  C00:00:00.000 : en:Chapter 01+ |- l" D' m( h; ~) h' S- a! z9 w0 i
00:03:55.569 : en:Chapter 02
, n; O! B3 g( R8 j  }* x00:10:43.518 : en:Chapter 03) i+ Q! A4 h# q4 A6 |9 E, C! l
00:14:50.890 : en:Chapter 04
  D% _) |1 }7 u' d# a& a4 b00:19:45.059 : en:Chapter 05) L$ w$ H, T7 P' Y, s
00:24:07.112 : en:Chapter 06% Q  L  }. ?- ^. K7 v$ c5 V) ^
00:28:18.196 : en:Chapter 07$ R! D6 l) M. Y% K6 t, O8 R# C+ b
00:33:20.624 : en:Chapter 080 u3 F3 B8 K, }! ~9 Y7 @+ z8 R4 V
00:39:21.150 : en:Chapter 09
9 G9 B+ ^0 h( A- y( A: ^1 O00:45:10.583 : en:Chapter 10( r# w/ ~+ b7 O
00:50:49.046 : en:Chapter 11/ e* D1 |2 {. ?* O
00:57:41.041 : en:Chapter 12
" p% G& E; b4 P; g01:01:09.541 : en:Chapter 131 ^  w9 d& S7 f( I1 ^4 q$ i* Y
01:05:39.394 : en:Chapter 14; Q( x2 A+ E* Z% L7 |
01:09:43.763 : en:Chapter 15
5 o6 J$ _3 h* ~' L! `01:15:52.965 : en:Chapter 16. [" Z: p: L% @( R
01:18:28.287 : en:Chapter 17
5 _, W4 m1 _9 x! e+ u01:21:25.839 : en:Chapter 18
& Q2 \$ d+ A# o) b0 I( B; X0 K01:29:00.960 : en:Chapter 191 ~9 c4 ~* d- U1 D+ e
01:33:45.745 : en:Chapter 20
M3GAN.2022.720p.BluRaycd.x264.DTS-MT 4.08 GB
+ P5 F2 ?9 w6 H        ( t+ V8 H1 q: [+ }% Q
Video
$ n% u5 Y# a  q4 G7 S; @- W8 `9 HID : 1
  d7 Z: A, U+ I+ WFormat : AVC
. r0 t1 n8 W4 k$ [) G: \Format/Info : Advanced Video Codec
0 J# v' w2 c9 e4 k& n/ D: QFormat profile : High@L4.17 |+ a( ]: F5 E1 T
Format settings : CABAC / 12 Ref Frames
; ]1 W. u6 l5 p/ j# Y) bFormat settings, CABAC : Yes( c' v+ c! z% \! J0 _+ q$ u$ S
Format settings, Reference frames : 12 frames& [. h! _1 |) J% {) U
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
- O: S* T7 q# hDuration : 1 h 41 min
6 @7 S# n3 r5 gBit rate : 4 214 kb/s: _* _, _% G5 n8 E
Width : 1 280 pixels
/ I$ k6 L. X7 R) d, yHeight : 536 pixels7 ?" G% R; I9 u  E7 l: [
Display aspect ratio : 2.40:1
8 ?* H* A8 W% z/ r: u, TFrame rate mode : Constant
# l% \- ^% @% c1 T( _" e3 HFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
8 g4 g& m: B# G  p: e6 ZColor space : YUV
. H9 c' G" V5 Y! \' fChroma subsampling : 4:2:0( E% |* p' M$ X- Z# y( z7 W
Bit depth : 8 bits
  y! \8 M' S, K5 A' l- X4 DScan type : Progressive, b. N; E' p- t% I- n
Bits/(Pixel*Frame) : 0.256$ L  }5 X8 W3 ~* F) ?& A( E
Stream size : 3.00 GiB (74%)8 k( X7 p7 [1 r4 |6 X4 I& l& q0 j
Writing library : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod9 q6 z$ N% o/ q1 d; D$ V
Encoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
& M. o& Q; S  {- Y- sLanguage : English
4 C8 K: u& P; L0 QDefault : Yes
* q' N. B( ^4 m7 q* @Forced : No' V" y- _2 z8 ]2 J" z+ j2 e
Color range : Limited
0 ^1 @; T* c7 A$ hColor primaries : BT.709
- o" L* N+ F5 M& i: k: j1 mMatrix coefficients : BT.709
- }+ o! B) E- X8 P9 y. J
4 o& |1 J6 j& BAudio4 o0 b* z  X7 c0 p
ID : 2
- T) h; k: d4 b* n1 CFormat : DTS
# `3 Y4 G, p2 f! X# o4 I6 A3 D' ]- OFormat/Info : Digital Theater Systems
* u2 n; @: x# B; ?Codec ID : A_DTS$ T: b& Q, S3 y' ^8 Y0 O- H* V
Duration : 1 h 41 min
2 A" V4 g% t- h! H, fBit rate mode : Constant0 t7 B" f& C! U* X5 I; E8 |
Bit rate : 1 509 kb/s
2 M% A  T8 P% kChannel(s) : 6 channels
3 Q5 Y2 U, B6 fChannel layout : C L R Ls Rs LFE5 N% B8 k) a# D
Sampling rate : 48.0 kHz
+ }9 O- V* Q' qFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)2 x1 ?* g  u; e$ ?" x1 s# \
Bit depth : 24 bits1 w% d  ^. b3 O7 x8 ]2 Q  b
Compression mode : Lossy5 a- D" H5 ]; f3 D0 J4 t8 }  H
Stream size : 1.07 GiB (26%)
  C% {- a" D$ k$ w# YLanguage : English
6 @# K* t3 p& g6 xDefault : Yes/ j) j5 K$ [& K* a
Forced : No
  u$ t6 H2 P4 N( B, e& t; @- W( c. q. `# x) |, W
Text #1- I2 z+ f) d) h, F5 t4 o8 Z! q
ID : 37 z, {( L6 |% Y5 l
Format : UTF-8* W/ V. ]9 j' p; c+ L+ s3 i4 R
Codec ID : S_TEXT/UTF8
1 v6 N: }1 W2 [  J$ c7 E3 K2 r3 v0 wCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
) S0 Z8 w: d, X4 D8 qDuration : 1 h 32 min
6 D! A- b  m' E/ g& cBit rate : 72 b/s
! Y& m$ ^2 y$ G* Z8 L; ^Frame rate : 0.244 FPS
6 h& Y. ^# X% {7 U: a! W/ T+ FCount of elements : 1350
1 Y6 k5 n2 |. F$ Q( aStream size : 48.8 KiB (0%)
: M& m$ g! Y7 GLanguage : English6 M2 c; x% \8 R
Default : Yes
8 Q6 N  r' U3 p2 D+ |* rForced : No# O; Q4 C: i) Q0 h* s2 v
3 }9 l, ~) V4 ?9 W" w
Text #2) f8 z! n$ [, Y; N/ ?( S4 d
ID : 4& n- ?$ U( X- h. H& J. _9 q
Format : UTF-8
! s1 x( y, F/ ^: q: M5 J9 `Codec ID : S_TEXT/UTF8* X% W) A( q  S, t6 I; f5 A5 m
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 F- L& ~% B! ~9 ~; p& @% D; V! B% |
Duration : 1 h 32 min$ a( Z6 u; {! Y: E. w$ B( k
Bit rate : 77 b/s% @" s0 c' u8 [8 O+ N6 ?! n
Frame rate : 0.268 FPS# I0 F  _1 c& V7 D/ F( H) q$ t, d
Count of elements : 1493
  r/ C# P3 M( [. o( a5 UStream size : 52.6 KiB (0%)
* l- `) x9 n- N, v: G  d7 zTitle : SDH
0 C2 }& N4 C0 U( z* sLanguage : English; s* a$ u0 ?) Z" b) l( e
Default : No; h. i5 ]; J0 @
Forced : No
" {0 t" A- `5 l% k" R. v. o& }) Y5 v! }
Menu. _8 @* m, a, a
00:00:00.000 : en:Chapter 01/ i% Z# v3 a9 B4 c( B
00:03:55.569 : en:Chapter 026 ?$ O1 U! N+ L& @' S
00:10:42.851 : en:Chapter 03
6 z8 a+ [1 R' x5 \) o00:14:50.223 : en:Chapter 04
9 v( Q6 A/ h8 z9 |00:19:44.392 : en:Chapter 05
# Y' D+ W) S2 s5 ?% X( p) W00:24:06.445 : en:Chapter 06
, p2 `9 t0 y9 U* W# ?00:28:16.904 : en:Chapter 07
# K0 k9 T( W9 C1 S8 z3 w' E00:33:19.331 : en:Chapter 087 ?8 g( z, ~1 ]% N
00:39:19.357 : en:Chapter 09
9 K: B7 V( j& t1 ?0 V# E/ s/ Q( c00:45:08.789 : en:Chapter 103 k3 n2 q( c1 e- L
00:50:47.252 : en:Chapter 11; B% G; Y1 \5 q0 T) i) C
00:57:35.369 : en:Chapter 126 g( {# W/ B/ @! M
01:01:03.868 : en:Chapter 13
4 x  S# G- S! y4 J; R01:05:36.724 : en:Chapter 14/ E: V7 R% i" V. j
01:09:41.094 : en:Chapter 15
' y# l2 A" o# O1 n" X01:15:49.670 : en:Chapter 16( C' h. W0 V2 ^; O; c2 u
01:18:24.366 : en:Chapter 17
& T5 l" ]* t' x# r+ [" N* `! P) g01:21:31.762 : en:Chapter 18
) r9 g$ k, r( p6 i3 K01:29:06.549 : en:Chapter 19
7 d3 q% F5 ?$ \! W# i( \01:33:51.334 : en:Chapter 20
+ I& I" E6 j. I* p5 E2 T8 V
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-5-23 13:24

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表