BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 0
收起左侧

[动作战争] 速度与激情10/玩命关头X/狂野时速10 Fast X 2023 1080p BluRaycd x265 10bit Atmos TrueHD 7.1-WiKi 11.57GB & 9.54GB

[复制链接]

9221

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
516 枚
体力
13188 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-8-4 02:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

+ o$ W! ^5 z6 L- v7 }/ c$ W1 ], m( _7 O& ^; p. m
◎译 名 速度与激情10/玩命关头X(台)/狂野时速10(港)/速激10& j" _* a7 p5 C+ W7 p9 W! A1 n. X
◎片 名 Fast X / Fast & Furious 10/ U: S' D" [6 ~. l: w% g; _
◎年 代 2023+ ~2 E8 L) |  k
◎产 地 美国0 N% p* A8 D5 I6 ]; N7 q! {' Y
◎类 别 动作/悬疑/惊悚/犯罪/冒险
% G: G3 A; H1 `1 K◎语 言 英语- v/ o* z# _- e6 i1 I; n
◎上映日期 2023-05-19(美国)/2023-05-17(中国大陆). }$ I: C" t8 M: x  m* }
◎IMDb评分  5.9/10 from 84,318 users
1 f; k* Q/ x+ W# G/ y6 k◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5433140/
" w6 `' X% V# `4 u3 E2 f◎豆瓣评分 6.2/10 from 158,207 users/ c/ N# T) Q! l8 a; r5 |
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26631790/5 @% K) V% s2 l" h9 w  U* z% L
◎片 长 2 h 20 min5 D8 T" w0 x5 j& J! v
◎导 演 路易斯·莱特里尔 Louis Leterrier
# }1 Y1 x. N$ J, R. p8 E7 [) \% f+ m◎编 剧 丹·马泽 Dan Mazeau
7 X2 T+ B+ ]: Q9 b$ R9 ]     林诣彬 Justin Lin# e0 F9 ?7 O/ k/ `& h/ c- ?) x6 W
     盖瑞·斯科特·汤普森 Gary Scott Thompson
2 {8 i2 {% c4 r* e, B) E% o( U◎演 员 范·迪塞尔 Vin Diesel
* P0 M3 y3 {4 Y     米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez6 t( x2 d, \" J
     杰森·莫玛 Jason Momoa0 C6 p/ }# n2 u9 W- l& D
     布丽·拉尔森 Brie Larson
6 ~7 ~# v) t2 B9 ]! {( s6 R     查理兹·塞隆 Charlize Theron
/ _" O6 m! u& F7 Z/ ^9 g     杰森·斯坦森 Jason Statham# I  V9 p  F) B8 I# f
     姜成镐 Sung Kang) v8 s6 M! ?' K
     泰瑞斯·吉布森 Tyrese Gibson
9 B: P% q, U1 {2 g3 d( a( v     卢达克里斯 Ludacris; j+ [' q% k% X' j6 F. ~' Z
     娜塔莉·伊曼纽尔 Nathalie Emmanuel  h- }+ v! w" E4 M% J
     乔丹娜·布鲁斯特 Jordana Brewster
$ \  `9 v2 q' ^: r+ e5 }     海伦·米伦 Helen Mirren
( ?  }1 x" C- Y( [: ^     约翰·塞纳 John Cena; r& e; J; f' z' A7 T$ i
     利奥·阿贝洛·佩里 Leo Abelo Perry
+ V7 l& B+ ^  k# `) g     阿兰·里奇森 Alan Ritchson- d% e8 f0 n. {2 }  b. Y5 R
     丽塔·莫雷诺 Rita Moreno( A( a; ?0 h1 T0 {0 v& o
     斯科特·伊斯特伍德 Scott Eastwood8 X5 k  ?7 {0 d1 d- i' k) u
     丹妮拉·曼希沃 Daniela Melchior0 W  A6 _" C* l% j# b1 ]. c& K* m
     梅朵·沃克 Meadow Walker3 c5 h: ]& G4 ^
     皮特·戴维森 Pete Davidson
( q- Q2 `3 B, b- ~     小路易斯·达·席尔瓦 Luis Da Silva Jr.) X' G$ i8 I$ X
     盖尔·加朵 Gal Gadot
, u& d1 f! P) {* [$ H: g8 l     道恩·强森 Dwayne Johnson
; i7 Q5 B7 e2 I2 Z0 ]" G9 T     卡迪·B Cardi B2 ?# J$ J5 z5 y& L: b/ a8 G- P9 Q
     迈克尔·鲁克 Michael Rooker
. j' z) G" h5 E( d7 O. I& |3 p. A     安珀·西耶娜 Amber Sienna" I1 M' D- I# {- m7 \* k& M
     贾斯汀·皮尔斯 Justin Price
2 p' Z% C; _2 w3 r9 i  I; X     丹·马泰乌奇 Dan Matteucci# E+ _; T, A) b; L5 e
     亚历山大·陈 Alexandre Chen
1 n7 u, M9 B. a     米拉吉·格尔比克 Miraj Grbic: w: G( U% J( q
     小约翰·韦斯特 John West Jr.
, F# t% ^# q9 z! d2 K" z8 H1 Z- Y6 ?; w% X5 q
◎简 介   
* ]- S, q$ {) j- z  f: N3 G# p8 R' s- N2 T1 K( L
 在完成了无数任务,克服了各种不可能的困难之后,唐老大(范·迪塞尔 Vin Diesel 饰)和他的家族以智慧、勇气和速度过五关斩六将,打败了一路上的所有敌人。如今,他们面对的是一名危险至极的对手:这个从过往阴影中浮出水面的具有致命威胁的人物,誓要报偿血海深仇,决心破坏这个家族,彻底摧毁唐老大所热爱的一切及其至亲至爱之人。
: D! H3 u& w& \9 b! x1 K* X1 w3 q, Q2 [- @! h* d7 H) Z1 q  x
 Dom Toretto and his family are targeted by the vengeful son of drug kingpin Hernan Reyes.: N4 E. Y/ T: z: W) [: Z
 1. Fast.X.2023.1080p.BluRayCD.x265.10bit.Atmos.TrueHD.7.1-WiKi 11.57 GB( ?7 k- f3 k7 D* C* ~6 X5 u
 2. , u. B$ }- G, E3 b% v
 3. .Release.Info5 A2 X9 ?/ p& Q) d
 4. ENCODER...................: dong1010$ C; i6 b6 P1 X$ m0 ?
 5. RELEASE DATE..............: 2023-08-03
  5 I& p4 F6 u1 \
 6. RELEASE SIZE..............: 11.6 GiB
  0 G. U' F  R! u- @
 7. SOURCE....................: 1080p Blu-ray AVC TrueHD 7.1-iNTEGRUM+ o5 X  c( H4 u- a; ~% Z: E( F
 8. 8 p& g) k5 z, E: I+ ]1 @! f
 9. .Media.Info
  & G- H+ g4 z5 f" f! D
 10. RUNTIME...................: 2h:20m:50s( v: W% l9 ?4 o3 j' H/ H. D+ w6 N
 11. Video CODEC...............: x265_Main 10@L4@Main @ 7996 Kbps  ) |/ K1 w/ r& c' g% o
 12. RESOLUTION................: 1920x804 (2.40:1)! s: D6 N! [% T
 13. FRAME RATE................: 23.976 fps  / n5 U4 Z- e5 l; a' \
 14. AUDiO CODEC...............: English Atmos/ TrueHD @ 3205 Kbps
    h; F& n+ a6 ^) F3 b
 15. AUDiO CODEC...............: English AC-3 @ 448 Kbps
  % g% V" f9 c& T1 e5 S
 16. SUBTiTLES.................: S_TEXT/sup(chs)/(cht)/(eng)
  0 `4 P/ \0 s$ p

 17. ' Y5 b1 t! R* i' m- [. ]
 18. .x265.Info7 c6 p6 _# _. K1 x; ]
 19. x265 [info]: Main 10 profile, Level-4 (Main tier)
  ! ?! w! t9 W  J8 D
 20. x265 [info]: frame I:   3258, Avg QP:15.37  kb/s: 25443.455 d* j$ u8 D  R. H5 O# ]
 21. x265 [info]: frame P:  47541, Avg QP:17.64  kb/s: 15258.26
  7 h0 m% ~. s6 l% l
 22. x265 [info]: frame B: 151809, Avg QP:20.50  kb/s: 5346.03
  1 b- ^( r( C/ g. m
 23. x265 [info]: Weighted P-Frames: Y:5.8% UV:3.9%% J: O+ F! a3 M! L; o9 v0 z1 z
 24. x265 [info]: consecutive B-frames: 16.1% 9.7% 12.6% 32.9% 5.8% 8.9% 2.2% 10.9% 0.5% 0.3% 0.1%
复制代码
Source                                                                  WiKi- g: z" t- J* M' l2 w' s, G4 r
Fast.X.2023.1080p.BluRaycd.x265.HEVC.10bit.EAC3.7.1-Silence 9.54 GB
' ~: ?3 d* G9 V1 }2 G' n, J* p3 {# T% y
General. s; J2 b, q, \3 ?  a
Format : Matroska0 s  G  V0 t" o) ^
File Size : 7.58 GiB% q0 p) S' q3 d$ ?/ I
Duration : 2 h 20 min. z* `! y! S& F9 N3 D
Overall Bit Rate : 7709 kb/s
/ {8 Q5 o* {. Z+ e! |
5 \3 b$ h$ Q7 Y3 C1 ~: [Video
; H; P2 r/ v$ [( s* k3 MFormat : HEVC
& `! e/ x/ b; ?) ZFormat Profile : Main 10@L4@Main
% e- b6 E3 u  g( EBit Rate : 6501 kb/s
- _; {8 N/ M/ P5 rDimensions : 1920 pixels x 804 pixels/ k. ^+ ?* ~9 [
Display Aspect Ratio : 2.40:1
2 }. p0 t/ A" y. q! _; oFrame Rate : 23.976 (24000/1001) FPS: V1 F: |+ c( z! l
Writing Library : x265 3.5+37+12-4e46995bc:[Windows][GCC 11.2.0][64 bit] 10bit2 \8 M+ m& i* E
Encoding Settings : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x804 / interlace=0 / total-frames=202608 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=5 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=8 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=80 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=5 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=6500 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.00 / aq-bias-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
* R7 y. F* b1 k  M, }  X9 `: O
3 N4 [5 U& [+ J. f" s7 X/ RAudio #1 : English / E-AC-3 / 8 channels / 768 kb/s / *Default8 P( @$ F9 S6 l$ r
Audio #2 : English / AC-3 / 2 channels / 192 kb/s / Commentary' i6 d! V3 y, ^& h' a
Audio #3 : English / AC-3 / 2 channels / 192 kb/s / Descriptive% T/ q- ?, Q# g! t3 E& q

" @& I% A6 k1 I$ \+ X  X  ySubtitle #1 : English / PGS / 41.6 kb/s
1 T) }. o6 T/ n  v- NSubtitle #2 : Spanish / PGS / 30.5 kb/s; y) k8 ]7 e0 y' S/ {: U# @
Subtitle #3 : French / PGS / 32.4 kb/s: t1 F5 g4 Z8 I' ~1 M4 f9 N
Subtitle #4 : Spanish / PGS / 589 b/s& U! x1 V5 D9 H* _& q& \- C+ g( `
Subtitle #5 : French / PGS / 854 b/s
+ [1 d7 `  N% d: [5 H2 C( e5 W: @% C  H/ b# b9 m4 P5 U% K* \
Chapters
8 d1 J2 {( {- j2 t00:00:00.000                             : :第 01 章# n. K; M- S' R
00:06:30.056                             : :第 02 章( [# B6 }( Z; S- D' ~( R4 d% T" z
00:15:47.238                             : :第 03 章, g8 E% r" j4 s: \+ }
00:23:09.555                             : :第 04 章
, z1 m# F' f- T2 N4 l4 a* ?00:32:54.890                             : :第 05 章
: a6 q. }0 ?. I0 \00:40:21.002                             : :第 06 章
4 Y  z7 f' I6 Q7 [00:46:43.676                             : :第 07 章% M# Q2 R) T* b, x
00:50:51.048                             : :第 08 章
  W* I6 }. I5 K/ ^$ @00:57:37.412                             : :第 09 章% D% _; n9 E& Z8 i- G2 L
01:07:34.550                             : :第 10 章
7 K+ W9 P6 t$ @( V. B/ j# U01:14:01.312                             : :第 11 章  T  m9 z' o" M  A, E
01:19:54.707                             : :第 12 章2 D+ r8 W  T& y2 t, A$ I
01:28:26.051                             : :第 13 章  y# `8 j/ V8 M# u7 b5 E, q) c
01:32:36.050                             : :第 14 章: N" v, v# y6 ]% x: z3 M! `9 {7 T3 G
01:38:26.484                             : :第 15 章( f4 q4 x% N" G! j
01:45:49.969                             : :第 16 章: T9 c* r5 B5 R; Q- \3 \
01:49:08.459                             : :第 17 章- J* v2 |4 l' l- j
01:53:51.283                             : :第 18 章
7 R( _& D6 q; J' f. B( `02:00:17.710                             : :第 19 章( ?+ s) W( P9 Y5 J8 M
02:07:25.304                             : :第 20 章

5 H' p: v9 s3 e6 T1 H* F8 D3 J
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 04:59

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表