BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 20|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 星球大战外传:侠盗一号/罗格一号 [4K SDR高码版] Rogue One 2016 2160p BluRaycd x265 10bit & 8bit SDR TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 42.85GB & 44.33GB

[复制链接]

4322

主题

4481

帖子

5万

积分

Post Share

金币
8018 枚
体力
16188 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-4-8 07:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg # z; d& f: b% |0 Z4 d8 R0 t( t

& Q( a+ Q5 b8 O6 _+ S! z◎片 名 Rogue One: A Star Wars Story / Star Wars Anthology: Rogue One / Star Wars: Rogue One / Rogue One; G4 C0 V, \  u
◎译 名 星球大战外传:侠盗一号/星战外传1/侠盗一号:星球大战外传/星球大战:侠盗一号/罗格一号
& H; p, ^) \$ w◎年 代 20164 A+ C4 @5 U5 y3 b$ U
◎产 地 美国
, N( d4 _- P( n' P◎类 别 动作/科幻/冒险, V  N" P! H" r. I" S5 @/ C8 d
◎语 言 英语0 u  [2 z1 u. }2 p
◎上映日期 2017-01-06(中国大陆)/2016-12-16(美国)7 M; l( S6 J0 W0 g; Q: Z
◎IMDb评分  7.8/10 from 523,297 users
, K( u3 d( K; }) Z# y- F◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt3748528/
/ L5 Q. h3 k9 Z8 ^1 |5 j◎豆瓣评分 7.3/10 from 149,483 users5 V2 c! j" P' w$ ?7 a3 A
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25894431/+ S# }3 I" y& `) q+ V
◎片 长 2 h 13 min2 v5 S# e: m5 J9 J6 x# @/ M$ @2 p% A
◎导 演 加里斯·爱德华斯 Gareth Edwards0 I) y3 C% ~4 v' k5 @. t( o
◎编 剧 克里斯·韦兹 Chris Weitz& {2 y7 ]9 Y. r& o  M9 P# Y; a
     托尼·吉尔罗伊 Tony Gilroy
- I. P; ]9 S4 [$ d  f  ]& g; e  @     约翰·诺尔 John Knoll
# ]( S* D( Y5 j& M4 c0 ~& Z     加里·维塔 Gary Whitta
) L! v) L1 J, y1 Y     乔治·卢卡斯 George Lucas' F( d4 i4 }2 g) j/ I
◎主 演 费莉西蒂·琼斯 Felicity Jones9 H4 D1 i* _& b5 A7 M
     迭戈·鲁纳 Diego Luna
, M: b$ Q# G: \5 i9 I     甄子丹 Donnie Yen: C" L( V# ?) b1 Q
     本·门德尔森 Ben Mendelsohn
8 V0 |! H+ h& c     麦斯·米科尔森 Mads Mikkelsen. M3 J/ {1 i: |+ ~
     艾伦·图代克 Alan Tudyk, B( ^) Z2 f) {5 Y
     福里斯特·惠特克 Forest Whitaker7 ]1 c4 M+ W: I8 S0 j
     姜文 Wen Jiang
' \! D: h. f( S0 X  W1 O* J     里兹·阿迈德 Riz Ahmed
* j4 A  Z( X3 A9 Y     乔纳森·阿里斯 Jonathan Aris
. p/ f0 S3 e3 ?0 o: A; R     尤妮斯·奥卢米德 Eunice Olumide
0 Z& d# g, P" |# w0 U( J     克莱尔·陈 Claire Tran4 h+ {, z' p  r# m' i+ v8 g" I) a
     吉米·斯密茨 Jimmy Smits
2 V4 i3 v% ]! [! N6 {, z. k  T: U. x     沃维克·戴维斯 Warwick Davis
/ y# [. A& B- j2 ^/ I5 Q& E/ K( N" H2 A     马克·普雷斯顿 Mark Preston/ E) H) ^% }: r- X
     吉娜薇·欧瑞丽 Genevieve O'Reilly; ~. E3 a2 n5 I# n6 J
     詹姆斯·厄尔·琼斯 James Earl Jones
, J+ t- k! E3 Z6 e# v2 N9 y/ j
: c6 k3 h2 R  S+ L) b; \$ O# P" M◎标 签 科幻 | 星球大战 | 美国 | 动作 | StarWar | 冒险 | 2016 | 史诗1 c# [8 a8 S+ ?; l9 Q7 t# b
& P* W  }- F3 `
◎简 介  
+ `) M8 U3 q( ^5 s  h6 i
% B% ^! X; M1 y! q7 M; _4 O3 U1 z8 N 共和体制崩塌,银河帝国的阴影笼罩着宇宙文明每一个角落。为了加强对反抗势力的镇压,塔金主义直接催生了一种足以摧毁星球的超级武器——死星的诞生,而物理科学家盖伦·厄索(麦斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰)正是死星的主要设计者。厄索的女儿琴(菲丽希缇·琼斯 Felicity Jones 饰)在童年时代与父母经历了生离死别,之后她被反抗组织领袖索•格雷拉(福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰)所抚养长大。成年后琴罪行累累,成为帝国的阶下囚,最终却被反抗组织救出。从格雷拉那里她得知死星的存在,并见证了一个城市的灰飞烟灭。然而义军同盟决然不信死星的存在,万般无奈琴和飞行员卡西安·安多(迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰)等人孤身前往收藏着死星设计图的星球,攸关全宇宙命运的战争拉开了序幕……7 X4 k( T# G, t) C

2 ~7 m: X! o5 Q4 ~: a 故事根据1977年《星球大战:新希望》片头的一段文字改编。
4 k8 w! l1 x9 L0 p, W" u% {9 g  {+ t% \2 K  d5 A4 F! i, c
 Jyn Erso, a Rebellion soldier and criminal, is about to experience her biggest challenge yet when Mon Mothma sets her out on a mission to steal the plans for the Death Star. With help from the Rebels, a master swordsman, and non-allied forces, Jyn will be in for something bigger than she thinks.4 ~$ S1 V9 Z+ _) r* H! a% W

; ^* g% l5 N  w8 h2 \5 W4 w1 f◎获奖情况  
3 y! h- c+ _4 _0 K$ E5 f% m% c, }  n2 Q
 第89届奥斯卡金像奖(2017)+ A; G* i4 F9 d  v. _. \. ^& _: h# f
 最佳视觉效果(提名) 尼尔·科博尔德 / Hal T. Hickel / Mohen Leo / 约翰·诺尔6 J! P: S; A, i) n6 t" G
 最佳混音(提名) 克里斯托弗·斯卡拉博西奥 / 斯图尔特·威尔逊 / 大卫·帕克. `& p% D! v9 J

- k( }* q6 s: Z4 Y 第70届英国电影学院奖(2017)# J. T/ q6 Z6 m$ i$ s, t* h. c% b
 电影奖 最佳化妆/发型(提名) 尼尔·斯坎伦 / Amanda Knight / Lisa Tomblin$ `0 y" e& I- M/ C- K' t4 h$ }
 电影奖 最佳特殊视觉效果(提名) Nigel Sumner / Hal T. Hickel / 约翰·诺尔 / Mohen Leo / 尼尔·科博尔德% i2 w2 [$ U+ _. X/ g
( C7 d$ K' K; F0 m3 b/ S% Q6 F+ L
 第26届MTV电影奖(2017)
1 Y' k2 A. L7 s0 R3 K$ g MTV电影奖 年度电影(提名)
  E* Z/ p+ ]# o8 ~$ S- M9 s3 H
1 p, [% D; i/ N" _1 t! p. O8 Q( V; d 第21届美国艺术指导工会奖(2017)$ d9 r& f  x' i6 H9 v& d
 电影奖 最佳幻想电影艺术指导(提名)+ ]# N! k$ l9 o3 p3 e, T
6 _' j0 d" E. L4 ?
 第19届美国服装设计工会奖(2017)
# L: D/ D0 y3 ?; w! f 科幻/奇幻题材电影最佳服装设计(提名)
# f4 @1 @4 G% i% U
  A0 I" ]- z8 p; k0 G 第15届美国视觉效果协会奖(2017)
$ D$ V' K8 d3 {: {" T% |0 G 最佳特效电影视觉效果(提名)
: K- b( t) r5 V( Y2 m 最佳真人电影CG动画角色(提名)
# c: x6 E& m6 G2 H9 M! R 最佳真人电影CG背景(提名)
7 c7 M6 \$ {+ A 最佳电影虚拟摄影(提名)
4 p- I% G2 w! u& U3 Q 最佳电影模型(提名)- f6 e, D' P! a! M4 a
 最佳真人电影模拟动画效果(提名)
# r( z, q) W2 R$ c1 }  w
/ w4 y# n* e( G) Z8 N 第53届美国声音效果协会奖(2017)
, y5 r$ D' D- G- p1 t- i 真人电影最佳音效(提名)' \! h/ t: E( C1 D
8 L; q5 j- q: H9 N  {/ F0 F
 第4届豆瓣电影年度榜单(2017)$ Z$ X$ A3 U  D
 1月最受关注电影(提名)- {- t5 [. e- }; u! X  Y( O$ ^* q

- D9 q- Y2 L! }/ Y8 W3 `
SWEATY BALLZ presents
7 \; ?# M4 A* {& ?, g3 ?2 b; q9 e& R0 B$ {/ O& F$ L+ d( t) ]) U
Rogue.One.A.Star.Wars.Story.2016.2160p.BluRayCD.x265.10bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ8 i! o0 r" R9 X0 b
Converted from 10 bit HDR to 10 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm* E3 y2 M8 |& \2 w4 S
Screenshots are 8bit SDR, i# g: M1 R" s+ y& p

- I* {! }1 Z; o0 [, M5 c$ YVideo
4 W3 u$ h2 h2 W, s7 w1 B9 k/ t$ f% ~2 AID                                       : 14 L5 \# I4 _" L
Format                                   : HEVC' z3 l& P* p& _: Z$ ?
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding; A* n6 @! p2 B/ t7 Y4 O: l
Format profile                           : Main 10@L5.1@High$ h! `4 h7 ]5 d
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
' q9 F+ J2 B: W$ S2 e  wDuration                                 : 2 h 13 min- Q2 R; Z* s3 H9 ^  U! C/ z
Bit rate                                 : 40.7 Mb/s
( J- b/ K  p1 j$ F6 y# u9 }; EWidth                                    : 3 840 pixels8 n* ]$ h8 u- d8 [2 y! t/ ~
Height                                   : 1 608 pixels! u( \. m8 K  C, f6 [9 l$ i
Display aspect ratio                     : 2.40:14 b8 a" n( [" Z2 g/ m8 I# V$ k
Frame rate mode                          : Constant6 {0 O: I7 {+ j/ N3 N* E# j
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  J$ e( Y& x3 L( x" a& C0 FColor space                              : YUV; {% o2 f6 v7 D3 V; E: l- @
Chroma subsampling                       : 4:2:06 F( R2 |: H( |- S) _
Bit depth                                : 10 bits: t4 L9 v. r/ p
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2759 c7 h/ Q1 U  v$ L2 n3 M
Stream size                              : 38.1 GiB (89%)) ~5 i9 E# P: d4 p" G/ l0 U5 I
Title                                    : Rogue.One.2016.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
8 H2 J+ \# @$ \. I6 \Writing library                          : x265 3.0+1-ed72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit# x: O& X! H+ O7 H5 t6 K# L' i; q4 `
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=24,24,24,24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1608 / interlace=0 / total-frames=192713 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
# K4 o8 U& N0 a, i% R! }6 ]Language                                 : English
+ O! W& c2 @) F, b( S1 G- xDefault                                  : Yes
* g: P+ V! p5 IForced                                   : No
: a, t& C, `9 q4 t
' f/ l& x6 z7 a/ v. N( n/ [Audio #1
7 E" d, ^! ~/ g* j" v5 e' E/ PID                                       : 2
% A  w- [2 a0 p7 hFormat                                   : MLP FBA 16-ch  j/ N. c' a0 B0 \# p* @
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation: |' }7 M* x( a! f
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
5 x  _+ e# Q4 M9 w% M, H7 ~7 i' T. SCodec ID                                 : A_TRUEHD. E& z7 e0 u4 ~3 q( R, d& V0 t, O) ?. A
Duration                                 : 2 h 13 min; \9 x" m  o" |& q2 S
Bit rate mode                            : Variable
4 D' W3 _  T9 T/ R- w. a+ o, |! d/ Z8 }Bit rate                                 : 4 211 kb/s; I4 w& ]% y* d8 d3 A$ F- c
Maximum bit rate                         : 5 055 kb/s
" [7 Q& w2 M4 z0 B/ V; H( ^, A6 ^Channel(s)                               : 8 channels
% a8 K! O: a2 \5 |2 VChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb5 U$ R4 Z8 b" H, R: X8 N, b
Sampling rate                            : 48.0 kHz3 n7 s( s7 Z4 V# k' n
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
5 `! r0 V, E. z% J! B6 E- s- mCompression mode                         : Lossless
7 ^4 P1 n# b$ E+ b# }0 v' rStream size                              : 3.94 GiB (9%)
# P! U6 O6 e3 y+ n& iTitle                                    : Rogue.One.2016.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ8 Z8 |/ G% e7 l. y7 e- E7 J
Language                                 : English! a# d8 {  E$ {1 b3 N  f7 `1 X
Default                                  : Yes; U" h8 F' X- d3 f" ^% p8 [' g$ n3 ~
Forced                                   : No+ a5 L' g$ ~5 ~# @2 D
Number of dynamic objects                : 13* |0 D5 t* Q) _+ k% d* f: j
Bed channel count                        : 1 channel
" _5 U. k& J) g% I! H$ ZBed channel configuration                : LFE4 r/ o- b. M3 a# x7 N& \

- I+ J# v! T9 g5 ?' uAudio #2" p5 e& y  h7 H3 f- C2 b
ID                                       : 3( t5 {+ d- k) S! R" F; ?
Format                                   : AC-3& W( O9 A$ U5 }" B  |$ S6 \: _5 l
Format/Info                              : Audio Coding 3
9 {" [: m- H5 z5 a0 M: [# |% tCommercial name                          : Dolby Digital4 }6 ~; S6 r: l, u& C% V
Codec ID                                 : A_AC3
6 ^( @$ f& Z* m2 mDuration                                 : 2 h 13 min7 [1 a' D! ~. T. U
Bit rate mode                            : Constant' ~+ l# V/ {3 ?" C2 Y
Bit rate                                 : 640 kb/s
* Z# m' R" _9 W2 D7 j; pChannel(s)                               : 6 channels
% V1 ~3 M, n- j7 d+ AChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs  h# |4 I; o  Y
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 p* T8 O9 W5 d, H
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)- Z: F3 W* i4 \7 N# f
Bit depth                                : 16 bits
5 h' C  U0 r( ~8 q; f; f) CCompression mode                         : Lossy- A- ?: l* v9 X5 u, C
Stream size                              : 613 MiB (1%)8 h: g' u2 X: ?- Y
Title                                    : Rogue.One.2016.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ) d7 ?0 ~# q- n  Q! e/ R$ x* Z+ T
Language                                 : English4 T$ @5 r" j2 @* l" J
Service kind                             : Complete Main
, N  j0 C/ {! h+ B; Q  Y+ c5 EDefault                                  : No
" T# e/ ^/ E% s7 o7 M- q6 |Forced                                   : No  ~% A  \: w' N& c
4 ~0 ^/ m. }. R  @* t: W
Text #1$ a1 E; \$ m8 B+ L7 ~7 \. j
ID                                       : 4: \( c# P0 e5 n2 q$ s8 Z
Format                                   : UTF-8
4 y0 M' i" u3 G( m$ r  FCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 G8 `! ]! g4 o  \- U( D- S2 R& o; vCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 E; S% z$ ?* [) F9 n# }
Duration                                 : 2 h 4 min9 q+ t% S  H. T5 K# p$ H
Bit rate                                 : 47 b/s
( _7 M. d' T& NCount of elements                        : 1558- l( g" o% J: K5 @7 }! y3 [1 W5 X/ j
Stream size                              : 43.2 KiB (0%)
- S: Z9 v; [4 @+ PTitle                                    : English-SRT, d0 R1 D2 s4 D: h9 c
Language                                 : English  c# g4 [$ b8 |; z
Default                                  : Yes
- ~4 a" r( a+ b% mForced                                   : No& j% ?6 E: v4 P& k! F' z, t
: Y7 t7 r3 Y6 w" Y
Text #2  V/ f6 }' |( n5 o; x+ S6 c
ID                                       : 5# \: E9 a- ?7 m6 P
Format                                   : UTF-8
4 P& F9 U* |/ k0 `1 p( ZCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8! ?& F/ m7 I4 M' h. M
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 m% J0 q3 |: y# `) p" f" F
Duration                                 : 2 h 5 min
7 s( `8 r( [, W" [- m, }7 c) L: G4 DBit rate                                 : 52 b/s
  w  ]& Q" r6 T! }2 lCount of elements                        : 1823
) g# E7 C+ k  s1 VStream size                              : 48.5 KiB (0%)
$ [1 M  U9 B4 H) J! ^Title                                    : English-SDH-SRT
$ V; H  e! y0 n6 n+ K. LLanguage                                 : English4 S8 O: c' ^5 w# R3 O
Default                                  : No
7 p) e+ R4 W6 R2 _Forced                                   : No
) ], L, l4 t( O+ }! q1 N3 n
  U! g' [! z% PText #34 Y  X8 W* G8 s" y
ID                                       : 6
5 B) y; K8 u# X! {( q" \Format                                   : PGS1 w. `7 c% |  p9 Z# ^
Muxing mode                              : zlib
, l, n$ W0 o. p. ^) w/ f! OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS, [0 y  l% }- [* L0 i. q3 {
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& r; o( j3 ]4 b+ m6 H, }( a* i7 j1 d
Duration                                 : 2 h 6 min/ k9 e6 I8 E% A
Bit rate                                 : 35.3 kb/s
; D, g7 z2 _& |Count of elements                        : 3666' A+ v' y4 Y8 [6 m) S
Stream size                              : 32.1 MiB (0%)
4 T& g* W) ]2 S+ N1 p" {% c/ e/ J) tTitle                                    : English-PGS' }  [- S# f! C! m' ?1 U+ Q
Language                                 : English  c7 P6 h2 J1 ~+ }! A: s  ^
Default                                  : No' q# h7 u& z. d$ C1 V6 L5 B
Forced                                   : No; `# Z3 c& P: D% o+ v2 ?/ v8 i

1 ?& f4 w& R) B5 G/ _: n2 gText #4$ H: i2 C4 v+ Q, [% ]* b
ID                                       : 7
! s+ N$ y6 D6 M0 `0 x# T) N( \Format                                   : PGS
3 p& K+ p. s# ^+ e* R3 mMuxing mode                              : zlib
* L, C9 A8 \: G( u6 N1 b+ B2 LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. u) [( ?' I+ x$ u. @6 J' [2 s3 JCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* I6 Z7 x3 m  X/ }; [% n) _$ o
Duration                                 : 2 h 7 min
6 L4 l9 E0 S' }, B3 E& `7 N! pBit rate                                 : 29.8 kb/s
% i3 ~. M( H$ F( [$ GCount of elements                        : 3070: P# S- F- q8 a# U
Stream size                              : 27.1 MiB (0%)
7 t' `. v8 I+ j! N% {5 [Title                                    : French-PGS
5 b# P  L/ y5 N; ^. [& PLanguage                                 : French
6 U( T' J0 s; k: U" KDefault                                  : No8 {% o  J& M, Q' t4 j! n8 E6 g, F- C
Forced                                   : No
3 V' K9 ^2 X6 F* J9 A+ j. B3 O$ P3 [( _, ?: Y
Text #50 s' P' ~6 {% |
ID                                       : 8/ O8 G, {: A6 y4 X' a7 G
Format                                   : PGS. P( i9 G; Q; \9 }7 C( g9 M4 R0 d
Muxing mode                              : zlib
. N. A6 `( k' m& ~: G  ?4 r9 t' rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 k. s4 z( |7 q5 }7 i1 M1 l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, B* G+ j2 w* y* e+ {
Duration                                 : 2 h 7 min
* B2 V' Z+ B. GBit rate                                 : 29.7 kb/s
- A* @  y- h- E! w1 D, r: @Count of elements                        : 30060 ?& S, y) ^3 ?2 C7 J
Stream size                              : 27.0 MiB (0%)
& h3 s$ V# `# P# MTitle                                    : Spanish-PGS/ g2 r1 S, [8 `% a' z- l1 y* g9 L
Language                                 : Spanish
  z2 F$ y) D5 X7 xDefault                                  : No, k  X  B) q3 R& g5 y7 E& S
Forced                                   : No$ K+ a0 {& n$ Z/ B6 [: D) D
: m1 k* b  T0 a  N9 l8 U
Text #6/ X" Q8 I0 j, u! k
ID                                       : 9
. _% i6 ^' I) v( s- m4 [% ^Format                                   : PGS$ {- u3 @1 A4 r- U, s+ t
Muxing mode                              : zlib
+ L  [( N4 I- _8 KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 S* Q4 w/ t5 C3 V. g7 q8 kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" P. e  x* B3 Z3 O4 {Duration                                 : 2 h 13 min1 A7 w( F( v5 g) a- M1 \8 ^* x
Bit rate                                 : 19.8 kb/s0 J1 o% ]4 G3 X7 V% v! U9 ]3 Q4 h
Count of elements                        : 2673& M. K4 G) y/ Y/ c! }9 j
Stream size                              : 18.9 MiB (0%)/ w+ w! [, k  W+ A8 U$ h: X) z
Title                                    : Japanese-PGS
, [2 s. I7 \& z) e. f+ W, x& N; `6 lLanguage                                 : Japanese8 I- ~6 s* ~$ x: J
Default                                  : No
6 c( N# v8 P/ x; X0 Z. UForced                                   : No
' C: ?  T. l- b+ f
; S/ e: e) B$ C4 m  pMenu) w+ J* U0 j* |  e; F
00:00:00.000                             : en:Chapter 01- m. @: {0 Y; d4 z& [! v; Q; m+ F
00:02:34.529                             : en:Chapter 02! t0 v/ g8 O+ r+ I& i1 S
00:07:46.215                             : en:Chapter 03
! T" T7 q7 r& x) N00:08:42.313                             : en:Chapter 042 n" f$ ~  V, \+ [7 m( D( m
00:11:04.497                             : en:Chapter 054 F# C" j) V2 b. ]- T3 T' D2 u
00:12:21.073                             : en:Chapter 06- P; V( f. O  v6 A* ?
00:13:41.028                             : en:Chapter 07
% {, g3 Q; w3 e. M00:17:19.413                             : en:Chapter 087 b# Y' j7 B" {
00:20:09.374                             : en:Chapter 09
" N% v- V' A; y0 S& K& E00:21:54.313                             : en:Chapter 10
3 l$ I. o) h, R4 p5 a* k00:23:46.967                             : en:Chapter 11
- u/ ?* d& N1 n! }00:24:31.261                             : en:Chapter 12( e- P- l" x6 b4 P# u/ j4 \
00:26:53.320                             : en:Chapter 13
  K  c7 t* [" O7 l6 T, U* ~# ^- W  m+ J00:27:46.456                             : en:Chapter 14
' T5 F3 Q: G$ B- Y% J00:30:37.168                             : en:Chapter 15
0 g! S' [8 v" m  G9 |$ W& r# ^5 w00:33:53.031                             : en:Chapter 16' ]6 ~, ^1 ?0 ?& o* F
00:37:11.145                             : en:Chapter 17
, v  O; i* {" w; }* Y, @00:42:29.964                             : en:Chapter 18; z; J& |( s) b6 p% X* ^
00:47:15.999                             : en:Chapter 19
( n+ m& G+ o/ x7 n& F( G  S; J00:51:04.019                             : en:Chapter 20
3 |) n) x5 w! a2 \2 P& N00:52:23.557                             : en:Chapter 21$ C4 r: ]% G5 `* P3 h
00:55:53.016                             : en:Chapter 22
6 `% T5 q6 M4 o9 X/ z0 A( Y00:59:48.126                             : en:Chapter 23- y6 R: k7 }/ C) T
01:02:07.682                             : en:Chapter 24, @; _5 k1 |  c3 ]7 a
01:05:25.212                             : en:Chapter 257 @2 X% c3 y; C, G  G# D
01:10:23.719                             : en:Chapter 26+ Q6 C' F* q8 x4 F9 \8 Z
01:12:49.406                             : en:Chapter 270 m% r/ R2 R0 {+ L/ j0 ~" q, [  y: j
01:16:28.333                             : en:Chapter 28
$ T) U( J! T+ r1 C! L; g4 G; Y# x01:19:04.197                             : en:Chapter 29
: M  i7 c. b$ M  C  {2 W2 E' `01:21:55.035                             : en:Chapter 30
8 h7 p/ t- x! Y: P2 z1 i8 G( k6 @01:23:25.542                             : en:Chapter 315 I) }4 ~; V+ m" x' W
01:25:58.611                             : en:Chapter 32
2 K) T7 q5 u- @$ z; |$ H+ _5 b01:27:34.540                             : en:Chapter 33, k. C3 S* i6 n* h0 v
01:29:57.183                             : en:Chapter 34+ A" r& H, P" @- s
01:31:53.716                             : en:Chapter 35
! c6 P6 k, a( A& e01:34:18.611                             : en:Chapter 36
- |) A$ K, W( b3 I: b4 U) `2 _5 ^01:36:07.386                             : en:Chapter 37# q- F. p6 h. N1 d8 d7 I
01:37:48.112                             : en:Chapter 38
, t, o" n) w" {. G& ~) v01:40:27.479                             : en:Chapter 390 i. C- U/ i7 T' z  j% ?
01:42:43.699                             : en:Chapter 40
, v" [; D1 P; s3 M, V01:45:26.653                             : en:Chapter 41' p! u5 H) ~% k% U7 C
01:47:54.885                             : en:Chapter 42
2 t. q* m% f! t5 q. D' g$ \9 }5 {0 |01:50:30.915                             : en:Chapter 437 J/ r8 T" S0 {0 w- W
01:53:28.760                             : en:Chapter 44
9 {8 Q+ n9 D* Q+ n6 `. C) f01:55:45.813                             : en:Chapter 45$ u' g4 `9 w; ~5 B" Y2 O
01:59:23.322                             : en:Chapter 46+ I+ o  K, [) e7 _, N  O9 r& [
02:01:11.013                             : en:Chapter 47
# O4 G( J; ~; _02:03:15.471                             : en:Chapter 48
% T* r- e! s/ a$ b' d; p7 H02:05:41.992                             : en:Chapter 49
SWEATY BALLZ presents 0 X3 `# ~  B$ D2 V8 Q! P

& T6 S2 v% M6 U$ ?" tRogue.One.A.Star.Wars.Story.2016.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ4 r& }3 w6 g! X; L( W
Converted from 10 bit HDR to 8 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm
% L+ z; h6 Q$ f- R, Q  a2 x& O. H6 b
Video
9 x. a% r) \6 z& }  ~$ OID                                       : 17 ?2 E, H( K% Q1 E
Format                                   : AVC: U9 X0 b) \: x% E2 t8 a
Format/Info                              : Advanced Video Codec1 f5 Y7 Z9 C/ i+ P1 i
Format profile                           : High@L5.1
0 d9 w, \+ S4 yFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
& v, A. {* k& ~$ }4 x) v0 V7 XFormat settings, CABAC                   : Yes
/ c1 N( o& [; ~: M! mFormat settings, Reference frames        : 5 frames$ `4 b+ F6 x3 U9 d$ d; R3 _
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 k& \2 p5 \9 hDuration                                 : 2 h 13 min
, T' a$ W# s, C3 l4 `! mBit rate                                 : 42.3 Mb/s# p  t* h5 U5 @+ h1 z
Width                                    : 3 840 pixels
( R$ Z/ ~: M& n8 PHeight                                   : 1 608 pixels# M4 _. c9 f+ R0 z7 C- [  Z5 P4 L2 j( `
Display aspect ratio                     : 2.40:1
. ?9 I7 `% T4 m$ UFrame rate mode                          : Constant$ E/ E- E- g( [" M. M5 M6 ~' z. }
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
; L, }8 J) P5 t1 f9 O( NColor space                              : YUV
, W& N# Z0 R+ u2 P& v  O* TChroma subsampling                       : 4:2:0
  H5 I3 y4 Q. _5 h! _Bit depth                                : 8 bits- V: a0 G  P6 A
Scan type                                : Progressive
6 n& _' a8 V% o# ]( s* ZBits/(Pixel*Frame)                       : 0.285
2 n3 g" W7 l" o& _* b+ V' WStream size                              : 39.5 GiB (89%)
, l! X: I) A- P1 L# W/ J4 x! cTitle                                    : Rogue.One.2016.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
4 K0 y. C! `. c9 e: w) p& O, @Writing library                          : x264 core 157 r2935 545de2f
$ R8 l" {" {% K; e# zEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=50 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00( N# z/ @2 M( d; r7 {) [3 j
Default                                  : Yes
% |3 F. B! ]0 u( Q* a8 JForced                                   : No
3 w5 `7 k" S. J& {& }
) U; }' m0 ?4 X9 WAudio #1) p6 u! \, O. x
ID                                       : 2
& G& }9 S5 h& b$ p, X: NFormat                                   : MLP FBA 16-ch
8 V7 [' Y* w0 [1 xFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
0 M) U' N. L  M: m5 e" W9 ?' R2 LCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos/ K" E1 O( P. Q
Codec ID                                 : A_TRUEHD5 c! x3 W: [& r6 {, N
Duration                                 : 2 h 13 min1 h+ [, S& a, R& C; `
Bit rate mode                            : Variable; l+ Q4 \& c" J8 w/ _8 R/ R
Bit rate                                 : 4 211 kb/s
; {9 P( g% E/ f% Z$ C5 i3 FMaximum bit rate                         : 5 055 kb/s
) `5 m/ F! G1 tChannel(s)                               : 8 channels
6 J: Z2 P9 _% V: @+ UChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
3 Y# R3 s; @% m/ c& NSampling rate                            : 48.0 kHz
* ~; \* R2 p( U$ [Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)( L) t  L' l* L) x) U8 m
Compression mode                         : Lossless
" p9 Q8 K) J( |Stream size                              : 3.94 GiB (9%)
& L( F! G, j. f, `1 L4 ITitle                                    : Rogue.One.2016.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ: Y2 I# z' a+ C5 o: Q
Language                                 : English
: a3 ~1 ~3 p) |+ @. N3 RDefault                                  : Yes, J( E' Z9 n7 I9 p0 |) T9 i/ ^0 l, @& S
Forced                                   : No
! o/ L* @" ~& O6 F+ e  LNumber of dynamic objects                : 13
! ?( `3 Z5 X, V: H  r$ DBed channel count                        : 1 channel
1 Q4 I, m: m$ t- ~6 IBed channel configuration                : LFE
! g0 ]" ?2 p' V# u% A+ ]4 n5 A9 `+ E
Audio #2
4 u# |* k( O( {ID                                       : 3
# J" m; B5 F3 s, F( B8 f0 M: }& y7 t$ nFormat                                   : AC-3
( S$ c( f' j2 K. B7 p1 `Format/Info                              : Audio Coding 3
( L( y4 F! F: K; ?  b) ~3 V) oCommercial name                          : Dolby Digital7 n/ H1 l2 P! N4 O9 R  m6 `
Codec ID                                 : A_AC32 J" e8 I1 ~7 G5 \
Duration                                 : 2 h 13 min0 D: K: _" [5 U  G
Bit rate mode                            : Constant: k- J( v# o3 L$ j6 Q+ u
Bit rate                                 : 640 kb/s3 W/ q- F& E+ s! C
Channel(s)                               : 6 channels7 {% N8 ]0 @  T. Y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs% W; g5 Z* j% Z( G- y: d: B% ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz+ {# b7 m3 {4 z$ Q6 P
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
5 Z7 G0 D, r& j8 N/ }) `Bit depth                                : 16 bits
- V0 F( u8 [& E0 S$ r8 y8 {Compression mode                         : Lossy8 U7 V+ b, }/ I; S$ N6 [# b0 f
Stream size                              : 613 MiB (1%)
0 M6 e$ y9 `: q# b& U* k* _Title                                    : Rogue.One.2016.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
) |" G6 l$ `: _2 O7 PLanguage                                 : English: G7 ^, a9 F* S; m/ P
Service kind                             : Complete Main/ j; s8 z+ U8 K1 G' `% K+ f, {
Default                                  : No) P7 r1 w0 e' H- L/ D0 U. Q$ X
Forced                                   : No
# S: I; z1 p) {7 b; \/ Z- G
7 G( K4 X% W# l  F% w7 ]8 cText #1, x# u& W0 q' X# `( f
ID                                       : 4
. P! `$ ^9 g$ B! V, O: K; lFormat                                   : UTF-8
; ~4 b# S* Y+ NCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ _9 O& |. @. L; ^; Q$ JCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. E2 G9 }2 T# S) `6 TDuration                                 : 2 h 4 min# L) u8 _5 _- R1 T, i
Bit rate                                 : 47 b/s
9 k% S& t1 j4 M# p7 M+ HCount of elements                        : 1558% H( h! v1 G( _  j7 v9 n& Y5 T) n6 l
Stream size                              : 43.2 KiB (0%)- S: ~6 Q) ~8 Y& {1 x
Title                                    : English-SRT% g% m/ l7 H8 R  X$ I- e% r
Language                                 : English
( ^& N% [% b. XDefault                                  : Yes0 w. ?' ~0 C) z9 \# w/ Y) }& h
Forced                                   : No/ x9 ?( h: D* S1 m7 u: u8 S/ X
% B4 q& S0 K6 x4 M
Text #2
& e! y5 Q6 a& i: @, PID                                       : 5
3 I% n' ~1 c1 H: |  C" F, oFormat                                   : UTF-89 X3 E) ^' X$ O1 P" S
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8* {6 P: T/ y* ]( _$ C* N
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 E9 M' D$ M) l% b
Duration                                 : 2 h 5 min) c( P; y' }; l: }: [* E
Bit rate                                 : 52 b/s
5 l! E% K3 D! j2 l' [* [Count of elements                        : 1823
& P+ W7 z0 p! c3 R2 ^; oStream size                              : 48.5 KiB (0%)
; f; Z: q$ }) `6 ~7 lTitle                                    : English-SDH-SRT
$ |! f; V" ~! U4 Q( }5 x- p; |Language                                 : English
# R. y7 u& o7 ]- m# jDefault                                  : No
$ D  d0 u* _9 z" c7 b# UForced                                   : No0 p8 Y% i2 N% ^

; y* o- U4 j) t$ S/ RText #3) M8 ?8 @) K2 a( z+ W$ }9 Q% k7 F
ID                                       : 6+ C( f8 P  _. e7 i2 Z/ @# F2 P
Format                                   : PGS
/ Z/ W- o: [) i$ I6 L5 p  GMuxing mode                              : zlib1 T" g& @) k( `& \( w% h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. E. P& `$ ?$ B  [3 I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, C" g0 y7 X; A
Duration                                 : 2 h 6 min
) h0 K1 a! T# GBit rate                                 : 35.3 kb/s8 `: E& e/ J0 I  a$ X  _
Count of elements                        : 3666+ }( g: Z8 o# y  c8 h) H6 j
Stream size                              : 32.1 MiB (0%): B: I- I: Z9 L& R- ~3 e
Title                                    : English-PGS" ^. \# }+ \. g2 C- W7 b
Language                                 : English
! i6 r/ g$ x& S8 mDefault                                  : No
% x% ]* \8 R/ P9 [& ^1 ]Forced                                   : No! X# l' x! W9 z
4 q+ U# |+ N% A  Z8 L
Text #4) O4 L( H- v% {' X$ S. B1 r4 v( }
ID                                       : 7
; p: g0 T* e1 z0 C' A# tFormat                                   : PGS/ X! v" z: J  X0 c: q% k
Muxing mode                              : zlib$ o( F- x. p6 Q- f! \; ]) u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 j) c) y$ h2 e7 d+ f$ ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! s4 e+ Z& V( {Duration                                 : 2 h 7 min
4 i" w1 e' R# D1 z" eBit rate                                 : 29.8 kb/s
4 ~! |  ]# H, n2 a- VCount of elements                        : 3070
9 Y* Q' u- E( f4 \* Y1 T( X/ uStream size                              : 27.1 MiB (0%). l% H6 `& f- D& x1 j
Title                                    : French-PGS
) j4 B, M7 b9 q' Q# ^' S! ]Language                                 : French# H! N" Z* f- C
Default                                  : No
* i( l% N7 b; `! {7 UForced                                   : No
8 Q) e8 t% P6 \7 f% @3 @/ h# r
3 u8 [' @8 @& N8 z4 z/ @6 s) B( aText #5
2 ]2 Q9 n2 Y4 F0 R. }ID                                       : 8! M0 d! U/ f( T# B) w
Format                                   : PGS
  _* K1 c9 H, p  R; ~/ M' cMuxing mode                              : zlib( v  P/ k( L7 \( ?3 D% k9 `
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) e7 ]) p4 a. J& _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; e) F  e" Q1 C2 P9 }Duration                                 : 2 h 7 min
& I7 b4 `8 [. Y/ n% v, U$ BBit rate                                 : 29.7 kb/s  A. n6 l, |2 N9 F. T8 k* X& L# O
Count of elements                        : 3006
; m! z8 |3 y# S7 O8 X3 ~. QStream size                              : 27.0 MiB (0%)8 X: m4 H' X; K) r& G/ a
Title                                    : Spanish-PGS9 h6 z" @. N" K7 e
Language                                 : Spanish
) h4 O9 u4 N+ yDefault                                  : No* A6 T/ y/ h7 d+ U5 ~) `
Forced                                   : No
: l8 _0 {9 V7 P/ U1 c  [+ l# z- x7 R. v0 y
Text #6
7 X5 j* D% D# x9 oID                                       : 9
9 S7 d' X: z3 ~Format                                   : PGS/ d- E7 G5 V( v" {* R' d8 ~' w3 s
Muxing mode                              : zlib3 L5 C$ X% `0 D3 t  |4 n
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS- ^* B  D# g' f7 n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 X/ I6 b3 E& l, F  vDuration                                 : 2 h 13 min
: u) k8 d* k  PBit rate                                 : 19.8 kb/s/ d0 T# t4 N/ H$ e# D
Count of elements                        : 2673
  t2 G2 U$ u0 `, V2 FStream size                              : 18.9 MiB (0%)
5 G2 r1 P1 A1 F6 L, ]- V; P# S- iTitle                                    : Japanese-PGS
3 q- g, _1 K& L( Q1 f5 L, iLanguage                                 : Japanese9 i; T. V) c, z
Default                                  : No
+ L* n( F- V- [5 u9 Y; uForced                                   : No. ], I' |5 @: ^5 z; x

0 b* s) I0 ~+ ~! I/ c7 CMenu' J! `- H+ [9 z! t7 ^" Q
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
% `# h8 m/ ^2 A" V- E7 |: k; Y- E00:02:34.529                             : en:Chapter 027 ^) q# [) |$ F* A  U; Z. ~
00:07:46.215                             : en:Chapter 03
1 m) q0 q8 f+ A0 H( ]+ A00:08:42.313                             : en:Chapter 04% f1 I9 w# y$ @( H
00:11:04.497                             : en:Chapter 05; U5 R% x% W1 G6 v& X$ s
00:12:21.073                             : en:Chapter 069 \: a7 G; Z" K5 [- e# [  i
00:13:41.028                             : en:Chapter 07" ~9 q- \, ]# I1 [3 d, J$ D
00:17:19.413                             : en:Chapter 08
. j, S/ L; Q" e6 ]$ }, p% m00:20:09.374                             : en:Chapter 09% t" _. ], ^' M3 N7 ?
00:21:54.313                             : en:Chapter 10
5 }4 `+ }3 w' S5 O$ e00:23:46.967                             : en:Chapter 11' E/ c: b$ N  s3 B- x' u
00:24:31.261                             : en:Chapter 125 I1 Y+ {! j8 d# M6 r
00:26:53.320                             : en:Chapter 13# Q1 s, |+ z) X  ^$ `. F: D2 ^" Z
00:27:46.456                             : en:Chapter 14
6 F' A' Z5 g  V) s  y( n3 {00:30:37.168                             : en:Chapter 15
/ E" B3 c0 b7 ?# J0 r! E, j! l00:33:53.031                             : en:Chapter 16
" Y; Z& T+ I$ X  f00:37:11.145                             : en:Chapter 17
( L0 k# W/ o' Z7 Z00:42:29.964                             : en:Chapter 18$ c5 W+ z  m; J, t6 H, ~
00:47:15.999                             : en:Chapter 19! d: ~4 G/ k  ^5 t/ M
00:51:04.019                             : en:Chapter 20
# G( ^# N/ f+ n* z1 `. l0 O00:52:23.557                             : en:Chapter 21
( L/ q* n0 J  }* M+ P% u" H00:55:53.016                             : en:Chapter 22
/ G# b/ ]/ K, H2 I; w00:59:48.126                             : en:Chapter 23
# Z: D0 W$ c) z$ N7 e6 R( f# S01:02:07.682                             : en:Chapter 24( t; r5 m: \, x  ^; d/ M) h# O
01:05:25.212                             : en:Chapter 256 U5 c% T- x$ e
01:10:23.719                             : en:Chapter 266 M9 K, p8 q- ~6 Z: I1 Z1 ^
01:12:49.406                             : en:Chapter 27
5 T2 N8 M* x4 `" \! b  V+ w01:16:28.333                             : en:Chapter 28
. G( t! R' l7 y9 i01:19:04.197                             : en:Chapter 29
7 L  ]% Y/ z% G  |- D01:21:55.035                             : en:Chapter 30/ }4 i0 _4 }. @; ?
01:23:25.542                             : en:Chapter 31) S* z% y  w. p# g1 w% X
01:25:58.611                             : en:Chapter 32
6 ^( l- ?6 q% O: o* q01:27:34.540                             : en:Chapter 33
# s" E" `$ f- V, }( x# S5 [01:29:57.183                             : en:Chapter 34
, J; t* ?/ |  g) u- S01:31:53.716                             : en:Chapter 35
4 g$ |) C9 L$ _- @7 K01:34:18.611                             : en:Chapter 36! v5 I; a3 C% C" f
01:36:07.386                             : en:Chapter 37
( Z) V9 D6 L* x9 G; }& C01:37:48.112                             : en:Chapter 38
. z. _! \) C* ~0 p' f01:40:27.479                             : en:Chapter 39
' _" s$ A- H# Z. @  _( t6 q5 @01:42:43.699                             : en:Chapter 40/ E0 z( p% b1 ~2 I$ _6 P- _, V
01:45:26.653                             : en:Chapter 41
( M# b9 B/ L- h+ \01:47:54.885                             : en:Chapter 42
* t% l: |" t( T1 d: N8 \01:50:30.915                             : en:Chapter 43
( q, F8 d( b% S; k( f+ [1 O01:53:28.760                             : en:Chapter 44; f2 r" e* L& M  d/ R
01:55:45.813                             : en:Chapter 45
( |# u( h( B7 }. i; z; L; p6 G01:59:23.322                             : en:Chapter 46
) ~3 n; c/ _6 p# I) D02:01:11.013                             : en:Chapter 47
1 X" l7 L7 u* [0 e5 F02:03:15.471                             : en:Chapter 483 z( r. f( \3 j# F  }
02:05:41.992                             : en:Chapter 49
$ _9 J5 E  j& A- e- F/ C
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-8 15:17

快速回复 返回顶部 返回列表