BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 17|回复: 1
收起左侧

[蓝光原盘] 野性的呼唤/极地守护犬 [蓝光原盘] The Call of the Wild 2020 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 7.1-FGT 35.40GB

[复制链接]

7672

主题

7866

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10255 枚
体力
9337 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-11 18:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
02.jpg
! e, a% z* t& R! @
3 i+ N. G- d  Q. s◎译 名 野性的呼唤/荒野的呼唤/极地守护犬(港/台)/绝境长征
' z: _- z9 b$ y5 B  F◎片 名 The Call of the Wild
* u% P' v/ d  v& R8 Q/ y$ s◎年 代 2020
7 I% {& ?1 z- C' y◎产 地 美国/加拿大& ~6 o! H( m$ i% R
◎类 别 剧情/冒险) [; l$ g& {% U4 G( \" P
◎语 言 英语/法语
" \6 E, |8 w5 \9 D6 c( I4 o◎上映日期 2020(中国大陆)/2020-02-21(美国)
2 T; C: T& y  `$ D" t◎IMDb评分 6.8/10 from 19,973 users* t! x/ u3 G1 C# k9 e! Z* `8 E9 J
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7504726/
2 p  c! _- r) ^" ~' r, Q◎豆瓣评分 7.1/10 from 11,237 users
, ~" S( k5 c( A' e. R( @  u◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27199324/1 w4 G9 b) F8 i
◎文件格式 x264 + DTS1 p6 a3 ?7 Z/ l  o4 ^2 Z, \+ W
◎视频尺寸 1920 x 10802 A! ?5 M& B( K
◎文件大小 1DVD 35.41 GiB: s' O0 d; L6 U  X
◎片 长 1:39:42.017 (h:m:s.ms)
5 R( _* [' ?; A" |: F, |! _) C◎导 演 克里斯·桑德斯 Chris Sanders
% x( x8 e0 ], B: k$ y, P' H# M% I◎编 剧 迈克尔·格林 Michael Green 2 s, ?% r5 @5 @; `5 D' E
     杰克·伦敦 Jack London
6 N' `4 P/ \. i◎主 演 哈里森·福特 Harrison Ford
7 o7 {* o7 g; u# K+ _8 V     丹·史蒂文斯 Dan Stevens
' a$ E5 q0 h6 T7 L5 w2 E' j     凯伦·吉兰 Karen Gillan6 L2 p6 E, \0 L1 a2 h, V
     布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford  t5 }8 z1 H9 Z; @6 l/ u1 L# Z4 p2 j
     珍·路易莎·凯利 Jean Louisa Kelly7 I; d# ]/ o3 |4 j+ V3 V) |
     泰瑞·诺塔里 Terry Notary
8 j1 ~0 s3 r( c     卡卡琪 Cara Gee) o0 R% X! r1 B$ f
     奥玛·希 Omar Sy- ]4 A0 o6 c2 e4 n# _% y' {) G
     科林·伍德尔 Colin Woodell
; [$ V5 e9 k1 i' F     韦斯·布朗 Wes Brown) i! \) H$ C0 l! E& ^0 J8 b) K; G, H
     安东尼·莫利纳利 Anthony Molinari
- _2 g7 u4 x. [! z     布拉德·格林奎斯特 Brad Greenquist, O$ A" C$ U0 e# F* w* G
     亚当·弗格斯 Adam Fergus+ W. S8 x: U, r; J
     阿莱克斯·索洛维茨 Alex Solowitz* [$ R& V( f2 r% f6 w
     卡尔·马金恩 Karl Makinen9 U* \0 y( g, [. z9 C
     希瑟·麦克普什 Heather McPhaul2 I& I8 k' A6 m0 t
     哈尔·戴恩 Hal Dion. d9 U7 G% E. k9 d3 Y7 F) c3 }
     G·拉里·巴特勒 G. Larry Butler
% m6 B7 q% k& J$ N5 d+ J. T     桑蒂尔·亚历克西斯·瓦奎兹 Shantiel Alexis Vazquez7 }  l6 B0 Y+ F
     特洛伊·迪林格 Troy Dillinger
$ e# ^* D" C4 F: p+ A$ }
5 @2 [: U! K0 \2 A- S4 c6 t! ~◎简 介  0 ^  L% [: u& R$ c" s9 Q* b8 @0 l
5 N/ V( S7 i! J3 X- F
 A sled dog struggles for survival in the Alaskan wild.4 H5 n! G9 P7 o+ l

) D* L3 Y- J5 P8 g6 c7 G# d8 C  影片改编自杰克·伦敦同名小说,导演克里斯·桑德斯([疯狂原始人]),编剧迈克尔·格林[(异形:契约])。该片以克朗岱克淘金热为背景,围绕淘金者约翰·桑顿(福特饰)的历险故事展开。
8 p- b; h8 e1 }4 t( x# Z1 S! i" e; `& P% w( A+ h
 A sled dog struggles for survival in the wilds of the Yukon.
4 }% j3 L& Y; c; k3 z
 1. DISC INFO:
  ; q, L3 G' @5 {" R! C. N

 2. ; l0 o! R2 D2 c+ R# i" p0 u8 {. D
 3. Disc Title:     The.Call.of.the.Wild.2020.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
  5 O3 p) Y6 s5 N6 X8 U
 4. Disc Size:      38,021,957,561 bytes9 A( r3 G6 l* G
 5. Protection:     AACS5 ]' ?% V* [/ H0 E. ]1 F3 \
 6. Extras:         BD-Java
  + h2 p5 i* V1 i* m8 Z: X
 7. BDInfo:         0.7.5.8 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.6)
  2 o+ z+ P% @4 Y; {1 w
 8. / e0 [6 z, O& o$ U. [
 9. PLAYLIST REPORT:, {0 [# i* h0 N+ `% g$ x

 10. % o- `# Y( I3 P1 G2 g
 11. Name:                   00800.MPLS  
  6 V* J' A1 [) V( Z6 L0 X( E" B
 12. Length:                 1:39:42.017 (h:m:s.ms)
    X% B& F% Q6 w" g
 13. Size:                   28,860,948,480 bytes; y4 p6 {. I5 J
 14. Total Bitrate:          38.60 Mbps
  % i1 J8 Y: [' _
 15. $ V  N2 m" f. v/ j
 16. Video:, b2 d  Q, N3 I, E
 17. ( x6 y) P% F- j' J( g8 d$ ]
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  ; @5 H9 r& p2 H# Q# u" O4 k4 S
 19. -----                   -------             -----------   
  5 C  t; Y8 k% u- g3 M2 s. }
 20. MPEG-4 AVC Video        29909 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1( G8 a; z' h: X
 21. 6 z7 y4 v! W- J% W9 x& x4 K
 22. AUDIO:
  ! h' ^) ]% f0 {/ `$ L0 T
 23. $ G1 D8 Q& n  ^* q! x
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  9 {" S% P) j: O
 25. -----                           --------        -------         -----------    # B* n1 U5 u5 G& [  e- i% h+ g8 D
 26. DTS-HD Master Audio             English         4974 kbps       7.1 / 48 kHz / 4974 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1-ES / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  ! w; c- q  X# Z6 {$ P
 27. Dolby Digital Audio             English         320 kbps        2.0 / 48 kHz / 320 kbps6 R4 R$ @. {' b; O# @/ R) T
 28. Dolby Digital Audio             French          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  # Z0 i5 u" y3 ^/ ~+ G6 c, p
 29. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps5 ~0 |, a" k% A
 30. ; H2 ~# f" c' C0 Q& V8 q' _' J
 31. SUBTITLES:
  7 ]: u7 o& x: d! \6 o
 32. + z& ~1 {; }( e3 X- x& {& t1 \! n
 33. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  7 i# K& Q- U6 P
 34. -----                           --------        -------         -----------   
  ) p# j) z8 L( E/ Q7 L! {
 35. Presentation Graphics           English         25.429 kbps                    9 u7 j% e1 i8 j, c9 U
 36. Presentation Graphics           French          15.415 kbps                    
  + U3 `% [$ \0 q' s$ N
 37. Presentation Graphics           Spanish         13.947 kbps                    
  6 O) ]% N% T+ b
 38. Presentation Graphics           French          0.314 kbps                     
  + j$ j/ g& Z9 ^$ `& T
 39. Presentation Graphics           Spanish         0.02 kbps
复制代码

  A7 n3 \8 m5 Z* l2 t
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

3

主题

193

帖子

1836

积分

Sponsor

金币
72 枚
体力
1400 点
ALLisxxx 发表于 2020-5-14 09:20:14 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
' [* B0 Y' n4 Q2 a* W: l) TBlu-ray Film Forum: I will always support you!9 }( v# I& w* m# O* h
蓝光论坛里 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-16 20:42

快速回复 返回顶部 返回列表