BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 51|回复: 2
收起左侧

[科幻恐怖] 变形金刚7:超能勇士崛起/变形金刚:狂兽崛起/变形金刚:万兽崛起 Transformers Rise of the Beasts 2023 V1 1080p HDTS x264 Dual YG 6.97GB

[复制链接]

797

主题

1848

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2871 枚
体力
5981 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-6-15 19:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

! X+ R& e  z6 r2 |, P
3 t2 n( l8 r( y4 P◎译 名 变形金刚:超能勇士崛起/变形金刚7:超能勇士崛起/变形金刚7:群兽崛起/变形金刚7/变形金刚:狂兽崛起(港)/变形金刚:万兽崛起(台)/真人版超能勇士! M6 Y. K4 U8 H+ C% ~
◎片 名 Transformers: Rise of the Beasts
& k. W9 Q/ U, z8 P& J6 h◎年 代 20231 f- ?& S* ^7 U8 B( ]  N# t6 o" D
◎产 地 美国
0 w$ _. E6 ^+ f◎类 别 动作/科幻/冒险0 Y; ~4 o( ?/ v3 v
◎语 言 英语
! X) s. d1 {% l9 q, I9 e* Y- [. U◎上映日期 2023-06-09(美国/中国大陆)/2023-06-06(韩国)
- S9 E& f7 w( b◎IMDb评分  6.6/10 from 18,820 users5 e5 Q0 J0 @3 h, v$ V; ~
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5090568// h1 J8 T9 p* s, C
◎豆瓣评分 6.2/10 from 66,964 users
7 _1 J( \( j  ]4 K◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26634250/5 o1 ~  D& W: r, I# W
◎片 长 2 h 7 min
* D/ i. I6 |) |% x8 p5 @◎导 演 小斯蒂芬·卡普尔 Steven Caple Jr.
6 L; Z$ n$ a2 K' C, I◎编 剧 卓比·哈罗德 Joby Harold2 t# P4 W7 \1 T; y) `# E0 l
     达内尔·梅耶尔 Darnell Metayer
& a: Q2 E6 D/ |% E& b     乔什·皮特斯 Josh Peters- D3 G; ~* H& G% Z2 {
     埃里希·霍贝尔 Erich Hoeber" P  T  F& _* C* D' K8 @7 Q. C7 A
     乔·霍贝尔 Jon Hoeber
1 k, Z9 i; V# E* D. t2 p◎演 员 安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos
1 v( K0 Z! S" K     多米尼克·菲什巴克 Dominique Fishback1 j1 C1 P, z$ L6 R) X
     彼特·库伦 Peter Cullen
* b* |- M# m  a1 |4 ]     朗·普尔曼 Ron Perlman  ^; }: [8 g0 p$ i7 _* J2 \) k8 }
     彼特·丁拉基 Peter Dinklage7 q: s) Z* ~' h8 |& a; Y
     杨紫琼 Michelle Yeoh* f' O& `) m4 M; w
     皮特·戴维森 Pete Davidson
: e# Y# Q6 G3 H* a! p     科尔曼·多明戈 Colman Domingo3 z# o9 u# r. j8 Z8 o& x
     丽兹·考什 Liza Koshy/ D) K% l0 u: [/ e
     克里斯托·费尔南德斯 Cristo Fernández2 m) I3 J- _# Y8 F
     MJ·罗德里格斯 Mj Rodriguez
$ r# l& r1 X/ J  n/ E     大卫·索博洛夫 David Sobolov+ l2 G5 {8 h; f
     汤加伊·基里萨 Tongayi Chirisa% \& x" d! v- s7 H. D+ m( O
     约翰·迪·马吉欧 John Di Maggio
# S. d& E# B# k, g7 h' n     迪恩·斯科特·瓦兹奎兹 Dean Scott Vazquez
& }3 H2 s1 F- c( t  t# o$ B! c     托贝·纽维吉 Tobe Nwigwe! S, f  }; y2 k$ d1 f
     劳伦·维勒斯 Lauren Vélez
' Q0 N# J1 H. Y5 P  D' O# x! K2 q     莎拉·斯蒂尔斯 Sarah Stiles0 x0 d8 Z' i' A1 ~5 N
     多梅尼克·迪罗萨 Domenic Di Rosa: y4 R& c) ]6 ^) n5 |/ [
. |& T: x4 o  d$ _
◎简 介   0 q8 _5 e# I* c( @/ b6 X

5 ^) b1 @, e* | 再度以精彩刺激的动作场面及气势磅薄的宏伟奇观捕捉全球影迷的想像力,《变形金刚:超能勇士崛起》一片将带领观众回到1990年代,跟著博派变形金刚展开一场横跨全世界的冒险旅程,并且介绍一个全新品种的变形金刚-强大金刚-加入博派变形金刚与狂派变形金刚之间在地球上的大战。
& `; @5 @+ h, m! B. j1 c# p2 t9 L" O( B, B. v
 During the '90s, a new faction of Transformers - the Maximals - join the Autobots as allies in the battle for Earth.
- j6 T/ _# M, M- H+ A
Transformers.Rise.of.the.Beasts.2023.V1.1080p.HDTS.x264.Dual.YG 6.97 GB
5 I1 R3 K# e, S+ C==============================================================; Q& h6 a8 |- n0 V% ^! T
                   General Information
& L( V) b$ x5 t==============================================================
' M8 w; I1 {9 K2 g# d, \; A' pVideo: MPEG4 Video (H264) 1920x800 24fps [V: English [eng]% x# \9 ?7 `2 ]  }
Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 320kbps [A: English [eng]
3 e6 i& G6 Q$ m; u2 r; UAudio: Dolby AC3 48000Hz stereo 320kbps [A: Spanish [spa]. R' [' ]. {8 v6 B; y
Subtitle: UTF-8 [S: Spanish [spa]' X# W/ X: D9 o3 j
Subtitle: UTF-8 [S: Spanish [spa] [forced]
, D% Q( z( Q' Q* r' V==============================================================
* R6 R* k& s5 J/ d# g; D5 J                 Post Information
' H) ?6 D8 Z. M. k5 ]1 ]; M==============================================================
0 o# l3 u# [0 }Posted by============: Yerisan Group% H' w3 s5 k, Y3 P
Posted on============: 15/06/2023; n- u7 f" l( t1 ~, D+ V
------------------------------------------------------------

+ A5 |& a0 C" v- j* G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1937

回帖

7948

积分

Sponsor

金币
672 枚
体力
3471 点
zzk980220 发表于 2023-6-16 16:42:57 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!  E5 H/ L" D* }, \1 O1 W7 ]5 B6 E
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
; ]; \& Z' R: U7 r( g

1

主题

447

回帖

5370

积分

Sponsor

金币
27 枚
体力
3931 点
landsweet84117 发表于 2023-6-24 12:47:13 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
2 O! k# H6 |8 V, V& X8 x6 y. aBlu-ray Film Forum: I will always support you!; g% E" i8 g$ E8 h
蓝光论坛里 ...

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 03:37

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表