BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 66|回复: 4
收起左侧

[科幻恐怖] 变形金刚7:超能勇士崛起/真人版超能勇士 [内封中字] Transformers Rise of The Beasts 2023 1080p BluRaycd x264-ROEN 13.92GB & 14.19GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4189 枚
体力
32754 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-10-5 22:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
# w; w. [0 n7 v7 c, G, `8 J+ l( p
% O/ U: p" A1 M9 |! s
◎译 名 变形金刚:超能勇士崛起/变形金刚7:超能勇士崛起/变形金刚7:群兽崛起/变形金刚:狂兽崛起(港)/变形金刚:万兽崛起(台)/真人版超能勇士
# O# l1 d. c" b0 l. p( y% b. T◎片 名 Transformers: Rise of the Beasts & E1 z, O2 r5 ], E" P
◎年 代 2023
! f* y7 C2 g4 c$ {' u0 a7 @# u/ k◎产 地 美国8 P. Q5 Q3 Z4 l
◎类 别 动作/科幻/冒险
( [( b. W9 s  Z9 A: n3 \◎语 言 英语$ C$ S3 b! K+ G* O+ P
◎上映日期 2023-06-09(美国/中国大陆)/2023-06-06(韩国)
% _8 I* `! @( x( C, @5 e" r◎IMDb评分  6.1/10 from 83,688 users
, z7 U; g% ^2 P9 R8 p◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5090568/
4 u0 X  C, E: Q* D◎豆瓣评分 5.8/10 from 152,364 users
9 @4 R) B& h- c. P! x◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26634250/% w7 m$ ~9 j. t7 E
◎片 长 2 h 7 min% w( w  _9 J9 |7 p0 ~& Y
◎导 演 小斯蒂芬·卡普尔 Steven Caple Jr.* h0 L; a* L$ B. V7 t# D8 X$ s
◎编 剧 卓比·哈罗德 Joby Harold
" M) v" A* ?, G# W7 s+ J     达内尔·梅耶尔 Darnell Metayer
0 K) ^2 z( E. z/ y     乔什·皮特斯 Josh Peters
. i: G$ {# [  I" m: T     埃里希·霍贝尔 Erich Hoeber
; J6 {0 r3 }9 k  g' s1 B6 X1 Q     乔·霍贝尔 Jon Hoeber# N8 w" m" }  n7 n! u5 w' Y
◎演 员 安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos) Y8 x6 F. D, q2 n7 H' C& c3 q, w
     多米尼克·菲什巴克 Dominique Fishback
6 [: J$ L) {2 D! \. ?+ F  D# p     彼特·库伦 Peter Cullen, z2 o& F/ a1 d2 B4 _6 J' Y2 |3 C3 O7 P
     朗·普尔曼 Ron Perlman
7 C5 q" N' k3 ?' x: M6 V$ m+ i! v( }* D     彼特·丁拉基 Peter Dinklage
' b& O- P' T& W     杨紫琼 Michelle Yeoh# Q5 O' x8 c0 Y/ }& E
     皮特·戴维森 Pete Davidson
3 j: @# A6 F8 H: o  S  @     科尔曼·多明戈 Colman Domingo. ]* a) J) N! U0 f  y6 }( e3 A; |
     丽兹·考什 Liza Koshy
( G0 u1 h  {7 s) t     克里斯托·费尔南德斯 Cristo Fernández5 D  @4 O7 {/ H% m
     MJ·罗德里格斯 Mj Rodriguez) l& n; \" b! p1 U( Z4 Y) |1 [
     大卫·索博洛夫 David Sobolov
2 t! _& ?0 ~( S2 M# h& Y# A     汤加伊·基里萨 Tongayi Chirisa  t" U4 {$ D- s1 K; c1 U
     约翰·迪·马吉欧 John Di Maggio
% t- x; \  ]' o     迪恩·斯科特·瓦兹奎兹 Dean Scott Vazquez; {7 W* z! s3 B; r- N. K
     托贝·纽维吉 Tobe Nwigwe5 N9 V7 P! X9 \3 z/ N- y' e
     劳伦·维勒斯 Lauren Vélez
: W0 S. |* ^9 u; a! A1 @     莎拉·斯蒂尔斯 Sarah Stiles  t3 T6 k1 M# {& `) b
     多梅尼克·迪罗萨 Domenic Di Rosa0 W* b9 t3 F# K' }
4 n: N2 a* s- N9 n, H3 \
◎简 介   
& f. u" D& C0 u( e$ c( s( ^1 G, ^1 a# T9 G9 N# o8 @* E: {8 A
 故事重返上世纪90年代,终极反派宇宙大帝(科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音)从天而降,驱使以天灾(彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音)为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸终觉醒,联合汽车人变形出发,一场前所未有的决战即将上演。
% P- \# j3 Q. M4 X5 l  a/ [; |6 k/ L' T2 }& V- k# u5 N5 M
 During the '90s, a new faction of Transformers - the Maximals - join the Autobots as allies in the battle for Earth.( F" t1 C. }/ a, |- L
5 L9 F  k! y0 e) e; O5 |
Transformers.Rise.of.The.Beasts.2023.1080p.BluRayCD.x264-ROEN 13.92 GB  b' }! T; a( W4 R$ @
1 s1 ]1 Z6 Y: |5 e4 a9 D
IMDB - https://www.imdb.com/title/tt5090568* ]  N! r8 z! k7 g
% g3 L3 u. N* i; k8 x2 B2 D
MEDIAINFO
0 t+ T" j% p- s+ O2 aContainer = Matroska (mkv); y- z: F" v6 K( p9 R5 b0 K
Duration = 02:07:07.1364 T- w$ H+ \  @
Filesize = 14 GiB$ {3 f6 _: F& ]7 [5 w/ x
Overall bitrate = 15.5 Mb/s& G6 N' }: J2 P+ l

8 Z% F* R9 O) Q$ R/ fVideo
# `9 t2 _6 A+ [) [. I9 ^Codec info = AVC High@L4.1 | V_MPEG4/ISO/AVC% n8 A% S% S0 [7 E& u1 n' l8 F
Resolution = 1920x804
% m) t  N( J, d* c8 \9 I: M2 v! L  ]3 _Display AR = 2.388 | 2.40:1
$ c7 t% |6 n5 Q1 `* X9 o& g% f6 n- e& ]Bitrate = 11.6 Mb/s: f' T4 d5 k- ^
Framerate = CFR 23.976* u3 d- D% E% R" l9 c2 D8 V4 @
Color space = YUV# H. w9 X" A5 a9 z
Chroma subsampling = 4:2:0  @8 |/ z6 ]8 N+ ?4 [
Encoder = x264 - core 164 r3107 a8b68eb
  p3 x2 M; `/ a5 \" k
7 H) x" C$ [+ F6 }Audio
& n) W( x+ o! b. [4 D$ E7 R4 ?Codec info = MLP FBA | A_TRUEHD" y0 k9 W+ @. |
Channels = 87 x* ^8 e3 |$ D+ x4 |5 i
Bitrate = VBR 3 048 kb/s: J  j) k4 b5 {2 j
Samplerate = 48.0 kHz% S) I- e' A. ~$ @; g
Language = English
; o( A( ~% w8 X. e: W, `
0 _. W9 e1 x8 y5 pIncluded subtitles' o, E3 i8 h# @$ X4 B2 {
English, English, Chinese, Czech, Danish, German, Spanish, Spanish, French, French, Italian, Korean, Hungarian, Chinese, Dutch, Norwegian, Polish, Chinese, Slovak, Finnish, Swedish, Thai, Turkish
 1. Transformers.Rise.of.the.Beasts.2023.1080p.BluRaycd.x265.10bit.Atmos.TrueHD7.1-CTRLHD 10.45 GB
  0 k  }  e; b, K  W% u) Y) U- e# f
 2. Transformers.Rise.of.the.Beasts.2023.1080p.BluRaycd.x264.Atmos.TrueHD.7.1-CTRLHD 14.19 GB
复制代码

0 X# q  U+ [3 e& R/ b" Y
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

234

回帖

3364

积分

Sponsor

金币
383 枚
体力
2486 点

签到达人勋章

ljy-123 发表于 2023-10-6 07:52:08 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
5 W) v' k: a) g7 z. k* F6 vbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!$ N  ^# T9 h  E, Z& N

31

主题

4115

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3088 枚
体力
9924 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-10-6 11:23:07 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""8 Z* I+ ]9 v+ k" ^9 S) |, F* h& V; Q
Blu-ray movies Community: my favorite!& T- d! f& Y' i+ ~$ ^

0

主题

128

回帖

706

积分

Sponsor

金币
149 枚
体力
281 点
QQ
zwq4005 发表于 2023-10-6 13:19:50 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
, Q9 x. G% Z  Abluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!) Y6 A4 V2 X5 v( @& p4 H

0

主题

1937

回帖

7948

积分

Sponsor

金币
672 枚
体力
3471 点
zzk980220 发表于 2023-10-7 14:04:06 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!" W0 q8 l0 V. ~/ x+ r
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!! n7 X" [  Z% ]! I

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 04:02

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表