BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 32|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 隐形人/隐形客/隐身人 The Invisible Man 2020 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1 & TrueHD 7.1 Atmos-FGT 13.34GB & 13.10GB

[复制链接]

8390

主题

8769

帖子

8万

积分

Post Share

金币
19221 枚
体力
16883 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-5-18 15:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

5 r9 L% T; z  z  G3 {- r; Y6 Q8 h7 @' _
◎译 名 隐形人 隐形客(港)/隐身人
* t8 e; W! n, ^2 M- O/ f: |6 D◎片 名 The Invisible Man
1 q) r  v. p7 p: {◎年 代 2020$ N  C& o1 e. h
◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国  B  g( _- i2 U: U  D7 K
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖
0 G4 O7 i$ c1 O" R8 j◎语 言 英语
6 e3 s2 x9 ^% K# v5 D◎上映日期 2020-02-28(美国)6 y& D, Z, z$ ~, Y: x% J
◎IMDb评分 7.1/10 from 94,782 users
; @- B' e) v/ w7 Y9 ]/ B◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1051906/& I! u& e. O7 }! J- J8 {
◎豆瓣评分 7.3/10 from 114,302 users
; H& m# U" T$ \; w6 I4 o◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/( P3 B  n  W) D8 z
◎片 长 2 h 4 min: L7 ^% P0 `1 \" X
◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell; _8 k* @" U5 M. a
◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell . v  S% p$ w# K! {0 _  u2 T
   赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells
& G* f, u  V  v& X' H' v◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss$ ~5 |' \) ~4 e1 u$ n2 w; X6 W
   奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
' r# h7 h' k5 T7 S1 s. w   阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge' a: w( h$ P; }5 e& j! B& D7 Z6 D& P
   迈克尔·多曼 Michael Dorman9 V$ R1 I  C8 X- O5 W& T
   斯托姆·瑞德 Storm Reid" U% O. ]& G: ~  ?& J/ O$ e
   本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie
2 B" ^' c, O4 y" c! N2 _5 ^- U: d   哈丽特·戴尔 Harriet Dyer
& I# C4 B7 ~5 i6 w: t( l& S   瑞妮·林 Renee Lim
5 C* a0 v  X1 [" E, D" \5 v   布莱恩·米根 Brian Meegan
6 d. c$ t; N( c! N. ~& B   薇薇安·格里尔 Vivienne Greer- V, a+ a+ J& U# _" u- _
   尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope. x6 D$ U2 [9 \' U! H6 ?
   克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams
4 S, p; f9 Q, o+ }# z   萨姆·史密斯 Sam Smith
; H# j3 E9 g0 ?7 B1 L3 ^' w   扎拉·迈克尔斯 Zara Michales: u3 o. R6 {. Q5 x5 g6 z
   纳许·埃哲顿 Nash Edgerton, K- x8 m) m' g9 a, A
   安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong8 M7 F: S* {. ~
   阿玛莉·沃德 Amali Ward' Z/ ?. @9 p* O$ S- ^
   迈克尔·诺特 Michael Knott1 b9 \& C( g; p. v9 u% D" f
/ ^$ U- `- N# ?2 W
◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情3 [* }, Z! K: N$ ]
4 Y7 V; g/ z4 u/ O6 V$ N4 T  n
◎简 介
+ q4 ~: Z2 ^  F  w+ X* D2 b8 L2 h, b% S$ X) l9 u0 g3 _% L
 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。9 @5 l+ \/ v* z/ `9 ?  G8 j

, g7 `  P, B; ^; b 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。# t6 Z/ }& G0 \( N5 |% U, _
# q5 e" e) |1 N: C3 _
 When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.
6 s) L1 c: n1 I% m8 s! {& {/ K5 ~
Video$ e$ y+ {/ ?$ U% r, O& e; G" ^6 w$ t
ID : 1
2 ^# |9 V( y: b% q( }Format : AVC  i# M1 Q5 j6 e5 y& \: q: k
Format/Info : Advanced Video Codec
! U" W5 v  W8 c2 rFormat profile : High@L4.1
8 P: _% d. C0 i4 HFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
8 D2 _/ s0 V% r$ P) d0 }Format settings, CABAC : Yes+ C: b% m3 @# V4 C0 J
Format settings, Reference frames : 4 frames# r" n! s& D7 q8 F8 c
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
3 Z: R( V( Q7 w% g5 ^- u. N+ @! _Duration : 2 h 4 min
! u4 x, N% y7 [7 U0 zBit rate : 11.5 Mb/s
7 y$ h" }" S: q2 e3 T( ?Width : 1 920 pixels
! [# V( x5 ~: d6 f' a% y7 w9 ^Height : 804 pixels( F2 Z8 a# U& k: q
Display aspect ratio : 2.40:14 [2 i1 l& H- P' }$ g( p! R; h
Frame rate mode : Constant5 R! X) X$ q* _: S" Q; S: i
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS; j1 i% G4 Z4 c
Color space : YUV. k# f3 ]" H# k# }( h
Chroma subsampling : 4:2:0+ s2 m  Z' a. [$ {  j3 u( x
Bit depth : 8 bits6 T4 b3 u, Z: j* J8 ?
Scan type : Progressive6 ]; o6 F* T# V/ y
Bits/(Pixel*Frame) : 0.311
- i0 p+ d/ ^* {/ g9 p' t3 v. U6 }Stream size : 9.99 GiB (75%)
9 Q! c0 t1 l- N+ `+ rTitle : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT
. G! \6 N! k0 A3 g# F2 i+ OWriting library : x264 core 148 r2748 97eaef27 {: O8 w! S- Q% |: X6 X( J
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
) [7 ~7 ?% q: ?3 P( x$ E4 k$ CLanguage : English& r6 g* v$ Q1 G4 ]4 J- q
Default : Yes
" u, q2 Q) T7 W" y. \# f0 IForced : No
5 Q( D- H! `( t, E
0 O; W) ]- p% k! r5 a- E: Z% \Audio5 s; I- E$ t1 q( z
ID : 2/ r4 D5 q" y0 |* A
Format : DTS XLL3 _2 r7 \/ @6 m7 P3 c# H9 m
Format/Info : Digital Theater Systems
  F- a# z5 E4 X" A9 a5 j/ M, UCommercial name : DTS-HD Master Audio
( R: @( R& x1 M7 J+ b# YCodec ID : A_DTS, U" @) o, S0 I8 \
Duration : 2 h 4 min% ]4 S7 L7 b: c0 y. ~
Bit rate mode : Variable
, E" S' g3 M9 @( u5 kBit rate : 3 833 kb/s
8 E  \8 [7 T) l: x+ B' F2 L" q& |Channel(s) : 8 channels( j( E6 d7 s# u( b/ ~' u6 X
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
5 c% E0 \1 @; L7 H" Q$ W3 d: sSampling rate : 48.0 kHz; Z3 s1 y' U6 Y7 Z7 f
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
6 B9 }; u6 W# Y. ?/ K& u0 IBit depth : 24 bits
+ P6 m% c. e6 V3 v* [$ N8 QCompression mode : Lossless' A6 m* _7 W  q7 |. W
Stream size : 3.33 GiB (25%)
! B9 G2 E, s* F: wTitle : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.7.1-FGT
% l& v' t% u. `Language : English
& U: y" M1 u3 I; K& }! w  L8 [) P* oDefault : No6 D: j* V1 t5 s8 J, v& W
Forced : No
/ G3 l1 h6 `, E! L6 h4 {5 B7 b
* N- ~- V3 a6 Q, Z6 j3 |Text #1& O1 z- ]# M5 m+ T: w
ID : 3# C; l& j& m7 O! G
Format : UTF-8
8 E/ R' N* z, Q% {# \Codec ID : S_TEXT/UTF8- V, g2 r+ f8 d8 X- E) y) f7 }% y' a
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
0 z" |* B0 {3 V$ ^8 `0 [9 l/ \Duration : 1 h 49 min
; S. G% u2 b, J; m. r4 {Bit rate : 31 b/s
# j8 {2 l4 a# R4 @2 ~$ mCount of elements : 863+ P# i4 y2 X" {. e  k
Stream size : 25.5 KiB (0%)
" |2 r( U: h) |& t3 z  w% uTitle : English-SRT) e5 L* d2 Z: I! i* G3 p5 f
Language : English2 Z8 D0 {$ K8 J
Default : Yes$ B( O# F: b% n. T
Forced : No
' I0 N- }) U- t/ p3 L, q$ Q. `4 a/ \7 t
Text #25 N8 \: }/ {' n: p
ID : 4
& [, K8 c2 u. Z- NFormat : UTF-8$ S  k4 X" i' y! [1 A0 ^- a
Codec ID : S_TEXT/UTF80 o7 Z; ]. |5 k. O
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
, v7 `' o2 @8 j7 JDuration : 1 h 50 min
; {: C5 K& H4 f; t2 v) |Bit rate : 35 b/s$ V: p6 A, T9 |1 Z2 w7 Y( T: y
Count of elements : 1045
2 x& s6 ^  Y+ _2 A: V8 t5 NStream size : 28.9 KiB (0%)
. |' w# {) s& r, STitle : English-SDH-SRT! k6 y3 ?8 P6 F: a5 r5 O2 U
Language : English
! F0 }7 V5 X1 w3 W' ~' [Default : No7 p- o" M8 f% J% P
Forced : No- F9 D+ o* z5 s5 d# q' a  i

7 I4 m  z4 d% ~- \; m% qText #3
: T; p. i. j6 k# NID : 5
/ l$ }7 e8 ?+ N) r+ OID in the original source medium : 4608 (0x1200)
/ w7 v2 h9 v/ i. d3 D7 IFormat : PGS( _4 v1 C" F7 ~  L2 M+ R' Y
Muxing mode : zlib
4 v! H. a: l0 a7 q% E" Y0 k4 gCodec ID : S_HDMV/PGS
+ y7 L, r  d3 f% e. s* D9 _# u; QCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- n1 S6 `7 E+ f$ w3 }' d3 x' y. W: HDuration : 1 h 50 min
' Q+ e7 V: v( WBit rate : 24.9 kb/s! w3 d7 ?2 R7 Z
Count of elements : 2096: e5 g& V# M1 Z/ F
Stream size : 19.6 MiB (0%)+ ?; P1 y- N3 K7 X: I+ ?
Title : English-PGS
% L' Y1 O4 A9 G: ~! w. qLanguage : English
) }9 i  N0 H: \Default : No/ ]  O* U( D3 t, z. u
Forced : No0 l, j, Y  i* P8 @; ~
Original source medium : Blu-ray1 X! N2 b! q1 V  S  q8 J

1 D5 U2 ~6 y. _/ i, IText #4
3 q0 E  I9 f: n$ r/ pID : 64 M4 i4 q( B& @& e
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
1 D' D* P) u+ \" v9 S( R) O/ AFormat : PGS
/ t) x6 I& r" OMuxing mode : zlib' Y7 Z9 c' R9 a. P( n, a2 Q4 j
Codec ID : S_HDMV/PGS
& I' D" B* n# x2 B# JCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; q& x* S4 U3 R6 H/ n
Duration : 2 h 3 min( s9 G: I( h! V* b* S
Bit rate : 17.0 kb/s
, R, V- |2 A) X& P4 dCount of elements : 1792, J" s+ {& l9 S( R0 A- G9 Z( D
Stream size : 15.0 MiB (0%)
4 J) f' G! a: }2 x: o: vTitle : Spanish-PGS
1 V5 n) b3 x* M4 e8 Q; aLanguage : Spanish
5 u" G, B3 L4 @7 p" G: g8 _Default : No: H- `1 F) G& T; _* w) y- K
Forced : No! z9 @) _0 ?8 f3 U% n: b
Original source medium : Blu-ray
- k  o, a4 ]! [2 \! k2 a. q. C5 S, Z
Text #5
/ p5 c1 [% B) |2 _3 u1 o" `2 AID : 7* `# K/ [$ `7 J
ID in the original source medium : 4610 (0x1202)
* V5 S) b1 U- kFormat : PGS
% O  Y& |7 }) ~$ ^; j1 qMuxing mode : zlib* n: k  n$ Y  y+ M) A
Codec ID : S_HDMV/PGS' N3 a; w: E1 r8 x8 f0 o
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- S8 H0 U+ [" [* s1 h6 SDuration : 2 h 1 min; I0 k. C! g1 g1 P# F9 z( Y
Bit rate : 19.0 kb/s' H/ G0 K# r$ \
Count of elements : 1752# c5 b3 ?! G! c
Stream size : 16.5 MiB (0%)
2 e; l( e4 |) @; `- }' {Title : French-PGS
6 |( l( _4 g  r2 r0 r5 C) nLanguage : French
$ l" ?* N/ o0 _2 T+ V2 JDefault : No) _% y9 t! [: F, |2 W/ h
Forced : No
0 ]8 o- V5 X. g3 E7 ^+ _* sOriginal source medium : Blu-ray
, H3 k, X! J' q7 _* ^+ f' C# H$ B; E; q/ t7 K( _
Text #62 x/ u4 `6 d2 B/ x
ID : 8) Y' }/ \' m. g; M
ID in the original source medium : 4611 (0x1203)) K8 G2 N1 g1 N( g  a( p5 P$ j# e
Format : PGS
( o) h8 h# K/ ~Muxing mode : zlib8 O* D4 p4 ]# m+ \- w( \
Codec ID : S_HDMV/PGS
) n& O5 C  b$ C* LCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' Z4 O: @3 R" f1 D; ]Duration : 2 h 3 min: {1 s% m9 Z$ c) ]0 d  ^9 B) L
Bit rate : 620 b/s2 @- A& F) Z1 v
Count of elements : 52
: p9 @  [, l6 s' Z# JStream size : 559 KiB (0%)8 z2 d% _8 b+ G7 S/ I- u7 G, [6 K
Title : Spanish-FORCED-PGS$ ~: i+ C( I: e6 C; m
Language : Spanish, I  v7 v: p# ]3 C, G
Default : No
, Q! k0 O5 G" A2 nForced : No% `: K3 Z1 i( i7 m- f' A) L+ H, z
Original source medium : Blu-ray3 K, `2 [+ e7 y

5 @0 J5 m, U, N  y" e5 D  LText #7
* x" C6 [' u% {! `) w% d+ OID : 94 H- c; }. y( G4 T* ^! W1 z; X7 ^
ID in the original source medium : 4612 (0x1204)" v/ d7 Q% @, E& [* d
Format : PGS
. x# d/ j5 r4 I9 `8 {Muxing mode : zlib& a6 e# `4 M; i& o  I3 J
Codec ID : S_HDMV/PGS
; d( \* q* z1 s9 Z- _  ]Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) y0 R. ]9 V7 o+ Z
Duration : 2 h 1 min
0 i4 M% {) i0 @* |) E7 t* v! n6 BBit rate : 671 b/s1 o9 p- @$ E& r0 Z
Count of elements : 44
# K( N, K, w- ^8 Q. H2 B& x; g, wStream size : 598 KiB (0%)' P7 ~* x( f- w$ H3 r
Title : French-FORCED-PGS
4 u2 N+ f" z) t6 M$ PLanguage : French
# u& s/ C" B8 ~/ T- z6 HDefault : No
" w" m7 C1 Q0 p9 bForced : No
, h% }( f6 k, K/ FOriginal source medium : Blu-ray" y8 F9 g) ?0 o1 q: {
2 N% h% Z3 T2 F. V6 O7 R1 s
Menu
% h( W7 l5 r& R3 x00:00:00.000 : en:Chapter 01
( Y* m+ F5 s4 }4 a: m  w00:11:05.456 : en:Chapter 022 R- j7 }' w8 [+ l( c* u9 r
00:16:08.968 : en:Chapter 038 d$ O, a& ~0 U2 T2 [
00:19:16.321 : en:Chapter 04; [- `- x0 H! Y1 E
00:25:27.651 : en:Chapter 05
2 t4 z1 s5 p* L1 p. v$ X( ?6 {( O7 L- ^00:35:52.233 : en:Chapter 06
! I3 k9 A, _1 O  ~- F( g0 p00:39:50.179 : en:Chapter 07
4 u4 l! E: Q3 s9 H8 E* b00:46:35.459 : en:Chapter 08: @2 c6 L! F; ~
00:52:41.867 : en:Chapter 09" z% Y1 ^1 i$ O8 ]; C. O
01:01:22.011 : en:Chapter 10
; V( M6 R6 a4 z  s01:08:59.802 : en:Chapter 11
; ^& d' D5 r& T' ^1 h01:14:49.735 : en:Chapter 12
" _4 J/ A9 q# X% x+ T' X01:19:23.925 : en:Chapter 13
" a. G( c6 Z5 F$ {( [5 o( ^% Y01:24:46.539 : en:Chapter 14) c; R* [& M) h, b
01:30:25.336 : en:Chapter 157 f9 E, Y3 j" N4 q& f3 e  m
01:35:24.927 : en:Chapter 16
0 \' t: m- f" Y, Z' O01:39:33.342 : en:Chapter 17
5 G9 L9 E( f2 O6 r01:43:04.178 : en:Chapter 18- J% o, K% l: z1 z7 Z5 Z
01:48:54.694 : en:Chapter 19
) x5 E& W: [7 j" M& B01:53:38.603 : en:Chapter 20
Video5 G: H  ^( T" @
ID : 1* h" J- H' u2 `; k' y
Format : AVC
( C+ I- K# G$ W. n* S  c2 Z/ z: ~Format/Info : Advanced Video Codec6 t7 N$ ~+ q* J! k# w- \
Format profile : High@L4.18 B7 {3 y- o  z& V; h2 X
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames$ U& b  Q8 w, t! b
Format settings, CABAC : Yes% U3 a% f" l% L( D
Format settings, Reference frames : 4 frames
) g2 }9 u9 F+ B' iCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC4 [/ J4 k5 c- ~' x
Duration : 2 h 4 min
: d& U- X# w, h3 CBit rate : 11.5 Mb/s
, z8 b8 J+ \7 J8 G" o# OWidth : 1 920 pixels$ [1 a' T" ?, d1 G3 G; O
Height : 804 pixels
5 c& \& i) q; q! M- kDisplay aspect ratio : 2.40:14 U3 S( f! c- J
Frame rate mode : Constant* ^  |/ }  [; E+ K
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS0 V( j6 a  s0 ~# f& `2 T' R9 n
Color space : YUV+ u3 u" a! V- J4 s5 R- t
Chroma subsampling : 4:2:0
% a& k+ N5 U4 R9 ]/ ]+ DBit depth : 8 bits
! v6 d: f/ M: D% }6 jScan type : Progressive
, A$ [, Z5 y2 {Bits/(Pixel*Frame) : 0.311: N9 H- ]- b3 [+ g, K1 q, m
Stream size : 9.99 GiB (76%). k- ^! Z# H6 m2 \
Title : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
' p0 P" k6 P; c7 v+ |4 `3 B! NWriting library : x264 core 148 r2748 97eaef2- s- n6 ?, X( k# P, I$ a
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.002 Z0 Z% Q; F; ?% g& @
Language : English4 k( h* t" K! _+ x& D
Default : Yes9 q2 k6 d0 R* E3 N( V, }
Forced : No/ [. A; v; \1 f9 M6 ]& W8 F4 r

- C/ m( L7 M+ \. p! iAudio #1  x! p' S2 Q. m8 d
ID : 24 ^  `- p: F# P. \( E
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)+ x& Y0 L' C# b
Format : MLP FBA 16-ch
3 g. `% W5 K& `3 T: IFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
! r# f* n0 r2 l/ L! S. }Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
% Y  p8 c1 T& S8 k/ C) z6 vCodec ID : A_TRUEHD, }1 U3 G8 D5 y# d; I
Duration : 2 h 4 min
) C! m4 D0 ^# }$ cBit rate mode : Variable* {  g4 u" d9 K$ U
Bit rate : 3 050 kb/s- [: ~5 z2 u* W  [9 ]- w
Maximum bit rate : 5 652 kb/s
4 P  i# }( ?1 q8 TChannel(s) : 8 channels
3 q% m7 `6 p! U# OChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb( y; x9 i# ?( e! p# n
Sampling rate : 48.0 kHz: Y# e3 M1 H3 E2 U
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)& f0 r/ Q+ r" {# K/ _& n# m, S
Compression mode : Lossless" [' w" p* J" t
Stream size : 2.65 GiB (20%)2 G1 t( Q: G  F9 v& p1 E2 @0 `
Title : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
: N. S$ n1 }2 r4 Q) MLanguage : English
2 r5 n$ c0 D/ c4 `) s1 s9 lDefault : Yes
! b. k! N' o0 I* X; \Forced : No* H9 i5 L% I1 m& l3 Y/ |6 o
Original source medium : Blu-ray
8 b( R' u8 e; f/ \) cNumber of dynamic objects : 11
& K, Q2 c0 h3 v* c8 }; V. JBed channel count : 1 channel
, f' `$ T+ j8 p! o$ mBed channel configuration : LFE/ C+ ^) X. Y0 h- W

5 ~, p# Z$ F; E1 c$ L0 O0 xAudio #2
# n0 Y/ i; d2 U5 PID : 3
  p/ ?! d' j. k6 A0 b0 T- x4 \" u& yID in the original source medium : 4352 (0x1100)8 c+ s& b, F& S" _
Format : AC-3
1 U% m$ j! A/ S1 R! @8 _$ fFormat/Info : Audio Coding 3
) p. J9 |9 X5 X1 GCommercial name : Dolby Digital% A% e: A1 u3 i+ u& ?$ O
Codec ID : A_AC3
4 H) Z6 ?& r  H8 gDuration : 2 h 4 min" m% K( O- a! }, y& ~6 \( ~
Bit rate mode : Constant
* L5 m8 J9 Y- a2 PBit rate : 448 kb/s
5 R: d9 q" y% Q) d" o4 @( M( t% XChannel(s) : 6 channels$ _9 {0 e0 ?9 P& E+ u$ Z% H( T
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
% J3 C* w2 F0 t! ?1 s' s( aSampling rate : 48.0 kHz6 h# ?6 C* r6 O# \
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)' S! ^- O0 o/ l8 `2 A) c0 z
Bit depth : 16 bits
; y" l: k0 @! x- A* FCompression mode : Lossy: A9 S/ _& _* m1 n/ \9 i0 Y
Stream size : 399 MiB (3%)( D7 _" @. s6 s8 f3 @
Title : The.Invisible.Man.2020.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT: T+ J( ^$ P% J
Language : English( M1 Q! c& W3 V5 I4 I
Service kind : Complete Main
+ Y  e+ f8 ?9 k: {, u5 `6 X9 pDefault : No
* f4 h1 ~8 v% p& A, b: gForced : No
; \5 y5 u/ ~: k6 W5 mOriginal source medium : Blu-ray9 f. }  a; c& b
. L0 i, r+ B0 \3 L% t! C2 d, T* I  G% T
Text #1
4 {, B, h- D0 I1 E; `ID : 47 ~) L8 u, Y% F6 `, Q$ B
Format : UTF-8
+ @) l' u: U, t; G) vCodec ID : S_TEXT/UTF8) D/ c. D, M5 N$ X* I8 T) t
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
9 ?  ^" o2 L" l) I" {& O4 `Duration : 1 h 49 min
9 F0 c6 ^% @' ~Bit rate : 31 b/s
; V$ q3 \- C* o. W0 G' v) @Count of elements : 863
! R& R, }8 S* [Stream size : 25.5 KiB (0%)
8 c6 l8 N4 F/ G+ J7 ~Title : English-SRT' U; t1 g1 U3 m2 ?  `  N- k
Language : English: W: u7 [" l' M! k: D# i
Default : Yes
, `3 t, h2 k5 _Forced : No
% Y+ X. U9 c  O7 x" i; K0 o$ n6 S1 A; [# L' }' T; E" j1 T; Z- @3 a
Text #2
5 d0 z+ h1 C' f* \% |- S  {ID : 5; i+ E3 B$ y* X
Format : UTF-89 i) D) w" [" i. z
Codec ID : S_TEXT/UTF8. L& l% d8 m7 O; w) E: @0 Y
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
1 i2 Y. I, T% V" `! Z5 @  cDuration : 1 h 50 min
5 f% n; L# x. _% r% @5 v1 x% e, |Bit rate : 35 b/s
5 R! o% ~+ N# _0 n; N0 ~8 VCount of elements : 1045. I% K* j  U& N* C1 S
Stream size : 28.9 KiB (0%)
3 K! r1 \; {6 h- eTitle : English-SDH-SRT
0 \3 M& \' l0 i& CLanguage : English
2 P, C% M, J$ f0 Z) V0 y' VDefault : No
. t4 C. C. G* _: {$ z/ x7 FForced : No
" t0 c" ~4 O% D$ [
4 Q3 @. [) B3 [, NText #3
" e: m9 k1 g+ _; x0 ~ID : 6
! R8 F9 w  e! G( Y2 ?5 I7 v# j/ [1 uID in the original source medium : 4608 (0x1200)! M6 e4 b9 ~4 M1 k% h
Format : PGS& l5 I* c% w1 b8 H
Muxing mode : zlib% R6 ^# ]" a& j- U5 B2 w1 w+ O
Codec ID : S_HDMV/PGS
: T% D2 x/ s; V6 g" wCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( O/ R) i, R+ ]; M; x8 `3 zDuration : 1 h 50 min3 \! G* I% a6 k. g" c6 k: M
Bit rate : 24.9 kb/s; M% p( ?0 ?, @. g! x
Count of elements : 2096
; r9 o7 }1 L9 }, l" P' v# B1 xStream size : 19.6 MiB (0%)* p4 H4 k+ R: m; J; {4 i% _" Q
Title : English-PGS6 d7 t$ l1 [6 G  d- H" g
Language : English
' g& R+ |1 V) h5 }$ S% u4 ^6 I: WDefault : No7 M7 C. C( b6 s4 d2 ~5 J, v" y; \
Forced : No
+ w' O) L0 \# F2 B/ bOriginal source medium : Blu-ray
; A, \$ O1 V9 j3 o  _0 V
/ t, \5 U* X3 l; |$ KText #43 e/ {7 \4 ~% F) q- k; I4 `: s3 l! f
ID : 7* A9 k# c0 j" v* E* r( k
ID in the original source medium : 4609 (0x1201)
; {( _: x" F# |& [/ d6 rFormat : PGS
6 x0 b7 X. P2 I) U7 J" IMuxing mode : zlib4 n3 L2 I) H/ ]. y" u$ ?5 A
Codec ID : S_HDMV/PGS
+ L3 M' D5 P, b. B( O8 ?1 \Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, [# ~& S5 i  e; g; J" m9 I
Duration : 2 h 3 min+ m8 e+ n" m: Q8 f6 U( l( S2 P5 O( H
Bit rate : 17.0 kb/s/ x* o3 b( w: T& k: S4 f
Count of elements : 1792
' w2 t% y1 a- H/ [; n% X; ?- uStream size : 15.0 MiB (0%)
: z8 Z+ ?5 n; ?/ M& x& l4 k( rTitle : Spanish-PGS: }7 H; T0 W+ G
Language : Spanish
% W# D: `  b- G' q4 X/ G0 C1 fDefault : No
* S2 R( w1 m; r/ h/ l8 \6 o% D8 s6 WForced : No1 O# U4 X- H* Q. \: R) T4 b4 w% j
Original source medium : Blu-ray
; m5 L) J, Q8 p8 e" V" x# g" a! s! X. i
, l0 x/ t# H/ B& X: s- oText #5
' h4 e+ e9 Q  _/ ]ID : 81 `3 P) ?- D1 Z4 \4 h) ^
ID in the original source medium : 4610 (0x1202)/ `! d  K. q& A2 R  X
Format : PGS
. l+ |  W- a, X9 m+ ?/ s4 b  nMuxing mode : zlib# W9 W) ]/ d" H( ~- @0 F
Codec ID : S_HDMV/PGS
, g  k( g7 n' ?; C2 P( L$ c* vCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. }% g' }" }0 |
Duration : 2 h 1 min2 d2 v  g/ X& _, c
Bit rate : 19.0 kb/s& C! @0 L/ W0 `, ]7 |" y1 V+ Y
Count of elements : 1752
' Q8 p2 A% I5 v& VStream size : 16.5 MiB (0%)
0 a9 g% O8 M, D7 v$ S/ K# _Title : French-PGS: W" P6 H: h+ N+ A; r0 u4 s
Language : French
3 ~/ j5 f/ p6 a; wDefault : No- b& e0 o) {0 x0 ~& s
Forced : No2 z% O1 u  s) s- h
Original source medium : Blu-ray
' D/ F. f4 p5 b1 k( P( c  u! A
* i3 D( O4 a$ a! m6 O4 ZText #6
7 C" A1 K7 R1 W* E4 CID : 9" G7 f2 I+ }4 u! ^4 {
ID in the original source medium : 4611 (0x1203), S* W$ [$ `  Q' i/ A
Format : PGS1 o- B5 T$ Q9 U  z/ P) v) x
Muxing mode : zlib
. d: O- L" {8 b  _; q5 f! e& P' ECodec ID : S_HDMV/PGS
! Q# B3 y8 A4 }4 t4 f, MCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 F# F% [4 w9 z& A
Duration : 2 h 3 min
/ o5 ]. `: O/ i8 s3 oBit rate : 620 b/s% Z8 p6 x8 l; k# D8 V
Count of elements : 52
6 m# j& B! s* j# D( SStream size : 559 KiB (0%)! e% f/ E- s" T; k
Title : Spanish-FORCED-PGS
1 Y$ Q" F2 f. R1 D' Z4 ULanguage : Spanish  V! E$ j+ k* q5 H- c/ M; j0 F7 ?
Default : No
* j. l* d5 }. ?9 g5 J- MForced : No
3 W6 o7 M: _* k& B5 P& @$ kOriginal source medium : Blu-ray: A7 f0 i* D& {$ q0 @. N0 d4 q

4 G$ W+ ?- e' J1 y1 ]) [Text #7, a! S3 c  b3 n" V0 |6 y) u
ID : 102 q; x- c+ k% i3 Y# a) N& D' ?
ID in the original source medium : 4612 (0x1204)
. Q% J8 r0 A* B- C) NFormat : PGS0 ~4 q7 k( ^! N6 s. z- Y
Muxing mode : zlib- @: Q$ D1 y7 ]9 x2 |
Codec ID : S_HDMV/PGS
! o/ k0 S# J* G/ v3 XCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. }6 v& S. L: S
Duration : 2 h 1 min
" @( _( e9 f. z' o8 S* Q1 F- t3 QBit rate : 671 b/s
% H$ [) I3 D6 `! |) NCount of elements : 44
; B4 R8 J4 |' l% g; a, C1 ?Stream size : 598 KiB (0%)
) ]" F0 m) P, j, w. [  |# `9 j% F; XTitle : French-FORCED-PGS
* |) R1 N* v& s! a, ELanguage : French  C( P, |8 r$ n/ N! J( K4 H! f$ C
Default : No
9 v. X$ L) H9 F) \3 YForced : No
% |0 {  I8 v0 Y" N/ U/ {Original source medium : Blu-ray
8 U; w& w' u7 m* y4 f/ f' K1 \- W4 \2 E; ^
Menu
. o$ I/ [+ @9 c00:00:00.000 : en:Chapter 01' z' b6 v& ^* a4 o
00:11:05.456 : en:Chapter 02
; [: d9 x. r; c+ x00:16:08.968 : en:Chapter 03  j5 ]0 R. U7 o4 Z' @
00:19:16.321 : en:Chapter 04
: Q, [9 N" h* K! p7 {; ]00:25:27.651 : en:Chapter 05. ^4 K0 K# j% t  ]: K8 K
00:35:52.233 : en:Chapter 06& w3 D/ R% p# A1 l( g( \
00:39:50.179 : en:Chapter 07- M8 Y) L5 j) Y  s! G
00:46:35.459 : en:Chapter 085 c0 a& U5 m5 @# m8 m* O
00:52:41.867 : en:Chapter 09
$ l: B) Z# r/ ]: x1 V5 f2 j01:01:22.011 : en:Chapter 10' B' O( }% h8 c. B# ~; Y8 g% ?
01:08:59.802 : en:Chapter 11
" L7 i1 d2 @2 T5 ]01:14:49.735 : en:Chapter 120 ~9 w) ~0 L) A0 b/ {  _5 `8 |( z) z
01:19:23.925 : en:Chapter 13! q# {' G, E$ f" O
01:24:46.539 : en:Chapter 14  A& y! ~! d4 O4 Q* {
01:30:25.336 : en:Chapter 15
! S! d1 Z! U7 J4 ^+ e' D01:35:24.927 : en:Chapter 16
2 G- N$ M( M* z! ~! d- }01:39:33.342 : en:Chapter 17* ]+ T# D7 }( n+ j+ Q/ q
01:43:04.178 : en:Chapter 18- u8 V) L) U- }0 k% X8 p7 @
01:48:54.694 : en:Chapter 19, H0 ]0 ]9 v( [. n
01:53:38.603 : en:Chapter 20

. e4 X/ ?0 t5 g/ Q4 G, X2 F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

647

帖子

2857

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
1590 点
QQ
七喜 发表于 2020-10-7 23:11:25 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。1 d3 P, ~8 d9 C: i. H
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!7 w4 {# e9 }$ f' o+ v4 W  s' _" `) E/ \
这么好的帖子不回对不起自己!' W# P. R- C. I" Q
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!5 g! A1 [4 X" ?, ^! E; ^% R

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-23 19:37

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表