BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 151|回复: 4
收起左侧

[2160P极清] 隐形人/隐身人/隐形客 [4K HDR高码版] The Invisible Man 2020 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 19.11GB & 12.10GB

[复制链接]

7002

主题

7174

帖子

8万

积分

Post Share

金币
15943 枚
体力
22536 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-6-28 20:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
) E) G# C5 i' \/ N

) n% g* g2 @( n& O1 N9 J◎片 名 The Invisible Man
2 X3 y# \/ ~& r2 |4 w6 H4 n# G6 c◎译 名 隐形人/隐身人/隐形客(港); k! C% {& v: X+ c
◎年 代 20207 ]! b: _- o+ ?) J  }9 @9 y8 v* ]
◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国8 l1 m7 K4 _. W- \$ c$ s) I& }
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖2 H8 d* r$ ?% N% N3 j8 V" \; I
◎语 言 英语
7 [2 ~) y" Y$ c◎上映日期 2020-02-28(美国)
7 q" p# A* l5 K* F% u0 u8 N◎IMDb评分  7.1/10 from 111,885 users
; w, t; r( q; q% q! R◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1051906/! i" k: s1 P  d- u2 g6 B
◎豆瓣评分 7.3/10 from 122,304 users0 H% I6 s$ h' D- b0 E. [9 K' ]
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/2 ]" a4 `& M  m6 ~; @8 \
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD. s/ |  U; ~( x3 `
◎视频尺寸 3840 x 1606
9 T4 X: J% N/ g* N' R◎文件大小 1DVD 19.11 GiB & 12.10 GiB
) {/ C! ?- a# H, l$ p# U◎片 长 2 h 4 min
1 T8 m) X: w3 [- X5 B: ~- p◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
+ l& T; E; _; p8 ~◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
  \' ?) G: q( i. L% W1 X0 d3 J" r     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells
# k6 v+ P0 t$ y6 m5 Z1 I4 E4 q◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss
/ F2 w& p8 M; V0 I/ y! v0 Y     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
  v. D4 U8 x" F     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge6 [! o& [& \. a5 i9 X
     迈克尔·多曼 Michael Dorman
6 ]3 p: }* [) V# D2 U# O     斯托姆·瑞德 Storm Reid, l3 e; ]: U& N0 s4 u; m! V. d
     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie# A( H! v$ i- v( ^1 i; |6 \2 C
     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer4 Q' K$ K6 g5 n, ^
     瑞妮·林 Renee Lim
  x' k/ M1 l! r/ t3 N- J3 l, c2 C     布莱恩·米根 Brian Meegan! I: S1 e: I( H; S6 M% {
     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer
+ W  L4 C1 U, a- e' I' Q( |( N9 l" w     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope; K0 `- t' G; F) I' J
     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams) D$ }3 M! Q+ O) T" T, L, _! |
     萨姆·史密斯 Sam Smith5 D4 a  G% Q9 d* J* m3 P
     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales) |' r: e; y2 f5 C0 Z4 \/ l
     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton
0 _7 ]6 }' J. g; n     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong& o& R; z+ M0 E1 m
     阿玛莉·沃德 Amali Ward+ q4 {* H, ]( P! ]/ w
     迈克尔·诺特 Michael Knott
+ w$ n8 |7 y7 J6 K7 V1 R, o
: P% m2 B3 K0 Z& R6 d' O2 A◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情1 {( \. S( ]1 ^# h5 X
1 g, r) @7 m  p' u. B/ G
◎简 介  2 B- y* r$ g3 R

4 f. E; G5 O" e2 W9 | 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。7 q- D3 V- V, j2 m
2 j  b1 ^% m6 ~
 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。# B, {0 j" A: r" s

* z" W: u; J( Z1 r When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.$ x) P7 C2 q! L& n

% s+ V" c1 N" V  W7 z  G
SWEATY BALLZ presents
8 q2 ?7 m) b/ }4 t1 w9 Y/ G7 I- B; X+ @
The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
9 {9 P& a% X, D/ V! Y* [Screenshots are 8bit SDR" J; d% R& A/ _7 q
# r& B- I. V9 W; k6 p
Video
8 W2 v: g7 O2 G0 [  [- BID                                       : 1
2 M3 W0 B  M$ [+ jFormat                                   : HEVC! g1 E# }9 W% X0 c' q; P
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
- q/ G$ w' t' c& a& I# H( F7 eFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
" T4 Z2 R2 ^7 f8 D# h1 mHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible+ Y% A; ]/ w' }$ a- F
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC* ^+ S, I! @# }3 P# h6 y- G
Duration                                 : 2 h 4 min
9 y' k# M$ W* fBit rate                                 : 14.5 Mb/s  U8 g* M9 U( E+ F
Width                                    : 3 840 pixels# p' {: U  X7 V3 n3 G- a$ O
Height                                   : 1 606 pixels
* T2 [+ W& M1 N5 k1 j1 J. p9 ]Display aspect ratio                     : 2.40:1' a& b4 g" Z) I. h) J
Frame rate mode                          : Constant
9 z- ^& w2 F4 N" e: A, c6 F% HFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS1 P+ @+ A  t5 S3 S
Color space                              : YUV5 F! F. R2 L; b1 p+ C
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
( L2 C0 @8 u, v+ FBit depth                                : 10 bits, m" l( |+ l! K: J7 [
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.098) O2 l6 F0 |: \8 b3 z' A
Stream size                              : 12.6 GiB (66%)
0 K4 t/ U+ }8 nTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
+ L9 u& j2 V" J4 Y7 G' k3 p7 rWriting library                          : x265 3.0_Au+10-74a8672ea4f7:[Windows][GCC 8.2.1][64 bit] 10bit! l; T" d. ?) A5 h# h
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=24,24,24,24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1606 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,01) / max-cll=249,37 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / qp-adaptation-range=1.006 v. b: E! s& p. l
Default                                  : Yes) K3 L+ y( y  W$ Z
Forced                                   : No
9 R; @, `- P9 Y" gColor range                              : Limited
6 a1 k7 v! W* W& [Color primaries                          : BT.2020/ G, M9 H  E4 N. \( r4 `; h
Transfer characteristics                 : PQ
1 ]# K$ g) q/ ~1 YMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
: V9 z7 G  I7 K: X8 {; k, SMastering display color primaries        : Display P3
0 N# K% _. E$ }$ }/ S9 J5 C5 KMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
5 U1 k; m5 D+ B! W% _  KMaximum Content Light Level              : 249 cd/m29 R  l# k! j% A1 k7 B( ~
Maximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m2. S; b! d1 I4 o# L

. B, R( `3 c3 J' Z( E7 V6 O3 wAudio #1
6 T$ Y4 @8 R1 y  U; KID                                       : 2
; o: c+ P2 U9 }7 k) T$ JFormat                                   : MLP FBA 16-ch. e+ c: q1 ~7 `  I# ]3 k
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation$ ]2 ^: M5 @& D( R2 c) u- R
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos* T0 ?& y6 \" s2 F" u
Codec ID                                 : A_TRUEHD. r; H  [% l) M2 ?+ U
Duration                                 : 2 h 4 min* L: ?& G2 Z* O( B1 y+ `
Bit rate mode                            : Variable: A$ U% f5 k' @
Bit rate                                 : 3 050 kb/s
" p! c$ J  q: P$ W/ Y$ HMaximum bit rate                         : 5 652 kb/s
% i" O# M: ^+ g! U" C0 vChannel(s)                               : 8 channels- c/ Z& B- I0 [+ [+ k
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
3 {; x! d# V3 X' e6 b" f, Z3 b' c3 e0 ESampling rate                            : 48.0 kHz0 r! @* c/ b' q. o! y
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
' M) b1 {/ O2 v" Z% r! T; D" ?Compression mode                         : Lossless2 S2 G; M% L6 V" C( j
Stream size                              : 2.65 GiB (14%)1 @1 ~  t( m& T" W/ f( q6 i6 T
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
" K' |8 ]& |  [$ e' YLanguage                                 : English
4 |- y0 O% w( t. c+ @& y" l% n1 lDefault                                  : Yes$ m5 ~( ?% B1 V' S" h8 C6 o* a1 U
Forced                                   : No
- G2 \5 p  d* c2 \! jNumber of dynamic objects                : 119 K, h) w) ^9 y& `
Bed channel count                        : 1 channel
& Y2 z: T# G9 T) _Bed channel configuration                : LFE9 W, p2 f5 X# N7 g, v
* s4 I( [/ [% S5 ?' M
Audio #2: E, L% e* N% t
ID                                       : 3
$ F( g' G- l1 n% h: ^6 e/ T" QFormat                                   : DTS XLL& J' `7 [, H( g+ ^1 J- F% N5 V; P
Format/Info                              : Digital Theater Systems
3 P& x% g# I6 u" @; _0 B6 i/ PCommercial name                          : DTS-HD Master Audio9 F& P+ `' v- s8 H
Codec ID                                 : A_DTS
1 f0 ?  U3 f+ XDuration                                 : 2 h 4 min  D* u  m' ^% t% [* M* ?
Bit rate mode                            : Variable
/ \' `& J3 I( h5 v' |Bit rate                                 : 3 833 kb/s6 O. l/ J9 N8 J% m- ^
Channel(s)                               : 8 channels
, l9 ?) d+ w/ r: w2 C( Y; xChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss' r0 l- S* m3 B7 E
Sampling rate                            : 48.0 kHz  v, `3 r6 ?, z7 }9 O1 s
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
' j7 T/ L2 T$ ]; M4 f- zBit depth                                : 24 bits
1 A4 V0 E4 X& B# ^% \Compression mode                         : Lossless
" |7 L' w9 @1 [" \# e8 zStream size                              : 3.33 GiB (17%)
# a8 ?0 z) x/ |( {Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ3 {3 E! b" \- s; q) K
Language                                 : English5 d# d" C2 M# y; C
Default                                  : No
! g- H; x: y' C& y. E5 o# LForced                                   : No  |8 w8 N8 G1 q8 A1 i! v

4 B% J% h+ r. }Audio #33 p% K- X3 h8 ?% j
ID                                       : 4
1 Y, {8 J5 M# J2 |+ WFormat                                   : AC-3+ ?1 x- I( a- [8 k
Format/Info                              : Audio Coding 3
' y. r& l' L! C8 @! ?& o7 [0 N" gCommercial name                          : Dolby Digital
% t* U* j  |& K0 dCodec ID                                 : A_AC3
6 h& b( j# Z0 u, \Duration                                 : 2 h 4 min
' V  a: R5 D& J% B$ }' \( K  C6 TBit rate mode                            : Constant
$ Z- K* d. w9 b- l5 rBit rate                                 : 448 kb/s
* {" R1 u1 O0 b! K; E% H" MChannel(s)                               : 6 channels
6 ?# D/ M# B9 c- l0 e9 HChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 T/ R7 r! U; a) p/ S6 M8 G
Sampling rate                            : 48.0 kHz) d( s2 L  b- }# o3 k
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF): m  i' p2 W' B( {% a
Bit depth                                : 16 bits0 ~0 l0 S  _# I6 Q- f# k
Compression mode                         : Lossy
. m3 i! Q  c$ a- AStream size                              : 399 MiB (2%)
5 Z. g. o9 g* b8 D0 a. ^7 [Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ3 G& x9 n, W, q1 b9 E$ V, g
Language                                 : English
& \: P1 k. X, mService kind                             : Complete Main$ P, S/ f, S; d) N
Default                                  : No
' N, r! m$ N0 a) W3 J( V: CForced                                   : No4 T$ t- I2 Y  y( V* y" C5 a; j

" a: A% ?2 ~3 c8 t6 v, \" ^Text #1
8 p2 E7 r( J: w  ?/ \( `) ^) nID                                       : 5
: _. r+ b! J2 k% jFormat                                   : UTF-8+ `  k; {% [; E0 H0 ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8& l8 t2 g4 u6 x! P+ l0 x1 i4 P2 D9 y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 B/ L; G9 }/ i& N$ F  u1 YDuration                                 : 1 h 49 min
9 l! w& Y% Z/ c" a4 C, vBit rate                                 : 32 b/s6 v" H, n5 ]0 {, r& g! t, J- c( L
Count of elements                        : 8664 E- ]3 ]- v; v" L
Stream size                              : 25.7 KiB (0%)
9 J; b9 y- t6 ?/ Z; d: L# J, FTitle                                    : English-SRT
* I4 Q1 a  }) [; qLanguage                                 : English
7 `) b9 R  M0 |& V2 ^Default                                  : Yes2 O& h' a4 W) D, r# f, @
Forced                                   : No
, ^$ z  L$ f# b7 a+ J9 w
# \! H  l6 }6 R& E- t5 @/ `Text #20 L* P# e0 k: H1 {
ID                                       : 6
) B" a) f; S% |& XFormat                                   : PGS
6 j; p1 _3 K$ C) F) s4 I5 y- WMuxing mode                              : zlib
5 _3 y' p1 ^8 [$ HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 R3 Z0 l5 t, s* Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 h& l0 D( a* B+ C3 {! cDuration                                 : 1 h 50 min
* a) O) Z% Q0 ]8 y! O* f4 q# TBit rate                                 : 24.4 kb/s
' K: `& ]3 W9 a, xCount of elements                        : 2096
8 F' H% k* f9 l0 rStream size                              : 19.2 MiB (0%)% ~4 y7 H9 j/ a9 }; B9 V' `
Title                                    : English-PGS
- J  x$ b2 m+ Y4 o  VLanguage                                 : English
8 v7 d, J& s6 X" ZDefault                                  : No  f: }: c5 h  Y# H7 B
Forced                                   : No+ O5 R* H! i, J. a( e+ o6 {

! b7 R% z' l' n, j- ]; {9 n6 ^Text #3- R. l8 g( n3 b
ID                                       : 7
3 o' s: E/ E9 X0 `" ZFormat                                   : PGS
( P1 k$ B2 [/ t; Z" q0 L( vMuxing mode                              : zlib+ I8 u# W& v6 g% X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# t7 [( A1 D0 y0 @! P6 V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. `0 {, f. ^6 w$ m* Z* Q, D! f' }
Duration                                 : 2 h 1 min
: r0 H+ Y9 x% ]$ y) ]Bit rate                                 : 18.9 kb/s  s' D$ E1 g8 v; @% b5 |! ^  O
Count of elements                        : 1752- H. n  F. Q' y
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)
3 A+ c. s* l# {+ aTitle                                    : French-PGS
# M  c! F5 F7 b" W( aLanguage                                 : French, e8 m1 [- x7 _3 O
Default                                  : No
" D  N4 q8 i8 P" eForced                                   : No
# r& r' F( c6 ^: C, u2 L5 o- p0 [3 H+ o) t& r8 E
Text #45 ?4 H. O) l$ L' h
ID                                       : 8$ I6 o$ `3 P  a; ]; b$ y2 T
Format                                   : PGS
% C, h* x2 e, N4 rMuxing mode                              : zlib
* M2 B1 X. G5 J9 aCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 C6 k6 u: ^; {  f* n0 G: m( H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' E/ I2 {1 T; [# TDuration                                 : 2 h 3 min
! I0 R7 W9 h7 }1 ]9 E. TBit rate                                 : 17.0 kb/s
9 ~+ X* N, Q8 V) x5 T- x  V" _Count of elements                        : 17925 B& {2 @/ _8 i  E( {( b1 |/ U% \! _
Stream size                              : 15.0 MiB (0%)
2 p( X$ Q5 m2 `) |/ V2 b: ~- |Title                                    : Spanish-PGS! m% ~) u# b+ L! T4 I
Language                                 : Spanish
) g9 e! v1 z8 U  D* y# T$ ]( u9 `' JDefault                                  : No$ Q" W0 s' Q3 R  b4 h
Forced                                   : No
9 z7 P4 O* ?8 r. E. ~  t/ N6 W) ^
Menu
/ g) y1 O% N5 K) `1 ]+ e00:00:00.000                             : en:Chapter 1, c% i/ A  z& B( j, d
00:11:05.748                             : en:Chapter 2
/ @7 H: {' J  Y* X5 a, F) K00:16:09.135                             : en:Chapter 31 V- z0 @  f- r; \! G
00:19:16.322                             : en:Chapter 4
/ ]" i, |2 L3 i00:25:27.651                             : en:Chapter 5! V  n% I5 @( g
00:35:52.233                             : en:Chapter 64 k$ Z* O, V/ P6 l
00:39:50.179                             : en:Chapter 7
, s. A' g1 E: n6 u; s00:46:35.459                             : en:Chapter 8( r6 B$ q+ P$ ]3 j5 N# g7 p
00:52:41.867                             : en:Chapter 9- @/ u( S) K; I
01:01:22.012                             : en:Chapter 109 |6 O5 X$ y0 L( {! g0 ]+ |
01:08:59.802                             : en:Chapter 119 }8 P7 ^$ V$ q! E
01:14:49.735                             : en:Chapter 12# [. t, c8 w. K' u/ _' G$ M
01:19:23.926                             : en:Chapter 13: g& i% O6 [2 }7 R. L4 M' K
01:24:46.540                             : en:Chapter 14
" Y' f% P: k( P( W: k; D2 W7 |01:30:25.337                             : en:Chapter 15
* Z4 X; u) i: g% j" c$ t01:35:24.928                             : en:Chapter 16& |8 n' _7 @; ]/ l2 z
01:39:33.342                             : en:Chapter 17
6 V0 m4 A8 w" |7 H1 N6 M7 M01:43:04.220                             : en:Chapter 18
4 F2 t1 s: q5 I01:48:54.695                             : en:Chapter 19
5 S  G* H( q; S, s9 J5 a" ^01:53:38.812                             : en:Chapter 20
Video
/ J, v8 T) F& H( `4 V; k8 d+ }ID                                       : 1% R1 w, e8 e8 z. N/ Q; d
Format                                   : HEVC
+ f& J, _* q! b9 g3 L: wFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
' e' k+ W/ ^4 y$ g' D: T, HFormat profile                           : Main 10@L5.1@High) `9 E. B. }* o& i1 I  M
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible7 V9 }$ C8 O& t8 @5 M. C
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
; r8 w/ H( n4 a5 S. a0 H8 {# B0 o  UDuration                                 : 2 h 4 min
4 u! E9 Q7 Y) zBit rate                                 : 10.1 Mb/s) Y1 p) q8 b. ^
Width                                    : 3 840 pixels
) F) O2 }$ B+ r7 J+ AHeight                                   : 1 604 pixels7 h0 _; i! ]4 f9 D/ o/ t) p
Display aspect ratio                     : 2.40:1- n% o7 e3 R: F' s
Frame rate mode                          : Constant
: J0 p5 R1 a% R, L; z6 lFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS3 B: e* X: W7 A% A
Color space                              : YUV
3 A: T# v" g: `9 {$ {" KChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
8 K( D6 f$ T$ j4 dBit depth                                : 10 bits
, ]: a0 \8 ?, D1 }0 I0 ^Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.068
' F+ H# |+ j- i7 GStream size                              : 8.76 GiB (73%)# S. N7 s1 `# q
Writing library                          : x265 3.3+21-6bb2d88029c2:[Windows][GCC 10.0.1][64 bit] 10bit; O% ^, ~3 {9 c3 T
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=36 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1604 / interlace=0 / total-frames=178934 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / cll=249,37 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0' ]" A; S: n7 F: u5 f  l
Default                                  : Yes( A4 e: o% T" Y% i3 W8 U6 z
Forced                                   : No% u9 v& n  N: a8 f% o% _! F" V0 D2 }- l
Color range                              : Limited
5 \: J# Y9 i0 d! X% \' V+ JColor primaries                          : BT.2020
7 h( ^4 f3 T% x0 iTransfer characteristics                 : PQ/ r5 X/ \& R( J& n; S+ L
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant# B  K3 V2 L# v5 f, q$ H
Mastering display color primaries        : Display P3
- Z0 i' e* F% V9 v3 uMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m22 o- l( n9 l0 H0 i% C. S, X
Maximum Content Light Level              : 249 cd/m2
8 s7 j. F, |* @& @. ZMaximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m21 o) P1 n/ g( A( ]
Audio #1
  |6 G- R! [: D8 b7 Q: O; B$ L% sID                                       : 2
/ E1 h$ p8 K# D# x  L; U( YFormat                                   : MLP FBA 16-ch
2 E3 @. h+ J/ i$ HFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation0 C9 R' _+ u( j2 w+ L. B1 f! [7 y  Y
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos# E, H) [" v& R/ L( o. C8 T5 G
Codec ID                                 : A_TRUEHD
) S1 C2 j: W, v3 Y% t7 C- h# c/ mDuration                                 : 2 h 4 min
* Q7 p3 R* M9 G: k$ {8 g( ]Bit rate mode                            : Variable; [5 H$ j- l* p* r
Bit rate                                 : 3 050 kb/s2 A5 g3 k& M; p  p5 M
Maximum bit rate                         : 5 652 kb/s
0 l5 c) x0 X7 o2 Y: z; tChannel(s)                               : 8 channels5 a) H" F9 l- v7 V9 y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb% `* j; ]& Q8 C) r  q. x/ f
Sampling rate                            : 48.0 kHz
; J8 G& S+ l! x) rFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
6 n- b& o( Q$ \7 R. Q6 tCompression mode                         : Lossless# y. x7 P6 `5 f3 v% q& c5 C
Stream size                              : 2.65 GiB (22%)
8 x% V* t$ F7 l, z8 M% O) iLanguage                                 : English
. D. m  V/ w( H  ^3 B( ~9 R& [6 uDefault                                  : Yes* f* ]2 ?+ h& q2 |% O' O
Forced                                   : No
' j% g: F) x) J. I- TNumber of dynamic objects                : 11; ]- X$ ]- U. [3 o
Bed channel count                        : 1 channel
  h/ V& O" ~+ x  e. L2 C- rBed channel configuration                : LFE
! O/ U# L- G/ @6 A' JAudio #2
0 f$ G! Z2 V. P8 n5 FID                                       : 3
; }! Y3 d3 t* u! a9 m, @Format                                   : AC-3( y2 M4 S# a5 b4 b3 B6 K) S
Format/Info                              : Audio Coding 33 w6 k+ b; o) s# [! C
Commercial name                          : Dolby Digital- v8 t. Z& i& D+ j9 \  @* ^+ m2 s# o9 q
Codec ID                                 : A_AC3% r% F- S+ W6 B
Duration                                 : 2 h 4 min
) a0 V  c8 Y2 f2 f5 fBit rate mode                            : Constant# e( i( @1 a. @1 o; U
Bit rate                                 : 448 kb/s* Z* O' z1 k$ @, V- N/ ^
Channel(s)                               : 6 channels
8 s2 n  Y) d5 v; [6 e4 K' ]$ BChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
2 T& ?' B& U7 [6 k& _Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 n, Q% w, u6 l( G8 G& }: ]Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& {# b" j9 A, r+ m7 W# r  M, oCompression mode                         : Lossy* y2 F: J7 U& r, S7 X
Stream size                              : 399 MiB (3%)1 Y; _2 b; N9 G7 t( A/ H" K
Language                                 : English; X1 z, {' h2 ?" f+ C6 X+ ~
Service kind                             : Complete Main2 f' B) H4 l7 I4 x" K
Default                                  : No2 p# U3 P9 @! O0 w' |
Forced                                   : No
% y$ Q/ r& m' D( t4 D* B- kAudio #3
9 H6 s4 q* y  b. EID                                       : 40 [9 S; Z5 I" T; [8 O9 g7 [; r
Format                                   : AAC LC) A  J- t4 Q+ g
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
9 L  i& `" }1 q! KCodec ID                                 : A_AAC-2
4 z# w1 ^9 _6 L' ]9 }& LDuration                                 : 2 h 4 min  R2 p. C" ^1 l
Bit rate                                 : 96.0 kb/s
' I, \5 O" ^& i3 rChannel(s)                               : 2 channels0 v9 u: }5 t. P( Y
Channel layout                           : L R
& T+ j4 ?2 h& `, c, J( \' zSampling rate                            : 48.0 kHz* l* z/ |( p! _  G
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF): e8 U* j7 i+ I- N3 J) _
Compression mode                         : Lossy2 o7 Z/ G! D) ~6 [
Delay relative to video                  : 9 ms: j) {, l6 b( R0 f! j# R
Stream size                              : 86.7 MiB (1%)
) h! [( q! c5 @2 B3 tTitle                                    : Commentary with Leigh Whannell! |- Y5 Q; v, V3 X  |
Language                                 : English
% `9 X2 A  [: C% O" m# eDefault                                  : No& S6 W! I) e5 `  }! P, ~
Forced                                   : No1 a) t! C$ G" f; t
Text #1
$ Y  B: [+ R' r4 b" G/ R5 |ID                                       : 5; n, l; Q1 W# f0 q4 K" g
Format                                   : PGS
  a2 G: g; l7 ^' @Muxing mode                              : zlib
; e8 X/ h' ?  O3 d. mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 F2 V; }( h9 n8 s8 J
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% Y& Z+ `& Y* R+ V! S" X+ q
Duration                                 : 1 h 50 min
6 o- I$ n$ t: ABit rate                                 : 24.4 kb/s* i1 d# v$ X3 z4 Q; a, i1 Y9 r. r1 f
Count of elements                        : 2096- {1 s/ z  L" E3 K6 t5 k
Stream size                              : 19.2 MiB (0%)7 h* T  ~  _: }( @: i1 z5 r
Title                                    : SDH* d2 `) n. ?  ]$ M- N5 X
Language                                 : English9 ]' {5 b  B3 k' I3 b3 l
Default                                  : No3 P" S. Q. j$ D" e% A+ C5 Y# I
Forced                                   : No
5 v" x& O5 u* f8 L: VText #2% L4 j3 u( o# k0 q# w* |" y
ID                                       : 6, O! F. Q$ P: ?& K
Format                                   : PGS
! J, D: ]' l4 f) h" GMuxing mode                              : zlib1 s' `- X# V. f, p+ p& _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) A7 y2 ~: X+ }" {9 l, WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# X' k; O3 ^, a7 W
Duration                                 : 2 h 3 min3 n% n, I* @/ E; Z
Bit rate                                 : 17.0 kb/s' n$ P. J% r6 A/ O8 l
Count of elements                        : 1792
' g* I/ y- @( T$ m6 ]0 X9 B+ H6 n3 XStream size                              : 15.0 MiB (0%)6 }0 z2 m1 U' p& n# a% g
Language                                 : Spanish
( Q& q* {$ B9 ~2 k7 ?" tDefault                                  : No4 q" L6 R1 |9 y+ `5 ^' t. h  F4 d
Forced                                   : No
3 }' a( G* b2 m) zText #3, R! X- u% r9 O; }
ID                                       : 7' E) [+ n- K6 i4 e  k6 A' y
Format                                   : PGS
: ^* ?9 u4 y- ?# h. B, e- V4 h/ O7 \Muxing mode                              : zlib
. M8 ]# ?5 a1 _# L6 O( I! B1 H5 A5 B% ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: l$ t* e9 h, q5 K( Z5 O; z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ {' {; q! ?6 C2 B, o# u& F
Duration                                 : 2 h 1 min0 V4 M4 I/ ]0 {2 j
Bit rate                                 : 18.9 kb/s
; {0 @3 E: f5 |% r5 K* ]Count of elements                        : 1752% G6 S6 k$ N6 i9 {* e4 h5 }
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)
( E- h. m; o  `6 ?Language                                 : French& v. t6 j2 v% ]( \; T$ }
Default                                  : No
* A4 d6 D( c5 U/ N' r8 h' V) [Forced                                   : No9 f: O8 Y0 q. T6 M2 D' ?2 G
Menu #15 S/ h; B) {! t2 e1 z0 o
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
, D5 C$ C6 _$ |$ H" _) g- Q. @8 `00:11:05.748                             : en:Chapter 02% o+ Q- l: r! y% G$ s/ {$ ^
00:16:09.135                             : en:Chapter 032 B6 Y" B6 D4 |# _
00:19:16.322                             : en:Chapter 04
9 j# v$ f$ H: z+ N9 q7 C8 _00:25:27.651                             : en:Chapter 05
# h- ?6 }* S8 h/ O) @00:35:52.233                             : en:Chapter 06, X6 `- N% d% U$ S5 c6 d
00:39:50.179                             : en:Chapter 07
( s: u! Y- x  f/ q6 l$ B# F00:46:35.459                             : en:Chapter 08! H) ?8 c% U# l. N% N
00:52:41.867                             : en:Chapter 09  A  p1 T9 k; u6 h8 k! v- \
01:01:22.012                             : en:Chapter 10
% R! X* i) l! `' u01:08:59.802                             : en:Chapter 11
& t( ^7 d& C9 d01:14:49.735                             : en:Chapter 12, @; v- @1 H' T4 v/ {
01:19:23.926                             : en:Chapter 135 @! u/ \+ z3 T- |3 W; ^: {+ m
01:24:46.540                             : en:Chapter 14
4 A: r% C# N9 ?* N/ }01:30:25.337                             : en:Chapter 157 U/ z* P& C" v. r- u$ j3 H% L
01:35:24.928                             : en:Chapter 16* G6 j/ W9 J  u' Q8 b! Y" C( q" @
01:39:33.342                             : en:Chapter 17
) x' R7 Z. E3 k8 W01:43:04.220                             : en:Chapter 187 {- _+ G3 h: ~4 B6 {8 ~. o, E
01:48:54.695                             : en:Chapter 19
% l1 b' T5 j/ P% j5 B3 v! \01:53:38.812                             : en:Chapter 20
$ x% g# E0 L. [1 Z4 S7 c  u4 a
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

647

帖子

2857

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
1590 点
QQ
七喜 发表于 2020-10-7 23:10:22 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!/ g: }7 l8 R" l2 y) q
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
% {0 _& \4 E3 y" j* \, K

4

主题

1363

帖子

4310

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
1586 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-5 12:21:07 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。; i: t; s4 X6 u6 r6 ^. J
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
, q# U; U2 n) y+ n' O

0

主题

236

帖子

1194

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
635 点
635338999蓝光 发表于 2021-2-7 18:07:38 | 显示全部楼层
听说很好看

4

主题

1363

帖子

4310

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
1586 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-12 12:59:23 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!7 o3 L: d7 e/ [. d
Blu-ray Film Forum is now my home!7 y& h/ b1 U2 V, _( h, O

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-5-21 00:20

快速回复 返回顶部 返回列表