BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 167|回复: 4
收起左侧

[2160P极清] 隐形人/隐身人/隐形客 [4K HDR高码版] The Invisible Man 2020 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 19.11GB & 12.10GB

[复制链接]

7404

主题

7576

帖子

9万

积分

Post Share

金币
16600 枚
体力
23502 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-6-28 20:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
' f! n$ S% [& }% M$ L4 `

1 ?8 Y1 @6 T  v$ S% m8 K◎片 名 The Invisible Man/ u( g9 q- z$ _( Y( H
◎译 名 隐形人/隐身人/隐形客(港)4 w' ]+ g+ v! N+ B! S( K4 c
◎年 代 2020
9 k1 k7 o: o" ?) ^" M8 R7 k◎产 地 澳大利亚/美国/加拿大/英国1 O4 J& v$ a! y' ^& j
◎类 别 科幻/惊悚/恐怖1 r# W  t3 v0 L& ?
◎语 言 英语5 F# B* T7 J+ f3 T
◎上映日期 2020-02-28(美国)
3 m( _! F8 e0 B- O◎IMDb评分  7.1/10 from 111,885 users
6 I7 Z. e" N* _4 D2 E◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1051906/
  l: y/ h; T) Z! C◎豆瓣评分 7.3/10 from 122,304 users; X* ^6 W6 r1 ]8 d, p3 r
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2364086/
) N: A! `, e4 P3 n5 u◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
3 m. P  K  h& ]! ^: e◎视频尺寸 3840 x 1606. c* p* x' C. J) _1 o5 |
◎文件大小 1DVD 19.11 GiB & 12.10 GiB
8 S8 p/ B) ?+ V" n◎片 长 2 h 4 min
6 `2 p- w" P5 N2 N# [! A2 A◎导 演 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
6 I" j4 {5 [- V/ y! B1 {◎编 剧 雷·沃纳尔 Leigh Whannell
; ?  H% Z. b' C8 U9 `4 q     赫伯特·乔治·威尔斯 H.G. Wells
6 @& G7 p; Q) [# `% l  H◎主 演 伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss
+ D' U: V2 k" m4 C. X  o     奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen
  D& e9 [( e2 A     阿尔迪斯·霍吉 Aldis Hodge1 z2 O/ u" M+ M% B+ t9 ]' X
     迈克尔·多曼 Michael Dorman3 a+ y, B: E2 j4 d
     斯托姆·瑞德 Storm Reid$ H$ X, i9 w6 Y: b
     本尼迪克·哈迪 Benedict Hardie
- H0 G4 c  B0 G) ?: w' ~     哈丽特·戴尔 Harriet Dyer/ N# O- q4 S$ B4 N+ {
     瑞妮·林 Renee Lim+ M# B0 n) ^# u% J1 c* o2 ?
     布莱恩·米根 Brian Meegan' I8 @3 ]* k" y2 o2 A: X
     薇薇安·格里尔 Vivienne Greer8 \( f% W8 i# F- m/ h6 b2 d  y) r
     尼古拉斯·霍普 Nicholas Hope
; o5 u# D8 Y) ?0 _+ ?     克利夫·威廉姆斯 Cleave Williams0 _- j$ \$ O& T+ v+ k
     萨姆·史密斯 Sam Smith
: S8 @" j& W/ c* K     扎拉·迈克尔斯 Zara Michales
- B  s4 ]1 X" v9 x     纳许·埃哲顿 Nash Edgerton6 \& f1 b3 }( ^& H' Q
     安东尼·布兰登·黄 Anthony Brandon Wong+ k# E5 x3 E( a4 f/ K: s
     阿玛莉·沃德 Amali Ward
5 k& K- E4 N4 S8 f     迈克尔·诺特 Michael Knott% B: W/ j6 l7 I9 e- `2 G- i8 x' _
( z8 u7 X  [9 `2 c
◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 恐怖 | 科幻 | 美国 | 犯罪 | 2020 | 剧情
' L% `+ o8 R/ i; Q: V; m) v, Y6 ~; [! H. X6 E; n/ p, l
◎简 介  
' u7 Z$ q5 w( q. g
$ V1 J5 F. C0 }$ |. U1 b5 [ 西西莉亚(伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰)再也想不到,曾经将自己迷得神魂颠倒的英俊男人阿德里安(奥利弗·杰森-科恩 Oliver Jackson-Cohen 饰),如今会成为噩梦的始作俑者。在和自己恋爱后没多久,阿德里安便开始对西西莉亚进行精神和肉体上的双重控制,终于,忍无可忍的西西莉亚在一天深夜用安定将阿德里安迷晕,成功的逃出了魔窟。4 q' {8 I( T, q- p" q2 W0 c
: m+ d+ w! M2 Q. F
 之后,西西莉亚震惊的收到了阿德里安自杀的消息了,她几乎不敢相信,这个魔头真的从自己的生活中彻彻底底的消失了。西西莉亚的疑虑并不是空穴来风,在她生活的角角落落中,似乎都有一个无形的影子在窥视着她,企图触碰她。
( \$ F& \# B8 `& D* u) N1 r0 a4 j- _7 B
 When Cecilia's abusive ex takes his own life and leaves her his fortune, she suspects his death was a hoax. As a series of coincidences turn lethal, Cecilia works to prove that she is being hunted by someone nobody can see.9 z7 P. f2 q  n; D: f
7 n9 X0 n* {7 q( }2 q
SWEATY BALLZ presents
4 o" O' |' ~2 B( c; R  |+ b, T+ n( f1 V/ ]
The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ( b7 `' ^" S8 R( Q- ]7 U3 t( W
Screenshots are 8bit SDR
3 G. H; R* v: j5 o) l6 Q1 ]* Z8 {6 C5 A/ m( T8 |- K7 p
Video' A0 T0 o* r3 C9 A9 L: O7 L
ID                                       : 1+ @5 `# P3 x# t& L6 J
Format                                   : HEVC
5 ^  ?/ u) t* v: i+ _% jFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding/ S" d( ?# J5 u6 V8 }- s' {
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
# r. ]; n( D; ~- S! G; IHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
' L8 \; `( [* ZCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
- U% j% }5 P, c* C* n; @; `Duration                                 : 2 h 4 min  I% @1 q( }; Z
Bit rate                                 : 14.5 Mb/s
: T0 _2 w% H# y( h7 ~Width                                    : 3 840 pixels/ K8 N5 \  E. W  f2 ]9 ?* {- w
Height                                   : 1 606 pixels
) G; b5 r% D( Q1 B/ NDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
" y( |" S; Z+ @+ nFrame rate mode                          : Constant
4 X& s  b/ Y% L9 \- wFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS9 v% ]: k# f& l) k8 k! h
Color space                              : YUV
  x0 S1 R  N/ W4 z6 F3 A2 U/ {Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)' i, m2 A+ y+ p9 N) B8 a7 H3 f  J1 U
Bit depth                                : 10 bits3 k. Q3 r. o1 z+ h) V
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.098
; c) [$ F" S6 M3 JStream size                              : 12.6 GiB (66%)( I# L1 h: I+ M0 u2 k" ~/ X* c1 x
Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ% J- r1 [" }0 j1 ]
Writing library                          : x265 3.0_Au+10-74a8672ea4f7:[Windows][GCC 8.2.1][64 bit] 10bit$ w' S& @7 g, e! g
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=24,24,24,24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1606 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,01) / max-cll=249,37 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / qp-adaptation-range=1.00  j% m, z+ w) c+ q+ m/ r
Default                                  : Yes5 e: M- J6 V$ T: A( [* G& c
Forced                                   : No1 i! {& o* {4 s  I
Color range                              : Limited
1 v- V2 v7 [0 Q5 `1 O* C2 s+ XColor primaries                          : BT.2020
( p+ m7 J2 S' R1 eTransfer characteristics                 : PQ: ?/ G) Z: V1 k8 u
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
! B% i9 w' l" c: ZMastering display color primaries        : Display P3
% M/ R: X% C5 S" S. z' i' ]0 pMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2( J0 ?. w/ [+ E  F
Maximum Content Light Level              : 249 cd/m2
3 ~8 k7 [) K! T6 e5 h3 ]4 fMaximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m2
( p4 q; }5 m7 C. j# o0 V. o+ _3 A" t2 ]
Audio #1/ A4 j9 L) v. }5 p" U* t
ID                                       : 2
/ Z+ _6 n1 D: ?, J. _- [7 ZFormat                                   : MLP FBA 16-ch
# `: ~) z$ ^* o- XFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation+ h3 Q5 O" K" G& c8 D. z7 y
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos8 S) B& u3 Y% t
Codec ID                                 : A_TRUEHD
: p& Z. k0 Y+ V4 n8 QDuration                                 : 2 h 4 min
: g% }" K  x& [Bit rate mode                            : Variable
( P3 E4 |0 H; i: u  M) SBit rate                                 : 3 050 kb/s
; k1 p4 B  \' F" P% K0 \Maximum bit rate                         : 5 652 kb/s
% c8 _& Y9 R; oChannel(s)                               : 8 channels+ U2 i9 I8 Q# i4 a  N. w6 d5 l
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb! x9 n/ Y3 d6 J# c
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 q; s+ z! Q2 \/ }9 _
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
0 h  ^* e4 R& R& I- |Compression mode                         : Lossless: m9 t: R# l* H
Stream size                              : 2.65 GiB (14%)
+ Z$ s6 a7 g/ g6 d# m3 \* g6 hTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
$ T9 D: P  J' X) c. S* K# WLanguage                                 : English
+ k6 L3 ?$ i% v& D$ Z2 b3 L$ G! XDefault                                  : Yes; [4 u: J  V4 Z4 ~0 P( ~
Forced                                   : No) i' l6 C0 u, b( E6 h  H2 v9 y
Number of dynamic objects                : 11. S# W, ]8 k# j4 U% n
Bed channel count                        : 1 channel
: [, n: X, {6 Y( Q/ d2 @5 I- CBed channel configuration                : LFE, j3 e4 K0 R! h
, `, D' f# o( k' L8 V
Audio #2( C) v8 K. C% x0 r1 @
ID                                       : 3
8 o7 k5 E4 U) JFormat                                   : DTS XLL& _2 [. Q2 |, a" S5 D1 ?$ z4 e; m
Format/Info                              : Digital Theater Systems, P: h6 a/ q$ S2 s# a+ j; l$ P1 }
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio' j/ R& v, y1 N. l
Codec ID                                 : A_DTS2 f  C& }, \) s
Duration                                 : 2 h 4 min
% e0 g; p2 H5 L: H" K9 x2 pBit rate mode                            : Variable
( f( E: R( h0 I1 M2 NBit rate                                 : 3 833 kb/s
, `5 g1 b. K: Q; a7 B* J' mChannel(s)                               : 8 channels
. r. @' O& b4 `2 XChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss  K0 P, M; G) U1 `; T  ^
Sampling rate                            : 48.0 kHz. L- l$ `6 c3 j" m2 A
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
% l! G2 Z; A1 H; }Bit depth                                : 24 bits
# ?0 \! w' ~$ U( N# xCompression mode                         : Lossless4 k2 e/ K  {  P& j) t( o- s+ @, H
Stream size                              : 3.33 GiB (17%)
# {) o6 E: E4 H/ r& w, S% ^Title                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ& O" l% T% e6 ]% n* L6 u3 J7 k
Language                                 : English
4 q! I- k" i' L7 PDefault                                  : No, a6 j6 j! I" O) \! ?' ~- D6 T6 o* G
Forced                                   : No3 Y, U) A: [0 j$ |) t$ q# a
9 S- [1 q2 r7 Z2 c: L9 D: d* [% q
Audio #3
$ k6 Y( o6 O, t5 SID                                       : 4
/ }7 s8 I" s3 j! T* k! I/ o; s) `Format                                   : AC-33 c9 W1 N, p' ~, Y  |7 L( o' z2 Z& ?0 ^/ S
Format/Info                              : Audio Coding 3
- R, h9 u' ^0 Z* E3 R' @8 ^5 V. OCommercial name                          : Dolby Digital$ M5 {* c; j- Q. \+ K  H
Codec ID                                 : A_AC3
3 x1 z$ o8 i  e% @1 XDuration                                 : 2 h 4 min
7 L0 r9 n/ {0 s, E. P  ?; \, h( P6 MBit rate mode                            : Constant% ^; J7 ]1 Z2 J. C
Bit rate                                 : 448 kb/s
  `4 D( b% A3 `* D4 M( |Channel(s)                               : 6 channels* J9 p8 S- R2 _; `( t0 B
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs$ S9 |1 `% X* c* i; |8 F
Sampling rate                            : 48.0 kHz, T* G2 \/ b9 Y. t" |
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ s% Q7 k* X; z2 w* O
Bit depth                                : 16 bits
, U+ H$ w& y' J+ c) dCompression mode                         : Lossy# m7 h% N1 N( O* `# u0 h
Stream size                              : 399 MiB (2%)
1 {5 ~- u5 a+ ?* kTitle                                    : The.Invisible.Man.2020.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ$ ?. D+ w9 l) p6 O  R8 ]
Language                                 : English4 ]  Z, T. H- `8 C  K4 {. p
Service kind                             : Complete Main+ |2 m9 {0 R7 q
Default                                  : No
. A) ?. ?& L- UForced                                   : No/ @; W; `7 I0 H& l

! D6 ]  A4 j6 S" w7 hText #1+ f! R/ G* P  K3 ]7 n3 K; [" x) M8 @0 @
ID                                       : 5! T% l8 O7 A7 t: o7 b6 n
Format                                   : UTF-8
% y; K0 f! z+ s* _/ M, `& }/ HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8- M8 G/ U8 V8 ~3 K- x7 Z2 g& m1 }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* ?/ n. q% v$ i1 M6 r5 a* f: E
Duration                                 : 1 h 49 min! \* u0 J+ E, T4 y
Bit rate                                 : 32 b/s# e/ ]5 K8 D# d* ^8 L7 M. f! q
Count of elements                        : 866
7 j: ]' \0 c6 f" V/ J0 h0 b" JStream size                              : 25.7 KiB (0%)
' N5 T1 S: O2 g- g2 _Title                                    : English-SRT
6 W+ z% V( b6 K0 H( HLanguage                                 : English
2 P, i6 J0 E2 m. R- [) g4 q" iDefault                                  : Yes% K; q6 v: L. J$ @
Forced                                   : No* e$ E+ Q: d: L5 F$ n
* V# h7 Z& Q$ F6 v$ y& X4 F6 r" @
Text #2; X% j9 e1 }/ l7 ^* G' Y
ID                                       : 6
4 x1 C: E. ^4 V; X3 LFormat                                   : PGS/ M" m' n$ h& K6 U8 v0 D9 J
Muxing mode                              : zlib& N4 ?& |! r) ^! c  q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 H* ^6 w7 V0 Z& Y8 L9 H/ kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  r0 j# M5 O0 i! H* v) a5 i, `Duration                                 : 1 h 50 min
! [6 \& F+ I! L+ J8 Z6 [Bit rate                                 : 24.4 kb/s
# S% G/ ?. k4 S4 M8 ^Count of elements                        : 2096
7 A7 e9 R: i* }( ^9 F0 nStream size                              : 19.2 MiB (0%)
4 E) y: I1 Q; ~: d, UTitle                                    : English-PGS
4 D  T; \& R8 A8 ]5 HLanguage                                 : English
5 M9 |+ V5 [1 t+ o9 i* t2 m" q6 C9 l9 MDefault                                  : No
. }( A. e" w; n4 S6 p( g& oForced                                   : No
& M* u1 B! J1 f6 \. O. y1 n4 l2 r9 U# ?
Text #3
# {8 L5 m7 z* e; i* k. O5 WID                                       : 7
4 E% G8 o+ k) H! ?7 I) h: XFormat                                   : PGS( m' V, P5 m, p) h4 M% a
Muxing mode                              : zlib
1 |( f- ~7 Q1 ~) qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- ~+ m- g: H9 j# D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 w/ `% }1 n5 h- _, `  nDuration                                 : 2 h 1 min
. V! V8 i) t' L+ D0 yBit rate                                 : 18.9 kb/s! y" Y- f7 Z! a5 N- D8 d
Count of elements                        : 1752
; q% q  j: G! N7 ^5 F& IStream size                              : 16.4 MiB (0%)
; ^$ `! p( ^6 _* D- L0 OTitle                                    : French-PGS1 O/ R/ B( i" S. D. r6 c
Language                                 : French
' r7 {. K" U9 Y2 n9 C5 VDefault                                  : No: M- }( R# G7 v+ S
Forced                                   : No
6 |. F* h. O8 J; T
- d8 }6 P3 C4 p( I) fText #45 Z2 S9 x  R' k7 q8 _; [- X
ID                                       : 8
- u$ |, k! A( ~. r6 e7 A* G& t9 W8 DFormat                                   : PGS
! d  u7 o7 U" B$ d+ o2 T% [# OMuxing mode                              : zlib8 U* _5 f' N4 l! z/ o4 R. R" X% O
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 H8 N' E  I8 h+ X9 o- r" n# K( d1 x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  [0 B0 V/ {* Z( mDuration                                 : 2 h 3 min7 ~0 b: R6 v$ M7 S! j6 {' L% I
Bit rate                                 : 17.0 kb/s
, }* P4 \# T. }/ C% k, vCount of elements                        : 1792% o$ v$ o. S  ]- Y+ b: Q
Stream size                              : 15.0 MiB (0%)  d% Y' x5 M9 N
Title                                    : Spanish-PGS5 z8 `, p! `4 Q( S9 E
Language                                 : Spanish
3 J  _0 m1 \; f  KDefault                                  : No
: n1 V8 v( b1 h( m3 i( yForced                                   : No: x4 w" T( ~* W

* P( H7 i& ~. g( dMenu: B& d+ }* F. ], a9 }
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
/ Y4 H5 F5 Q- t2 ]: M. h8 a00:11:05.748                             : en:Chapter 2' j9 J( X4 W8 n0 v; @
00:16:09.135                             : en:Chapter 3
' Q" V' v) C' i% ?6 A00:19:16.322                             : en:Chapter 4+ F  A& U/ g( O
00:25:27.651                             : en:Chapter 59 H. |2 Y3 g( U* \+ T- i
00:35:52.233                             : en:Chapter 6
8 ~1 {' d7 s0 ]0 z$ p00:39:50.179                             : en:Chapter 7
" F/ F% J* {; m+ y: x0 C% ~00:46:35.459                             : en:Chapter 8
) p( p5 W- X4 m  H' W' S5 C  q, ^00:52:41.867                             : en:Chapter 99 ?  C, e  ~6 n" n6 n! [
01:01:22.012                             : en:Chapter 10
- }) V: o4 N7 p* k8 a9 N  n01:08:59.802                             : en:Chapter 11& e# i" I2 `8 M8 i4 z# ]- u7 M& `
01:14:49.735                             : en:Chapter 12
$ `! a" l1 O/ ?) m7 U) N4 w* o01:19:23.926                             : en:Chapter 13
+ w8 j5 u4 E8 }01:24:46.540                             : en:Chapter 142 z2 M" D( {, f: S) y+ y+ t
01:30:25.337                             : en:Chapter 15- V6 t  H9 E  k& t7 |
01:35:24.928                             : en:Chapter 16* ]* g" R: X7 Y5 |- m+ r) y' T# B
01:39:33.342                             : en:Chapter 17
1 H% v0 `  y3 P1 E! S$ |01:43:04.220                             : en:Chapter 18
  @- q  t. |' Z5 F2 M01:48:54.695                             : en:Chapter 19/ `2 j( Q1 `" {' m' n, f
01:53:38.812                             : en:Chapter 20
Video; I2 w" n) Z5 l& @
ID                                       : 1' n9 x! J7 X& x& y9 F8 n( t
Format                                   : HEVC( s. }' ]" w* L* Z2 A" |  ~) `
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding' K6 `' C1 B( }9 i# w1 N& g& R
Format profile                           : Main 10@L5.1@High% G& x" H& J  v' W3 `7 J
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible/ J: H4 P( T7 k/ T
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC% `% o) H; {9 x* m+ b( H
Duration                                 : 2 h 4 min
2 }0 e0 k# u( N( r" Y, y2 V' @Bit rate                                 : 10.1 Mb/s6 `1 E% G) t- Q
Width                                    : 3 840 pixels
* r% F4 \; }5 PHeight                                   : 1 604 pixels; M5 G0 o+ v& l/ S* D
Display aspect ratio                     : 2.40:1
  Y6 t( F& A/ H! WFrame rate mode                          : Constant* B9 ?0 l0 q  O: a
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
- m) w% G/ _1 F5 h6 _4 v. L6 sColor space                              : YUV
- J3 k6 |# a0 J1 I5 [2 TChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)# |( ~4 u! ?* g7 F
Bit depth                                : 10 bits( w/ ^2 n* t4 [, R
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.068, v; a! J2 |5 [. k5 Y
Stream size                              : 8.76 GiB (73%)
5 m4 s5 ?' R& Y( VWriting library                          : x265 3.3+21-6bb2d88029c2:[Windows][GCC 10.0.1][64 bit] 10bit. a) F6 Z/ m5 B7 e. A4 e
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=36 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1604 / interlace=0 / total-frames=178934 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / cll=249,37 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0
( o7 a" H7 t2 XDefault                                  : Yes
4 V* N# {# w7 O+ `: ~Forced                                   : No( K1 Y0 b/ d! |' w! p3 q2 U" n
Color range                              : Limited) H5 F: t$ D7 e% Z) p
Color primaries                          : BT.2020
( R" G; \1 ?% Z2 l9 eTransfer characteristics                 : PQ
; h/ l/ C5 E8 X! H. kMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
0 j/ e8 {: R7 c9 S: J8 g9 eMastering display color primaries        : Display P3* d+ c4 ]/ S" e
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
4 M  M: o1 R# rMaximum Content Light Level              : 249 cd/m2) B3 g% c4 q5 @/ e
Maximum Frame-Average Light Level        : 37 cd/m2  h' r6 T# t/ E9 D0 R5 l
Audio #1
2 l2 e; M" P9 L- EID                                       : 2$ t8 y$ Y# j* L( e2 e( C) V
Format                                   : MLP FBA 16-ch
1 l( j2 o) F' L) i( u! k/ MFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation6 `, P, Y( @/ G4 `: i& O4 |, k
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos2 O( U7 q  M) o/ s+ Y* {
Codec ID                                 : A_TRUEHD: y- q& ~2 S! b0 S, [( ?
Duration                                 : 2 h 4 min  w( V6 M4 R4 Q' I, ^9 C# Z7 ]
Bit rate mode                            : Variable
4 e; t" R8 z5 N2 w0 Z3 gBit rate                                 : 3 050 kb/s
6 w- G, G: d0 j0 L+ B+ WMaximum bit rate                         : 5 652 kb/s
& v6 a4 T8 E( B& S. A( wChannel(s)                               : 8 channels# K; c4 J% b. W8 S7 O6 x% c1 D3 j
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb7 L  f2 Z/ z. l5 v) o3 V
Sampling rate                            : 48.0 kHz; J( N! T7 B9 P. T
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF): F3 d* c  Q0 t5 N9 j
Compression mode                         : Lossless
; I) e: ^6 a9 [; Z' b- DStream size                              : 2.65 GiB (22%)
4 I" e4 H+ M9 G. v; j- rLanguage                                 : English1 P9 a- R4 K, F3 k( P8 S* e: f! o
Default                                  : Yes' P: m% v1 M) I& j) i6 E
Forced                                   : No
8 w" o: K( S# HNumber of dynamic objects                : 11
; n$ V8 n7 L" EBed channel count                        : 1 channel. |; `9 H1 _9 y( y
Bed channel configuration                : LFE
9 U/ Q% R, P! h' H: m- wAudio #2
  s/ V0 Z: S+ WID                                       : 3
' H7 j( G$ c5 W6 N, ^) \Format                                   : AC-3. d  ~" _- t! l/ ^% Q1 k
Format/Info                              : Audio Coding 3, H+ J' K% Q0 {
Commercial name                          : Dolby Digital9 }8 B) O( z2 s* z& _$ M
Codec ID                                 : A_AC3
: _% w5 U' V/ P& @$ b) JDuration                                 : 2 h 4 min
- y6 N, Q  T8 QBit rate mode                            : Constant
6 @# S# L- i) x: F; h, G' zBit rate                                 : 448 kb/s6 L' _" C3 U6 o! T0 n5 S, U: ?( \
Channel(s)                               : 6 channels
+ A; D# e  N" c" `! A- VChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs& r! _8 \! y% u1 w/ i" z' p9 c, c
Sampling rate                            : 48.0 kHz3 w( c& J' u8 r+ y
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 n( Z$ N7 r( i
Compression mode                         : Lossy  T5 f. G) s6 O1 V/ G/ k7 V
Stream size                              : 399 MiB (3%)* {* ~2 \1 I4 T
Language                                 : English
2 V; N  R6 ?# ZService kind                             : Complete Main
! B, M7 c, |+ {" M8 dDefault                                  : No. ~! {$ [1 f' C  Y3 J# F
Forced                                   : No- E& f5 E" a2 Q* v& \" w
Audio #3
- l. m/ ]. x* v, Q! b3 EID                                       : 4' n; I. _6 t+ C, d# q
Format                                   : AAC LC; [5 ~6 N% O- q2 B/ c( ^
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
' r+ c0 _/ h' n2 w  p" MCodec ID                                 : A_AAC-2; z5 e: c# _) S2 g" z
Duration                                 : 2 h 4 min8 e9 q/ B' S( I: t) W- a5 f2 ?
Bit rate                                 : 96.0 kb/s
, Z! ?- p# K8 p  |* ]Channel(s)                               : 2 channels4 ]6 O) O' U" x$ C
Channel layout                           : L R, O* C4 C6 u- p+ Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz! f, k$ m/ _. b3 ?9 s2 s" f
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)8 D8 _& ?4 O$ [- L/ B
Compression mode                         : Lossy
0 Q" G% `! J0 |3 Q+ O- xDelay relative to video                  : 9 ms
$ q* P3 K* J+ r/ x, oStream size                              : 86.7 MiB (1%)7 E7 m. J( d6 W7 T+ w6 k/ q
Title                                    : Commentary with Leigh Whannell* s5 j6 ^" V0 ^. s: a+ i  L
Language                                 : English# Z/ H0 l: }/ a
Default                                  : No
4 L2 N0 W6 X2 \Forced                                   : No! T' M7 W2 j/ k4 `3 d& f% P
Text #1
- o; V4 ~8 s# r2 E- `5 pID                                       : 5" j9 c1 R, \; v' ^5 e- ~. U. h( h
Format                                   : PGS
! l" h5 d5 z7 SMuxing mode                              : zlib* C4 p& b2 v9 t: a
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
. k/ z# |# K: ~. ]- S1 ^. `. CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ S' L9 V! _+ a7 xDuration                                 : 1 h 50 min
6 I5 X1 G) ~$ h* ~( x" oBit rate                                 : 24.4 kb/s
, i4 h% A8 i0 d& p; dCount of elements                        : 2096
& ]8 ~; p* ^' H( l1 g, l3 }Stream size                              : 19.2 MiB (0%)2 @5 r8 c8 f8 @4 o
Title                                    : SDH
, W: @  A1 p" ELanguage                                 : English) I. l3 v& H6 O) Y
Default                                  : No
' d5 w0 q. I% @% o3 QForced                                   : No$ K2 B) Y7 i7 a# f8 p0 ^
Text #2
! ?8 d* e# b" t" i1 i. L! QID                                       : 6+ {0 w8 m6 O1 Q( H0 I' B9 u
Format                                   : PGS
: j- l$ o  w$ ^6 W: y- EMuxing mode                              : zlib' d- F3 b4 i# ^1 X+ j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
. U. B4 \4 d, p) fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 y: W, L9 e: ?" F" yDuration                                 : 2 h 3 min
/ l1 p- v8 S7 g. y5 S7 b+ M# tBit rate                                 : 17.0 kb/s
" ~' P5 N0 m+ LCount of elements                        : 1792& D9 i2 {' g0 K; Y! {4 Z
Stream size                              : 15.0 MiB (0%)
+ Y! ?% J2 _7 t$ k' XLanguage                                 : Spanish
# r* }. G2 R- J# WDefault                                  : No( m3 M+ w, ^, C7 F
Forced                                   : No6 K2 e: c5 E6 B1 M" h
Text #3% e  Z! h$ C, k6 e2 w6 j
ID                                       : 7* ]0 G# t4 z- b9 @' d
Format                                   : PGS+ q1 I) Q$ U; c$ m+ O* \9 d
Muxing mode                              : zlib: p$ l0 g( D6 v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 d% D- |3 P# P9 g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- M# Z: A9 H8 X9 b4 p/ k4 }Duration                                 : 2 h 1 min$ a* c8 k" D/ S. `" J
Bit rate                                 : 18.9 kb/s
  _) B6 G/ X* h' H2 }2 K% X- ^Count of elements                        : 17529 Y- u2 u1 v, |
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)
8 [) h! w' X* I4 eLanguage                                 : French, i3 P% k- M  b
Default                                  : No
" O/ U1 \& D  R* E3 M0 JForced                                   : No* T+ R. O% f" k, h0 j, G
Menu #1
. P( z: c1 N: T9 ~6 B+ o- |- J  A. B00:00:00.000                             : en:Chapter 01
4 e% E. w  L+ i; ~: K00:11:05.748                             : en:Chapter 028 X( i; X4 W3 }$ n# c3 A( M
00:16:09.135                             : en:Chapter 03/ ?  e& O4 S3 R& A7 M
00:19:16.322                             : en:Chapter 04
4 i2 B7 @8 c2 q8 L3 l! q) U00:25:27.651                             : en:Chapter 05" g+ G6 @) ^/ d; v1 c
00:35:52.233                             : en:Chapter 06
. y- W& k& O% K$ m6 q/ m) {* h& @5 A4 O* }00:39:50.179                             : en:Chapter 07
- K+ i+ \1 G* Q: ^/ ]2 Z9 z) O00:46:35.459                             : en:Chapter 08
" m. H) j8 R) H- q- D# e9 i* _* V! u00:52:41.867                             : en:Chapter 09) h: F9 r/ ^0 _7 F4 N
01:01:22.012                             : en:Chapter 10% n% q3 \6 ~( S' O
01:08:59.802                             : en:Chapter 11& \# r0 Z3 n# S( ~& F+ m/ V
01:14:49.735                             : en:Chapter 12
. t- c4 a% {% }: i, }  I/ t; U01:19:23.926                             : en:Chapter 13
4 _% n: f' n/ C. j01:24:46.540                             : en:Chapter 14
8 V. f4 e6 v' R  E! l0 x01:30:25.337                             : en:Chapter 15
, O4 f! _# F0 q! j: G01:35:24.928                             : en:Chapter 16
; p/ j2 j* Z7 ~9 }- K3 n01:39:33.342                             : en:Chapter 17
4 v- U6 y/ ]7 ^! [; ~9 v- X8 z+ t01:43:04.220                             : en:Chapter 183 H) u7 Y  _- u. D; s
01:48:54.695                             : en:Chapter 19# _/ C5 U: v' u' b& F( y
01:53:38.812                             : en:Chapter 20

. _4 _9 @4 [+ c& Y. I! V& M1 \6 n' Q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

647

帖子

2857

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
1590 点
QQ
七喜 发表于 2020-10-7 23:10:22 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
0 ]/ j, f/ e, O# ?1 T: L/ [1 |bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
! ~7 S5 Y3 ?6 \) P7 O

4

主题

1458

帖子

4587

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
1694 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-5 12:21:07 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
: u, ?# G4 I- z- C& k' t/ X) l4 n至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
, F$ w$ F( B. ]" B* N! i$ {% ~

0

主题

236

帖子

1194

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
635 点
635338999蓝光 发表于 2021-2-7 18:07:38 | 显示全部楼层
听说很好看

4

主题

1458

帖子

4587

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
1694 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-12 12:59:23 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
' |- M3 w$ O; x* j# h5 U9 _Blu-ray Film Forum is now my home!
' c7 n: j  G4 k8 c) O. h% m

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-10-1 05:29

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表